Antiquariaat Goltzius: Literature
found: 1356 books on 91 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
collection of poems and songs for the 25th aniversary of th marriage of H.W. Broekhuis and D. Scholten on 21 Januari 1861
14 printed poems and 1 handwritten (by J.T. Broekhuis of Deventer). H.W. Broekhuis seems to have been a miller (molenaar) or 'grutter" (merchant).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64038
€  201.25 [Appr.: US$ 215.01 | £UK 172.5 | JP¥ 33175]
Catalogue: Literature

 
Collection of four reviews by H. of the works of Alexander Ver Huell: Letterkunde: Stof tot nadenken door een dichter-teekenaar. Vier boeken in het leven. Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H./Zijn er zoo? Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H./Een vrager, die een antwoord wenscht/Zijn er Zoo?
[1850] Reviews written by H. of the recently published works of Alexander Willem Maurits Carel Ver Huell, also: Verhuell or VerHuell (Doesburg, 7 March 1822 - Arnhem, 28 May 1897) who was a Dutch artist and author. Extracts 28-33pp./Extract 109-114pp/187189pp./44-50pp.. no binding.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68826
€  63.25 [Appr.: US$ 67.58 | £UK 54.25 | JP¥ 10426]
Catalogue: Literature

 
[Themmen, Phoebus Hitzerus]
Comique en vermaakelijke Boeren-reis, van Dirk de eenvoudigen en zijne zoonen uit het Overmaasche naar Delft. “Gedrukt in Holland, in het IV jaar der negentiende eeuw”. [z.p.], [z.n.], [1804].
8º: gepag.:
¶ 2 A-P 8 Q 6 (-Q6), 4 + 250 p., met twee handgekleurde platen door Veelwaard naar Smies. Karton, bibliotheekstempel op titelpagina. Saalmink, p.1905; Van Doorninck, p.108; Buisman 2239-2242; Waller 1665l Eerste uitgave van een humoristische beschrijving van een reis van Oostvoorne via Brielle, Maaslandsluis en het eiland Blankenburg (Rozenburg), naar Delft. Het boek is een persiflage op Bunyans ‘Eens christens Reize naar de Eeuwigheid’. Dirk de Eenvoudige
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18371
€  454.25 [Appr.: US$ 485.32 | £UK 389.25 | JP¥ 74880]
Catalogue: Literature

 [MEERMAN, WILLEM],, Comoedia Vetus of Bootsmans-praetje. Door eenige aenteykeningen opgeheldert en vermeerdert.
[MEERMAN, WILLEM],
Comoedia Vetus of Bootsmans-praetje. Door eenige aenteykeningen opgeheldert en vermeerdert.
Amsterdam, Pieter Visser, 1718, 4to., marbled paper binding, 110+9 pp., spine is worn, otherwise in good, engraved frontispiece (Ey Maat siet is ‘t lant vol gekken. Oom wil myn Heer de stock ontreken), printer's mark on title page (DVM CAPIMUR CAPIMVS). Including: "Malle-waegen zynde een Vervolg, en Verantwoording van de Comoedia Vetus of Bootsmans-Praetje met eenige Verklaringen verrykt" and "Naem-lyst en Verklaeringe van zommige Scheeps-woorden voor zoo veel te strekken tot begrip van ‘t voorgaende boekje". Bound with: Vondels "Rommel-pot van ‘t hane-kot" and "Harpoen Aen Jonkheer Landeslot, heer van Fryburgh" 16 pp.l Collector’s stamp: J.H.W. Unger, in drvck is lvck (in print lies luck) Johan Hendrik Willem Unger (1861-1904): Archivist of Rotterdam and author and editor of prose, poetry and scholarly works on for instance Vondel.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64106
€  258.75 [Appr.: US$ 276.45 | £UK 221.75 | JP¥ 42653]
Catalogue: Literature

 
[Steenbergen Staal, J.]
Corax. Metempsychozisch kraaien-epos in twee zangen. Proeve tot verklaring van de Haagsche Boschramp door Atlas. Den Haag, P.J. Kraft, 1877.
8º: 16 p. Half linnen, voorkant oorspronkelijk omslag opgeplakt. De Kempenaer 37l 'Corax' (Grieks voor raaf) is een satirisch dierenepos over kraaien in het Haagse Bos. De auteur is waarschijnlijk Jacob Staal (geboren Soest 1840), die zich in 1870 Steenbergen Staal mocht noemen. Hij was toen eigenaar van Huize Staalwijk te Soest.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18276
€  86.25 [Appr.: US$ 92.15 | £UK 74 | JP¥ 14218]
Catalogue: Literature

 
[Haren, Onno Zwier van]
Deductie voor Jr Onno Zwier van Haren, [...], ter zyner noodwendige zuiveringe, van de lasterlyke geruchten en imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt. [Leeuwarden], [1761]. [Gebonden met:] Tweede deductie voor Jr Onno Zwier van Haren [...]. Leeuwarden, Abraham Ferwerda, 1762. [en met:] Verdediging van de heeren Johan Alexander van Sandick, en Mr. Wilhem van Hogendorp, tegen de verregaande beschuldigingen, hen en hunne huisvrouwen, benevens anderen, ten laste gelegt, by zekere volumineuse Deductie door Jr. Onno Zwier van Haren [...]. Den Haag, Pieter van Cleef en Pierre Gosse Junior, 1761. [en met:] Verdediging van Mr. Wilhem van Hogendorp [...] tot wederlegginge van eenige verregaende beschuldigingen, in de tweede deductie [...]. Rotterdam, Jan Daniel Beman en Zoon en Reinier Arrenberg, 1762. [en met:] Verdediging van Aegidius vander Dussen [...] tegen de verregaande beschuldigingen hem ten laste gelegt [...]. Den Haag, Benjamin Gibert, 1762. [4 delen]
2º: (vol.1) [4] 96 [30]; 50 [18] pp. (vol.2) 152, 56 pp. (vol.3) [2] 24 pp. (vol.4) [2] 30 pp. Twee delen in hun oospronkelijk omslag, de andere twee zonder omslag. Van der Vliet, Onno Zwier van Haren (1713-1779), staatsman en dichter (Hilversum 1996) Kalma p.5, 6, 20, 22; Knuttel 18783, 18851, 18826, 18852, 18854l De vijf belangrijkste verklaringen inzake de "cause célèbre": twee uitvoerige uiteenzettingen van Onno Zwier van Haren waarin hij zijn onschuld betuigt en zijn aanklagers aanvalt, en de weerlegging van die betogen door de tegenpartij, in de persoon van zi
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9247
€  402.50 [Appr.: US$ 430.03 | £UK 344.75 | JP¥ 66350]
Catalogue: Literature

 
[Ruus(s)cher, Mattheus de]
Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk "Meditando fulgens". Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762.
8º:
¶ 8 A-Q 8, gepag.: [16] 256 pp. Op de titelpagina een gegraveerd vignet door N. van der Meer Jr., 1762. Half leer, met het exlibris van G. van Santen Van Aken II, p.205; Van Doorninck I, 391 Van der Aa XVI, p.579; Witsen Geysbeek V, p.199. L3168
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 17982
€  172.50 [Appr.: US$ 184.3 | £UK 147.75 | JP¥ 28436]
Catalogue: Literature

 , Dr. Joh. G. Mezger
Dr. Joh. G. Mezger
offprint Eigen Haard, 1879, no. 49, 4 pages, later paper softcover binding, salutory text Possibly written by Johannes Kneppelhout (but this is uncertain) about the wonderful and in his days famous doctor Joh. G. Mezger who treated nobility and royals in Amsterdam and Domburg for all sorts of ailments. It was said that his treatment of women owed its popularity to other activities than massage alone...
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65103
€  28.75 [Appr.: US$ 30.72 | £UK 24.75 | JP¥ 4739]
Catalogue: Literature

 
De duizend en ene nacht, Arabische vertellingen. Uit het Fransch vertaald. Merklyk verbetert, en vermeerdert, met drie Delen, die nooit te voren in 't Nederduitsch vertaald geweest zyn.
Amsterdam, Steven van Esveldt, 1755, 2nd edition, complete edition of 12 chapters in 4 volumes, (8),424+444+453, 462+(2) pages, titlepages with engraved vignettes, engraved frontispiece by G. Sibelius in first volume, half leather bindings, booknumber and title on spine, pasted boards, some damage to top of spines, repairs to first binding, good, complete and attractive set of this famous publication.l Met de vertaling van Antoine Galland (1646 - 1715) aan het begin van de achttiende eeuw begon de opmars van de 'Duizend-en-één-nacht' in West-Europa. Vanaf de negende eeuw was de raamvertelling met Indiase, Turkse, Perzische en Arabische sprookjes en vertellingen steeds aangegroeid, totdat de 'Alf layla wa-layla', zoals de titel in het Arabisch luidt, in het begin van de zestiende eeuw zijn defintieve vorm kreeg.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65938
€  1092.50 [Appr.: US$ 1167.22 | £UK 935.75 | JP¥ 180092]
Catalogue: Literature

 
[Ludeman, Johan Christophorus]
Echte sterrenvoorzegkundige brieven van den waereldberoemden astrologist J.C. Ludeman. Eerste verzameling. Amsterdam, Jan Barend Elwe etc., 1789.
4°: pi 2 A-Q 4 R 2, gepag.: [4] 131 [1] pp. Oorspr. karton. Ter Horst, Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier (Amsterdam 1937) p. 151
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8935
€  109.25 [Appr.: US$ 116.72 | £UK 93.75 | JP¥ 18009]
Catalogue: Literature

 
Edelina, eene Nederlandsche geschiedenis
Leijden, P.H. Trap, 1804, 179 pages, marbled board binding, engraved titlepage (with waterstain) with vignette by C. Koning after J. v. Meurs. Scarce. This novel was well recieved in 1804...
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64781
€  172.50 [Appr.: US$ 184.3 | £UK 147.75 | JP¥ 28436]
Catalogue: Literature

 
W[intgens], B[ernard] A[nton]
Eerstelingen van B.A.W. Groningen, J. Römelingh, 1818
8º:
¶ 2 A-C 8, gepag.: 48 pp. Oorspronkelijk bedrukt omslag. Van Doorninck I, 58; Saalmink II, p.2192l Wintgens promoveerde in 1822 in Groningen tot meester in de rechten. In letterkundig opzicht is het bij de 'Eerstelingen' gebleven. Van Doorninck vermeldt een eerste druk van dit bundeltje uit 1794, maar dat zal wel op een vergissing berusten.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18822
€  86.25 [Appr.: US$ 92.15 | £UK 74 | JP¥ 14218]
Catalogue: Literature

 
[Bosch, Bernardus]
De Eigenbaat. 3e druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1785.
8°: pi1 A 16, gepagineerd: [2] 32 pp. Gegraveerde titelpagina door Reinier Vinkeles naar Jacobus Buijs. geen omslag aanwezig.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7141
€  57.50 [Appr.: US$ 61.43 | £UK 49.25 | JP¥ 9479]
Catalogue: Literature

 [LIPSIUS, JUSTUS] ET AL.,, Elegantiores praestantium virorum satyrae, quarum titulos, & nomina auctorum, versa pagella exhibebit post praesationem. Distinguuntur in tomos duos.
[LIPSIUS, JUSTUS] ET AL.,
Elegantiores praestantium virorum satyrae, quarum titulos, & nomina auctorum, versa pagella exhibebit post praesationem. Distinguuntur in tomos duos.
Leiden (Lugduni Batavorum), Iohannis Maire, 1655, 12mo., full leather binding with ribbed and gold tooled spine, red and blue sprinkled edges, [8]+168+[22]+281+[11] pp., the book is of solid construction and in good condition, but the head and tail bands are damaged with the tail band missing. With an engraved titlepage depicting a satyr selling books, a woodcut printer's mark and some decorative initials. Volume 1 (of two). It concerns a collection of satirical texts, opening with Justus Lipsius and his Satyra menippaea somnium. Each text has it's own halftitle. The texts by Greek authors are presented in Greek on the left pages and Latin on the right pages. Lit: C.M. Geerard, Theorie van de satire (1972)l Just volume 1 (of two)
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 70362
€  632.50 [Appr.: US$ 675.76 | £UK 541.75 | JP¥ 104264]
Catalogue: Literature

 
[Witte, Jacob Eduard de]
Emma Corbet, treurspel. 2e druk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1794.
8°:
¶ 4 (-*1) A-E 8 F 2, gepag.: 3-7 [1] 82 [2] pp. Met titelvignet. Half leer, Franse titelpagina ontbreekt. Van Aken I, p.442; CBMNL 2180 De Haas, Perikelen rond de geboorte van een republiek. Nederlandse toneelschrijvers over Amerika', in: MedJCW 26 (2003)3; F & vd B p. 899l 'Emma Corbet' is een toneelbewerking van 'Emma Corbet, of de rampzaligheden van den burgerlyken oorlog', dat in 1784 in 2 delen was verschenen bij J. Dóll. Dat boek was een vertaling (door Jan Willem T(h)ierens) van Samuel Jackson Pratt's 'Emma Corbet, or
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18856
€  69.00 [Appr.: US$ 73.72 | £UK 59.25 | JP¥ 11374]
Catalogue: Literature

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - Next page