Deutsch  Français  Nederlands 

[Haren, Onno Zwier van] - Deductie voor Jr Onno Zwier van Haren, [...], ter zyner noodwendige zuiveringe, van de lasterlyke geruchten en imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt. [Leeuwarden], [1761]. [Gebonden met:] Tweede deductie voor Jr Onno Zwier van Haren [...]. Leeuwarden, Abraham Ferwerda, 1762. [en met:] Verdediging van de heeren Johan Alexander van Sandick, en Mr. Wilhem van Hogendorp, tegen de verregaande beschuldigingen, hen en hunne huisvrouwen, benevens anderen, ten laste gelegt, by zekere volumineuse Deductie door Jr. Onno Zwier van Haren [...]. Den Haag, Pieter van Cleef en Pierre Gosse Junior, 1761. [en met:] Verdediging van Mr. Wilhem van Hogendorp [...] tot wederlegginge van eenige verregaende beschuldigingen, in de tweede deductie [...]. Rotterdam, Jan Daniel Beman en Zoon en Reinier Arrenberg, 1762. [en met:] Verdediging van Aegidius vander Dussen [...] tegen de verregaande beschuldigingen hem ten laste gelegt [...]. Den Haag, Benjamin Gibert, 1762. [4 delen]

2º: (vol.1) [4] 96 [30]; 50 [18] pp. (vol.2) 152, 56 pp. (vol.3) [2] 24 pp. (vol.4) [2] 30 pp. Twee delen in hun oospronkelijk omslag, de andere twee zonder omslag. Van der Vliet, Onno Zwier van Haren (1713-1779), staatsman en dichter (Hilversum 1996) Kalma p.5, 6, 20, 22; Knuttel 18783, 18851, 18826, 18852, 18854l De vijf belangrijkste verklaringen inzake de "cause célèbre": twee uitvoerige uiteenzettingen van Onno Zwier van Haren waarin hij zijn onschuld betuigt en zijn aanklagers aanvalt, en de weerlegging van die betogen door de tegenpartij, in de persoon van zi
EUR 402.50 [Appr.: US$ 430.82 | £UK 346 | JP¥ 66727] Book number 9247

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results