Antiquariaat Goltzius: Literature
found: 1356 books on 91 pages. This is page 1
- Next page

 
[Haren, Willem van]
Aan de handhavers der vreede, tegen den algemeenen tromslager des oorlogs. [z.p.], [z.n.], [1742].
8°: A 4, gepag.: 8 pp. Zonder omslag Knuttel 17324l Gedichten voor en tegen Willem van Haren, hier door een tegenstander "de tromslager des oorlogs" genoemd. L1690
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9264
€  40.25 [Appr.: US$ 43 | £UK 34.5 | JP¥ 6635]
Catalogue: Literature

 
[Wijnstok, Nicolaas Arnoldus]
Amalia. Blijspel in één bedrijf, door Arnold.
8º: p.237-365. Zonder omslag.l Overdruk uit: Bundel dramatische poëzy (nieuwe serie), Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1860. Deze bevatte verder werk van S.J. van den Bergh, J.M.E. Dercksen en C.J. Roobol.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18884
€  28.75 [Appr.: US$ 30.72 | £UK 24.75 | JP¥ 4739]
Catalogue: Literature

 
[Burman Secundus, Pieter]
De Amsteldamsche schouwburg. Aan den derden Kato. In Latijnsch liergedigt beschreeven door Amstelophilus en op gelyke wyze in het Nederduytsch overgebragt door *******. [z.p.], [z.n.], [1738].
4°: A 4 B 2, gepag.: [12] pp. Sierpapieren omslag. Lit.: Schrijvers, Petrus Burmannus Secundus (1713-1778). Latinist, geleerde en dichter, in: Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School (Amsterdam 1997); NNBW IV, 358 Knuttel 17081l Amstelophilus was het pseudoniem, waarvan Pieter Burman Secundus (Amsterdam 1713 - Amsterdam 1778) zich bij deze gelegenheid bediende. Hij noemde zich aanvankelijk Junior en later Secundus (de tweede) om zich te onderscheiden van zijn geleerde gelijknamig
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7235
€  109.25 [Appr.: US$ 116.72 | £UK 93.75 | JP¥ 18009]
Catalogue: Literature

 
ANTHOLOGIA POETICA.In usum Gymnasii Amstellodamensis. Editio Tertia, aucta et emendata.
Amstelodami, Petrum den Hengst & Filium, 1820, 3rd edition, 214 pages, softcover binding, edges frayed, clean text, Latin textbook for educational purposes at gymnasia in Amsterdam. two library stamps on titlepage.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65309
€  74.75 [Appr.: US$ 79.86 | £UK 64.25 | JP¥ 12322]
Catalogue: Literature

 
[Bruyn, Jan]
Aruntius. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1761.
8°:
¶ 2 A-D 8 (D8 blanco), gepag.: [4] 59 [3] pp. Met titelvignet van de Amsterdamse schouwburg door Reinier Vinkeles. Papieren omslag, deel titelpagina ontbreekt. Van Aken I, p.424; CBMNL 526l De 'Aruntius' van Jan Bruyn, van wie verder niets bekend is, heeft het tot twee opvoeringen gebracht in januari 1762. Te Winkel noemt het een zeer middelmatig treurspel en Worp "bespreekt" het samen met 'Acontius' van J.W. Kerkhoven: "In beide treurspelen
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 19682
€  28.75 [Appr.: US$ 30.72 | £UK 24.75 | JP¥ 4739]
Catalogue: Literature

 
[Kersteman, Franciscus Lievens]
Astrologisch testament of De beste waereld van den alom vermaarden philosooph, en astrologist Johan Christophorus Ludeman, gevonden onder de nagelaten manuscripten van een geleerde dezer eeuw. Rotterdam, A. Bothall etc., [1777].
4°: pi1 N-R 4 S 2 (-S2), gepag. [2] 87-128 pp. Alleen de derde van de vier brieven.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8573
€  86.25 [Appr.: US$ 92.15 | £UK 74 | JP¥ 14218]

 
[Kersteman, Franciscus Lievens?]
De astrologische geheimschryver, of De staats-pen van Europa, voorzeggende op een vrolyke trant door middel van de astrologie, niet alleen alle de cabinetsgeheimen van de voornaamste hoven van Europa; maar de staats en oorlogszaken welke in dezen tyd, en vervolgens naderhand plaats zullen hebben: alles verrykt door een omstandig en vermakelyk verhaal van gedenkwaardige lotgevallen [...]. Leuven, Kuper etc., [1790].
4°: A-H 4 (H4 blanco), gepag.: 61 [1] pp. Oorspr. papieren omslag. Lit.: Mateboer 73l Heeft met zijn luchtige politieke beschouwingen over Europa en zijn anti-patriotse teneur wel iets weg van 'De reizende dansmeester' dat een jaar later zou verschijnen en kan dus heel goed ook van Kerstemans hand zijn.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8588
€  258.75 [Appr.: US$ 276.45 | £UK 221.75 | JP¥ 42653]
Catalogue: Literature

 
[Halmael, Hendrik van]
De bedrooge cessionant. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1711
4°: A-E 4, gepag.: 39 [1] pp. Gegraveerde titelpagina door P. van den Berghe en op de typografische titelpagina een vignet met de zinspreuk "Purgat & Ornat". Oorspr. papieren omslag. Van Aken I, p.439; CBMNL 1294l Dit ons 20ste Tooneelstuk noemt Van Halmael in zijn inleiding het spel dat net als zijn andere een sterk moralistisch karakter heeft. Een cessionant was iemand die failliet was gegaan en ten behoeve van zijn schuldeisers afstand deed van al zijn goederen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9233
€  172.50 [Appr.: US$ 184.3 | £UK 147.75 | JP¥ 28436]
Catalogue: Literature

 
[Steenbergen van Goor, Jan Willem Jacobus?]
Een beestenspel, naar de laatste Hoogduitsche uitgave. Door de Gebroeders Spiritus lenis en Spiritus asper. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1872].
8º: 32 pp. Papieren omslag, voorkant los. Van Doorninck I, 196 F & vd B p.288l Humoristisch toneelstukje dat zich afspeelt in het beestenspel van Van Aken op de Botermarkt (het huidige Rembrandtplein) te Amsterdam. Het "reizende beestenspel" van C. van Aken werd in 1839 overgenomen door het een jaar daarvoor opgerichte Artis. De ee
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18285
€  43.70 [Appr.: US$ 46.69 | £UK 37.5 | JP¥ 7204]
Catalogue: Literature

 
[Gijsberti Hodenpijl, Anthonij]
De bekeerde zondaar, of Proeve van satyre door A.G.H. Leiden, wed. D. du Saar, 1837.
8°: 64 pp. Papieren omslag, met op de titelpagina: "De ondergeteekende verklaart uitgever te zijn van dit stukje ofschoon niet in den handel te verkrijgen. Leiden 23 Maart 1837. Wed. D. du Saar" en: "De ondergeteekende verklaart dat dit werkje te zijner drukkerij is gedrukt. Leiden 22 Maart 1837. J.G. la Lau" De Kempenaer 13l Humoristische verhandeling over het schrijven van satires. De schrijver is A. Gijsberti Hodenpijl (Schiedam1809- Leiden 1854), die enkele jaren later de humoristische roman 'Willem van Bergen, student aan de Leydsche hoogeschool' zou publiceren.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7693
€  103.50 [Appr.: US$ 110.58 | £UK 88.75 | JP¥ 17061]
Catalogue: Literature

 
[Sels, Willem Hendrik]
Beschouwingen, door den schryver van de Zedelyke uitspanningen. Amsterdam, F. de Kruyff, 1777.
8º:
¶ 8 (*1+pi1) 2* 6 A-V 8 [X] 2, gepag.: [2] [8] 20, 320 [4] pp. Met een gegraveerde titelpagina met vignet door Reinier Vinkeles (1777), voorts een vignet bij de opdracht aan Henrik Hooft met diens wapen en vier platen, eveneens door Vinkeles. Modern half linnen. F & vd B p.710; Witsen Geysbeek V, p.271
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18149
€  103.50 [Appr.: US$ 110.58 | £UK 88.75 | JP¥ 17061]
Catalogue: Literature

 
[Boddaert, Pieter]
Bezoek op den zangberg, of Lijkzang ter gelegenheid van het afsterven van den alom vermaarden dichter, Mr. P. Boddaert. Overleden in den nacht tusschen den 7. en 8. van Lentemaand, 1805. 4e druk. [1805]
8°: A 8 (A8 blanco), gepag.: 13 [1] pp. Papieren omslag.l In maart 1805 overleed Boddaert te Amsterdam. Nog in hetzelfde jaar 1805 publiceerde zijn vriend, de populaire uitgever Hendrik Moolenijzer sr. twee werkjes: 'Levensgeschiedenis (...)'en 'Poëtische en prosaische portefeuille van mr. Pieter Boddaert, verza
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7103
€  143.75 [Appr.: US$ 153.58 | £UK 123.25 | JP¥ 23696]
Catalogue: Literature

 [LAMOTHE-LANGON, ETIENNE-LEON],, Cagliostro; ou, L'intrigant et le cardinal, par l'auteur des Memoires de Madame DuBarry et de Mademoiselle Duthe.
[LAMOTHE-LANGON, ETIENNE-LEON],
Cagliostro; ou, L'intrigant et le cardinal, par l'auteur des Memoires de Madame DuBarry et de Mademoiselle Duthe.
Paris, Charles Lachapelle, 1834. Two volumes. Bound in contemporary marbled boards. Wear to boards. 394, 414 pp. l Original label on frontcover 'Uit de Lees-bibliotheek van A. Bakhuyzen, Boekverkoper in Hoogstraat te 's Gravenhage'. French novel. Count Alessandro di Cagliostro (1743 - 1795) was the alias of the occultist Giuseppe Balsamo. He was an Italian adventurer and self-styled magician. He became a glamorous figure associated with the royal courts of Europe where he pursued various occult arts, including psychic healing, alchemy and scrying. His reputation lingered for many decades after his death, but continued to deteriorate, as he came to be regarded as a charlatan and impostor, this view fortified by the savage attack of Thomas Carlyle (1795-1881) in 1833, who pronounced him the "Quack of Quacks". Later works-such as that of W.R.H. Trowbridge (1866-1938) in his Cagliostro: the Splendour and Misery of a Master of Magic (1910), attempted a rehabilitation.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68006
€  143.75 [Appr.: US$ 153.58 | £UK 123.25 | JP¥ 23696]
Catalogue: Literature

 , Centsprent: Zes Fab’len, lieve jeugd, word’u hier voorgesteld ... No. 45.
Centsprent: Zes Fab’len, lieve jeugd, word’u hier voorgesteld ... No. 45.
Catchpenny print. Children’s print with 6 moralising and pedagogical fables, teaching children lessons in gratitude, prudence, and understanding that unfortunate events can be a blessing in disguise. Amsterdam, P.C.L. van Staden (c. 1850 – c. 1870); numbered ‘No. 45.’ in upper right corner.l 6 woodcut illustrations (each ca 85 x 105 mm) on paper; hand coloured with yellow, red and blue; under each image a 4-line verse; total: 375 x 295 mm; folded twice.De Meyer p. 296, Boerma p. 821 (Staden 45).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 63202
€  51.75 [Appr.: US$ 55.29 | £UK 44.5 | JP¥ 8531]

 
[Budden, M.E.]
Claudine, of Nederigheid is de grondslag van alle deugden. Eene Zwitsersche vertelling. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1835.
8°: [2] 4, 148 pp. Gelithografeerde titelpagina met vignet en twee gelithografeerde platen. Omslag ontbreekt. Op het voorste schutblad in handschrift een gedicht van vier vierregelige strofen "Ter verjaring van A.B. Dulman" geschreven door E. Gerdis te Amsterdam op 11 januari 1840l Uit het voorwoord blijkt dat de anonieme schrijfster de Engelse M.E. Budden is, van wie eerder bij Frijlink 'De Dorpsschool' was verschenen. De vertaler/vertaalster tekent met de letter K.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7199
€  40.25 [Appr.: US$ 43 | £UK 34.5 | JP¥ 6635]
Catalogue: Literature

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page