Deutsch  Français  Nederlands 

[Gijsberti Hodenpijl, Anthonij] - De bekeerde zondaar, of Proeve van satyre door A.G.H. Leiden, wed. D. du Saar, 1837.

8°: 64 pp. Papieren omslag, met op de titelpagina: "De ondergeteekende verklaart uitgever te zijn van dit stukje ofschoon niet in den handel te verkrijgen. Leiden 23 Maart 1837. Wed. D. du Saar" en: "De ondergeteekende verklaart dat dit werkje te zijner drukkerij is gedrukt. Leiden 22 Maart 1837. J.G. la Lau" De Kempenaer 13l Humoristische verhandeling over het schrijven van satires. De schrijver is A. Gijsberti Hodenpijl (Schiedam1809- Leiden 1854), die enkele jaren later de humoristische roman 'Willem van Bergen, student aan de Leydsche hoogeschool' zou publiceren.
EUR 103.50 [Appr.: US$ 111.51 | £UK 88.75 | JP¥ 16769] Book number 7693

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results