Antiquariaat Goltzius: Heraldry Militaria Scheepvaart
found: 1 books

 
NAAMLIJST
Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren, in dienst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, zoo als hetzelve zich bevindt op den 1sten September 1821,
12°, 70 p (pp 52 e.v.: Reglement aanstelling adelborsten e.d. + ampliaties).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7876
€  103.50 [Appr.: US$ 112.29 | £UK 88.75 | JP¥ 16883]

| Pages: 1 |