Antiquariaat Goltzius: Death Heraldry
found: 6 books

 
[TIMARETEN.] A. F[rese]
Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlijke en andere voornaeme gestichten. Beide delen geillustreerd met gravures van grafmonumenten e.d.
Deel I, bevattende de stad Delft. 's-Gravenhage 1777, 26+144 p. Deel II, bevattende 's Gravenhage en Scheveningen. 's-Gravenhage 1778, 8+370 p. Veelal aangehaald als `Timareten'. Bewerking door A. Frese van de Collectio monumentorum rerumque maxime insignium Belgii Foederati... door Phileleutherum Timareten (= Th. Janssonius ab Almeloveen) uit 1684. In totaal verschenen van deze tweede (en laatste) uitgave drie deeltjes. Deel III, 1ste stuk, verscheen in 1781 en betreft Dordrecht. Dit laatste deeltje komt weinig voor. Het onuitgegeven vervolg is aanwezig bij de K.B.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64504
€  287.50 [Appr.: US$ 311.93 | £UK 246.25 | JP 46898]
Catalogue: Death Heraldry

 
[TIMARETEN.] A. F[rese]
Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlijke en andere voornaeme gestichten. Beide delen geillustreerd met gravures van grafmonumenten e.d.
Deel I, bevattende de stad Delft. 's-Gravenhage 1777, 26+144 p. Veelal aangehaald als `Timareten'. Bewerking door A. Frese van de Collectio monumentorum rerumque maxime insignium Belgii Foederati... door Phileleutherum Timareten (= Th. Janssonius ab Almeloveen) uit 1684. In totaal verschenen van deze tweede (en laatste) uitgave drie deeltjes. Dit is alleen deel I en zonder de platen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67633
€  40.25 [Appr.: US$ 43.67 | £UK 34.5 | JP 6566]
Catalogue: Death Heraldry

 
BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C.,
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Los deel 1 en II.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 292
€  86.25 [Appr.: US$ 93.58 | £UK 74 | JP 14070]
Catalogue: Death Heraldry

 
BOSCH, R.P. VAN DER,
Neêrlands verleden uit steen en beeld. Gedenktekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd. Schiedam 1901, 441 p.
Een wat onevenwichtig werk dat teksten geeft op grafmonumenten, grafstenen en gedenktekens in het gehele land, verzameld aan het eind van de 19de eeuw door de in mei 1900 overleden auteur. Dus 2 3 decennia vr de optekeningen van Bloys van Treslong Prins. Uitgave door de genealoog D.G. van Epen. Uitvoerig naamregister.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 346
€  78.20 [Appr.: US$ 84.84 | £UK 67 | JP 12756]
Catalogue: Death Heraldry

 GAILLARD, VICTOR, Epitaphes des Néerlandais (Belges et Hollandais) enterrés à Rome, publiées avec introduction et notes biographiques.
GAILLARD, VICTOR
Epitaphes des Néerlandais (Belges et Hollandais) enterrés à Rome, publiées avec introduction et notes biographiques.
Gent 1853. Gell., 196 p.Gellustreerd met prenten van monumenten (uitvouwbaar) en portretten. Illustrated with portraits, fold out plate and engravings of funerary monuments. Half cloth binding, marbled boards, gilt lettering on spine. Good copy.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 870
€  258.75 [Appr.: US$ 280.74 | £UK 221.75 | JP 42209]
Catalogue: Death Heraldry

 
Lille, Gilbert de
Maldegem Overlijdens, 2 delen, z.pl., 1984, 624 pag.
Alfabetisch geordende transcripties uit de periode 1629 - 1796,
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 20086
€  86.25 [Appr.: US$ 93.58 | £UK 74 | JP 14070]
Catalogue: Death Heraldry

| Pages: 1 |