Deutsch  Français  Nederlands 

BOSCH, R.P. VAN DER, - Neêrlands verleden uit steen en beeld. Gedenktekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd. Schiedam 1901, 441 p.

Een wat onevenwichtig werk dat teksten geeft op grafmonumenten, grafstenen en gedenktekens in het gehele land, verzameld aan het eind van de 19de eeuw door de in mei 1900 overleden auteur. Dus 2 à 3 decennia vóór de optekeningen van Bloys van Treslong Prins. Uitgave door de genealoog D.G. van Epen. Uitvoerig naamregister.
EUR 78.20 [Appr.: US$ 84.67 | £UK 67 | JP¥ 12737] Book number 346

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results