HOGENDORP, [DIRK] LE COMTE DE, Du système colonial de la France, sous les rapports de la politique et du commerce. Accompagné d'un tableau donnant la nomenclature technologique de tous les établissemens coloniaux et de commerce des Européens dans les autres parties du monde.
KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., Kraniologische Untersuchungen: Niassischer Schädel. Mit Anhang: Zoologische Resultate
REIMARUS, HERMANN SAMUEL, Algemeene beschouwingen van de driften der dieren, en voornaamelyk van derzelver konst-driften (2 vol. set). I: Uit het Hoogduitsch vertaald door Joh. Will. van Haar en met eene voorrede verrykt door Joh. Lulofs. II: Uit de nagelaten geschriften (...). Uit het Hoogduitsch vertaald, met eene voorreede en aanmerkingen voorzien door P. Boddaert (...). Waarby gevoegd zyn de vermeerderingen en verbeeteringen op 't eerste deel, volgens de derde Hoogduitsche uitgaaf, en de aanmerkingen uit de Fransche vertaaling van den heere Reneaume de la Tache.
BANQUE TERRITORIALE. Liquidation de la Banque Territoriale. Fonds d'annuités.
BIBLIOTHECA MEDICA NEERLANDICA. Bibliotheca Medica Neerlandica (Vols. I-III). Catalogus librorum quos collegit Societas Neerlandica ad promovendam artem medicam, 1849-1978. Catalogus van de Bibliotheek der Nederlandsch Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. In bruikleen vereenigd met de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja