MOENS, PETRONELLA - W.H. WARNSINCK BSZ.
Bodenheim, Nelly Tante Tor is jarig, tekst van Lizzy Ansingh.
Kohrt, S. Een schat van platen
Catechismus - Catechismus of onderwyzing in de Christelyke leere, zoo als die in de Nederduitsche Gereformeerde Kerken en Schoolen van Nederland, word geleerd; Benevens de noodige Morgen- Avond en anderen Gebeden. Nauwkeurig overzien etc.
Abbing, J.J. Het Schip; gesprekken over den Oorsprong en voortgang van den Scheepsbouw, de Zeevaart, de verschillende soorten van Schepen, enz. Waarbij een aanhangsel, bevattende eene plaat en beschrijving der samenstelling en tuigaadje van eenige schepen uit onzen tijd, door D.A. Teupken. Met een aantal Plaatjes, Tekstfiguren en vijf Vlaggekaartjes.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes