Boesen, Constant. Adrianus Alias Hans van Marle.
Jaspers, Karl. Der Philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
Negenenvijftigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
Roos, Rolf (red). Plants in the spotlight: Biodiversity from all over the world in the heart of Amsterdam / Planten in de hoofdrol: Biodiversiteit uit de hele wereld in het hart van Amsterdam. Catalogue/Catalogus.
Sculptures: Afrique, Asie, Océanie, Amérique.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes