MOENS, PETRONELLA - W.H. WARNSINCK BSZ.
HAMELSVELD, IJSBRAND VAN. Historisch Handboekje van den Bijbel.
anonymus The tale of a Tub
Abbing, J.J. Het Schip; gesprekken over den Oorsprong en voortgang van den Scheepsbouw, de Zeevaart, de verschillende soorten van Schepen, enz. Waarbij een aanhangsel, bevattende eene plaat en beschrijving der samenstelling en tuigaadje van eenige schepen uit onzen tijd, door D.A. Teupken. Met een aantal Plaatjes, Tekstfiguren en vijf Vlaggekaartjes.
Ker, A. De Edelman en Boer (bedrieger bedrogen). Naar het Fransch. Teekeningen van A. De Ker.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes