RIEBEECK, JAN ANTHONISZ. VAN. Jan van Riebeeck gründet die Kapstadt. Ein Auszug aus seinem Tagebuch (1652-62). Bearbeitet von Adolf Gabler.
KLEYN, A.R. Generalgouverneur Gustav Wilhelm von Imhoff.
AHLBRINCK, WILLEM GERARDUS. Encyclopaedie der Karaïben, behelzend taal, zeden en gewoonten dezer Indianen.
COYETT, FREDERIK. 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden. Ingeleid en geannoteerd door G.C. Molewijk.
THEAL, GEORGE MACCALL. Willem Adriaan van der Stel and other historical sketches.
RAVENEAU DE LUSSAN. Journal du voyage fait a la Mer de Sud, avec les flibustiers de l'Amerique en 1684. & années suivantes. 2e edition (= 3e edition).
ROGERIUS, ABRAHAM. La porte ouverte, pour parvenir à la connoissance du paganisme caché. Ou la vraye representation de la vie, des moeurs, de la religion, & du service divin des Bramines, qui demeurent sur les costes de Chormandel, & aux pays circonvoisins. .. Traduite en François par .. Thomas La Grue.
VOLNEY, CONSTANTIN FRANÇOIS DE. Considerations sur la guerre actuelle des Turcs.
FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). Indische huwelijken.
HILDER, ALBERT EDWARD. A Canadian mounted rifleman at war, 1899-1902. The reminiscences.
HAAFNER, JACOB. Reize in eenen palanquin; of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel. 2e druk.
FREYRE, GILBERTO. Maitres et esclaves (Casa grande e senzala). Traduit du portugais par Roger Bastide. Préface de Lucien Febure.
BATAVIA. Tocht naar eenige compagnies landhuizen (in de nabijheid van Batavia) op zondag 29 juni 1930.
POUQUEVILLE, FRANÇOIS CHARLES HUGUES LAURENT. Grèce.
HEERDT, JACOB CAREL FREDERIK VAN. Artikel 56 van het regerings-reglement van Nederlandsch Indië.
GLERUM, J.P. De Indische Israëls.
SURINAME. Politie station Onoribo. - Stroomversnelling in de Boven Nickerie
QUINN, DAVID BEERS. (ED.). The Roanoke voyages 1584-1590. Documents to illustrate the English voyages to North America under the patent granted to Walter Raleigh in 1584.
STEVENSON, ELIZABETH. Lafcadio Hearn.
SMET, P(IERRE) J(EAN). DE. Missien van den Orégon en reizen naer de rotsbergen en de bronnen der Colombia, der Athabasca en Sascatshawin in 1845-46. Uit het Fransch.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes