SUTRISNO, SULASTIN. Surat-surat Kartini. Renungan tentang dan untuk bangsanya.
LUIGI AMEDEO DI SAVOIA, DUCA DEGLI ABRUZZI. De reis van de Stella Polare. Noordpooltocht. Uit het Italiaansch vertaald onder toezicht van Maurits Snellen.
BRENNAN, MICHAEL G. (ED.). The origins of the grand tour. The travels of Robert Mantague, Lord Mandeville (1649-1654), William Hammond (1655-1658), Banaster Maynard (1660-1663).
STOKRAM, ANDRIES. Korte beschryvinghe van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem, nevens noch zes andere schepen, onder't gebiedt van Arnout de Vlaming van Oudtshoorn, van Batavia na het vaderlandt afgevaren, op den 23. december 1661 van welcke gemelte schepen noch drie vermist worden.
TIMM, WERNER. Kapitänsbilder. Schiffporträts seit 1782.
NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, T.van Erp, J.G. Huyser, N.J. Krom, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto. Jaargang XIII.
CUNYNGHAME, ARTHUR THURLOW. My command in South Africa. 1874-1878. Comprising experiences of travel in the colonies of South Africa and the independent states. 2nd edition, with a new preface.
STEENBRINK, KAREL ADRIAAN. Pesantren, Madrasah, Sekolah. Recente ontwikkelingen in Indonesisch Islamondericht.
FRANKEN, L. Indrukken van een reis per stoomschip naar Zuid-Afrika. 3e vermeerderde druk.
TAYLOR, LAWRENCE J. Dutchmen on the bay. The ethnohistory of a contractual community.
TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. Maleisch leesboek. Zevende stukje bevattende: vier Maleische vertellingen en het verhaal van Bibi Sabariah. Nieuwe uitgave. 2e druk.
WHYMPER, FRÉDERICK. Voyages et aventures dans l'Alaska (ancienne Amérique Russe). Ouvrage traduit de l'Anglais avec l'autorisation de l'auteur par Émile Jonveaux.
LEERDAM, BEN F. VAN. Architect Henri Maclaine Pont. Een speurtocht naar het wezenlijke van de Javaanse architectuur.
PIEKALKIEWICZ, JANUSZ. De boekaniers.
JANSEN, DERK. Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
CHAKRABONGSE, PRINCE CHULA. Lords of life. The paternal monarchy of Bangkok, 1782-1932. With the earlier and more recent history of Thailand.
SCHUTTE, G.J. (RED.). Het Indisch Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
VALENTIJN, FRANÇOIS. Keurlyke beschryving van Choromandel, Pegu, Arrakan, Bengale, Mocha, van't Nederlandsch comptoir in Persien; en eenige fraaje zaaken van Persepolis overblyfzelen. Een nette beschryving van Malakka, 't Nederlands comptoir op 't Sumatra, mitsgaders een wydlustige landbeschryving van 't eyland Ceylon.
TASSO, TORQUATO. Jerusalem delivered. An heroic poem, translated by John Hoole.
(SERRURIER-TEN KATE, M.). De Compagnie's kamer van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes