SMITH, J.J. Guide to the Botanic Gardens, Buitenzorg.
BAX, D. n' Pastelportret deur Piter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad, 1753-1765.
DESSENS, H., FL. HIN. Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL 92 Balder.
LAET, JOHANNES DE. Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaanse handboek van Johannes de Laet, 1637. Bezorgd en ingeleid door B.N. Teensma.
KATE, HERMAN F.C. TEN. Schilder-teekenaars in Nederlandsch Oost- en West-Indië en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes