COOK, JAMES. Schets van de havenen aan de Noord zijde van Eimeo.
KURTZE, BRUNO. Die Deutsch - Ostafrikanische Gesellschaft. Ein Beitrag zum Problem der Schutzbriefgesellschaften und zur Geschichte Deutsch-Ostafrikas.
PRINS, BART DE. Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-generaal van Nederlands-Indië.
OOSTINDIE, GERT. (RED.). Het verleden onder ogen. Herdenking van de slavernij. 2e druk.
HUNDT, MICHAEL. 'Woraus nichts geworden'. Brandenburg-Preussens Handel mit Persien (1668-1720).
GENT, L.F. VAN. Tjarita peperangan ing Atjèh.
SCHMIDT, INGRID. Polarschiffe. Wostok - Mirny - Grönland - Fram - Gauss. Mit zeichnuchen und Rissen von H.-J. Kuhlmann und D. Lexow.
CHEESMAN, EVELYN. Time well spent. (Scientific explorations in the Pacific).
BOTHA, COLIN GRAHAM. The French refugees at the Cape.
MARTIN, COLIN. Full Fathom Five. Wrecks of the Spanish Armada. With appendices by Sydney Wignall.
VEER, W. DE. Particuliere landerijen en de openbare veiligheid in de residentie Batavia.
(MASSON , CHARLES FRANÇOIS PHILIBERT). Lettres d'un Français a un Allemand, servant de réponse a Mr. De Kotzebue, et de supplément aux Memoires secrets sur la Russie. Suivies d'un précis historique de la déportation et de l'exil de l'auteur.
HAAN, FREDERIK DE. Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
STAVORINUS, J(OHAN) S(PLINTER). Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop naar Batavia, Bantam, Bengalen, enz. gedaan in de jaaren 1768 tot 1771. Gevolgd van eenige belangrijke aanmerkingen over den aart, gewoonten, levenswijze, godsdienstplegtigheden en koophandel der volken in die gewesten.
CHIJS, JACOBUS ANNE VAN DER. De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië, welke haar voorafgingen.
SILVA, R.K. DE & W.G.M. BEUMER. Illustrations and views of Dutch Ceylon 1602-1796. A comprehensive work of pictorial reference with selected eye-witness accounts.
HAAFNER, JACOB. De werken. Deel III. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
HOVE, O. TEN, W. HOOGBERGEN, H.E. HELSTONE. Surinaamse emancipatie 1863. Familienamen en plantages.
NECK, JACOB CORNELIS VAN & WYBRAND VAN WARWIJCK. Waerachtigh verhael van de schipvaard op Oost-Indien ghedaen by de acht schepen in den jaren 1598 van Amsterdam uyt-ghezeylt, onder't beleyd van den admirael Jacob Cornelissoon van Neck, ende vice-admirael Wybrand van Warwijck. Ghetrocken uyt het journael ofte dagh-register voor desen daer van ghedruckt, ende door-gaens tot beter onderrechtinghe des lesers, uyt verscheyden andere schrijvers verrijckt.
SURJOMIHARDJO, ABDURRACHMAN. The growth of - Pemekaran kota - Jakarta.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes