PATON, FRANK H.L. Lomai of Lenakel. A hero of the New Hebrides. A fresh chapter in the triumph of the gospel.
BICKMORE, ALBERT S(MITH). Reizen in den Oost-Indischen archipel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door J.J. de Hollander.
HARRIS, JOHN. Navigantium atque itinerantium bibliotheca. Or, a complete collection of voyages and travels. Consisting of above six hundred of the most authentic writers… Now carefully revised, with large additions, and continued down to the present time; including particular accounts of the manufactures and commerce of each country.
SCHOLTZ, LEOPOLD. Waarom die Boere die oorlog verloor het.
ADAMS, RICHARD & RONALD LOCKLEY. Voyage through the Antarctic.
VAUGHAN, MEGAN. Creating the creole island. Slavery in eighteenth-century Mauritius.
LOUTER, JAN DE. Handleiding tot de kennis van het staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indië. 3e herziene uitgave.
DEVENTER, M(ARINUS) L(ODEWIJK). VAN. Het Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811. Verzameling van onuitgegeven stukken uit de koloniale en andere archieven. Dl.I: 1811-1820.
SIERA LEONA. Vue des montagnes nommées Sierra Leona. - Gezigt van't gebergte Sierra Leona. - Maisons de Sierra Leona. - Huizen op Sierra Leona.
KALFF, S(AMUEL). Uit oud- en nieuw-Oostindië.
PARMENTIER, JAN. (RED.). Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief.
GRAAFF, BOB DE. 'Kalm temidden van woedende golven'. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940.
DICKENS, CHARLES. The characters of Charles Dickens pourtrayed in a series of oiginal water colours sketches by 'Kyd' (pseudonym of Joseph Clayton Clark.
NOOY-PALM, C.H.M. De karbouw en de kandaure. Katalogus voor de tentoonstelling 'De Sa'dan Toraja'.
STUTTERHEIM, W.F. Rama-legenden und Rama-Reliefs in Indonesien.
BRENNAN, MICHAEL G. (ED.). The origins of the grand tour. The travels of Robert Mantague, Lord Mandeville (1649-1654), William Hammond (1655-1658), Banaster Maynard (1660-1663).
SPEYK, JAN CAREL JOSEPHUS VAN. - Plegtstatige lijkvaart van het stoffelijk overschot van Jan Carel Josephus van Speyk .. plaats gehad hebbende te Amsterdam, op vrijdag den 4den mei 1832. - Plegtige opening der groote sluis van het Ooster-dok voor Amsterdam, waardoor het eerste korvetschip, gebouwd ter loffelijker nagedachtenis van den te vroeg gesneuvelden jeugdigen held, Jan Carel Josephus van Speyk, is gevoerd, op zaturdag den 5den mei 1832.
GORDON, CHARLES GEORGE. General Gordon’s letters from the Crimea, the Danube, and Armenia. August 19, 1854, to November 71, 1858. Edited by Demetrius C. Boulger.
GROENEBOER, K. (RED.). Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1847-1873. Een bronnenpublicatie.
MANIER VAN PROCEDEREN VOOR DEN HOVE VAN HOLLAND, ZEELAND, EN WESTVRIESLAND. Zoo als de selve hedendaags gebruikelyk is, na de laatste ordonnantie en reglementen opgestelt, en met verscheide zeer fraye stukken verrykt. Derde druk. Zynde deeze druk meer dan de helft vermeerdert.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes