BLISCHKE, RUDOLF. Kapitän Phillip. Gründung der Strafkolonie Sydney. 2. Auflage.
GROENEBOER, KEES. Het ABC voor Indië. Bibliografie van leermiddelen Nederlandse taal voor Nederlands-Indië.
ROUD, F.C. Petites étrennes morales, offertes à la jeunesse Neerlandaise.
BROESHART, A.C., J.R. VAN DIESSEN, E.A. Soerabaja. Beeld van een stad.
MAIR, V.H. Painting and performance. Chinese picture recitation and its Indian genesis.
QUINA, CAREL. Door het land van de Sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem, 1668-1671. Bezorgd door Ingrid van der Vlis.
LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH. Gumal et Lina, ou les enfans Africains, histoire religieuse, a l'usage de la jeunesse; imitée de l'Allemand par J.L.A. Dumas. Nouvelle édition revue et augmentée.
VULLIAMY, C.E. Outlanders. A study of imperial expansion in South Africa 1877-1902.
NECK, JACOB CORNELIS VAN & WYBRAND VAN WARWIJCK. Waerachtigh verhael van de schipvaard op Oost-Indien ghedaen by de acht schepen in den jaren 1598 van Amsterdam uyt-ghezeylt, onder't beleyd van den admirael Jacob Cornelissoon van Neck, ende vice-admirael Wybrand van Warwijck. Ghetrocken uyt het journael ofte dagh-register voor desen daer van ghedruckt, ende door-gaens tot beter onderrechtinghe des lesers, uyt verscheyden andere schrijvers verrijckt.
SÉGUIN, LISBETH GOOCH. Walks in Algiers and its surroundings. A new edition.
JONGE, NICO DE & TOOS VAN DIJK. Vergeten eilanden. Kunst & cultuur van de Zuidoost-Molukken.
ESSED, HUGO A.M. De binnenlandse oorlog in Suriname 1613-1793. 2e druk.
RAUMER, KARL VON. Palästina.
CAERDEN, PAULUS VAN. Kort verhael/ ofte journael/ van de reyse gedaen naer de Oost-Indien met 4 schepen, Nederlandt, Vereenigde Landen, Nassou, ende Hoff van Hollandt, onder den admirael Pieter Both voor Amersfort, voor reeckeninge van de Nieuwe Brabantsche Compagnie tot Amsterdam; in den jaren 1599, 1600 ende 1601.
BINNERTS, C. 'Alles is in orde, heeren .. !' Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943.
SURVILLE, JEAN DE & GUILLAUME LABÉ. The expedition of the St Jean-Baptiste to the Pacific 1769-1770. Translated and edited by John Dunmore.
REIZEN DOOR NEDERLAND. Reisbeschrijvingen, toeristische gidsen, toeristische kaarten.
HILTON, CHRISTOPHER. Mayflower. De reis die de wereld veranderde.
THOM, H.B. Die lewe van Gert Maritz (1797-1838).
HOCKING, CHARLES. Dictionary of disasters at sea during the age of steam. Including sailing ships and ships of war lost in action 1824-1962.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes