TANG, DIRK J. Slavernij. Een geschiedenis.
RECUEIL DE PIECES AUTHENTIQUES. Pour servir a l'histoire des Provinces-Unies.
ST. LAWRENCE RIVER. L'escadre verte ayant été accueilli d'une violente tempête dans la riviere de St. Laurent, le tonnerre tomba sur le vaisseau amiral qui en fut consumé; il n'y eut de sauvé de tout l'equipage que deux femmes etrangeres, qui se jetterent à la mer, et gagnerent la pointe d'un rocher qui étoit proche.
GLOBE. DE GLOBE. Keur van reisverhalen en merkwaardigheden van vreemde landen en volken. Onderhoudende en belangrijke lectuur voor den beschaafden stand. Deel I-II.
STUART, MOSES. Conscience and the constitution with remarks on the recent speech of Daniel Webster in the Senate of the United States on the subject of slavery.
SCHOL, AAD. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
KATHIRITHAMBY-WELLS, J. & MUHAMMAD YUSOFF HASHIM. The Syar Mukomuko: some historical aspects of a nineteenth century Sumatran court chronicle.
DAWSON, E.C. James Hannington, first bishop of eastern equatorial Africa. A history of his life and work 1847-1885. 10th thousand.
RAUMER, KARL VON. Palästina.
MÖRZER BRUYNS, W.F.J. The cross-staff. History and development of a navigational instrument.
HONG KONG. Hong Kong. Report for the year 1962.
SPEELMAN, CORNELIS. - Journael of kort verhael van't begin, voortgangh en eynde des oorloghs tusschen den koningh en verdere regeeringe van Macassar, en de Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagni, in de jaren 1666/1667/1668 en 1669 voor gevallen. Vertoonende de heerlijcke overwinninge der voornoemde Compagnie tegen het Macassers Rijck: onder het manhaft beleyt van .. Cornelis Speelman, oud-gouverneur van de kust Choromandel, etc. Als mede des selfs articulen van vrede.
FOSTER, BARBARA & MICHAEL. Forbidden journey. The life of Alexandra David-Neel.
SURINAME. Carte de l' entrée de la riviere de Corentyn sur ce que les Anglois et les Hollandois en ont publicé.
DJAJADININGRAT, HOESEIN. Atjèsch-Nederlandsch woordenboek. Met Nederlandsch-Atjèhsch register. Uitgegeven op last der regering.
ROUFFAER, GERRIT PIETER & HENDRIK HERMAN JUYNBOLL. De batik-kunst in Nederlandsch Indië en haar geschiedenis. Op grond van materiaal, aanwezig in 's Rijks Ethnographisch Museum en andere openbare en particuliere verzamelingen in Nederland. Die Batik-Kunst in Niederlaendisch-Indien und ihre Geschichte: bearbeitet auf Grund des im Reichs Museum fuer Volkenkunde sowie anderen oeffentlichen und privaten Sammlungen in den Niederlanden.
REED, A.W. George Augustus Selwyn. Pioneer bishop of New Zealand.
HERSKOVITS, MELVILLE J. AND FRANCES S. Dahomean narrative. A cross-cultural analysis.
ADAMS, JAMES TRUSLOW. New England in the Republic 1776-1850.
AMSTERDAM. BESCHRIJVING VAN HET WATERVERMAAK, door order der ed. magistraat van de stad Amsterdam, ter eere van het groot Muskovisch Gezantschap, aangesteld op den eersten september 1697.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes