WESTERMANN, Jan Hugo. The geology of Aruba.
HARROP, A.J. England and New Zealand from Tasman to the Taranaki war. With an introduction by Jellicoe.
ZOUTMAN, Johan Arnold. Plan van den zeeslag, tusschen de Engelsche scheepsmagt, onder den Adm. Parker, en het Hollandsch eskader, onder den Schout bij Nacht Zoutman, op den 5den augustus 1781, tusschen 9 en 10 uuren, wanneer de linie van gevegt nog niet gebroken was.
JACKSON, E.L. St. Helena: the historic island from its discovery to the present date.
BOSSE, J. van. Eenige beschouwingen omtrent de oorzaken van den achteruitgang van de koffiecultuur ter Sumatra's westkust. Benevens eenige opmerkingen omtrent de economische en politieke toestanden aldaar. Eerste gedeelte.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes