BRUNTON, RICHARD HENRY. Building Japan 1868-1876. With an introduction & notes by H. Cortazzi in addition to the 1906 introductory, postscript & notes by W.E. Griffis.
NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel II: De overige journalen omtrent de reis van J.C. van Neck. De heenreis van W. Warwijck tot Bantam.
HAAFNER, JACOB. Reize te voet door het eiland Ceilon. 2e druk.
COOK, JAMES. De zee-otter.
GIGGAL, KENNETH. De klassieke zeilschepen.
MOSLEY, N. African switchback.
SCHOMBURGK, ROBERT HERMANN. The Guiana travels of Robert Schomburgk 1835-1844. Edited by Peter Rivière.
SWANENBURG, B.D. Iwan de Verschrikkelijke. Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden herschiep. Voorwoord Joost de Klerk. 3e druk.
MCGOVERN, WILLIAM MONTGOMERY. Jungle paths and Inca ruins. The record of an expedition.
BLACKBURN, ROBIN. The making of New World slavery. From the Baroque to the modern 1492-1800.
NEWBY, ERIC. A traveller's life.
SCHAGEN, ADRIAEN. Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656. Uitgegeven door C.E. Warnsinck-Delprat.
DAILEY NEWS. The war correspondence of the 'Daily News' 1877 with a connecting narrative forming a continuous history of the war between Russia and Turkey. Including the letters of Archibald Forbes, J.A. Macgahan and many other special correspondents in Europe and Asia. 2nd edition containing a full description of the taking of Kars.
VELDE, PAUL VAN DER. Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indië.
ZEEBERG, JAAP JAN. Terugkeer naar Nova Zembla. De laatste en tragische reis van Willem Barents.
WAÏLAN, LAAN. Krontjong-liederen. Verzameling der meest bekende krontjong-liederen voor piano-solo met zang ad libitum.
DASH, MIKE. Batavia's graveyard. The true story of the mad heretic who led history's bloodiest mutiny.
GOOR, JURRIEN VAN. De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
BRANDES, J.L.A. (ED.). Pararaton (Ken Arok) of het boek der koningen van Tumapel en van Majapahit. Uitgegeven en toegelicht 2e druk bewerkt door N.J. Krom met medewerking van J.C.G. Jonker, H. Kraemer en R.Ng. Poerbatjaraka.
JUET, ROBERT. Juet's journal. The voyage of the Half Moon from 4 April to 7 November 1609. Introduction by J.T. Cunningham. Edited by R.M. Lunny.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes