ARCANA REIPUBLICAE TURCICAE DETECTA. Das ist: Funffzig Türchische RegimentsGeheimnisse/ worauss solch Reich/ als auff so viel Seulen bisshero sich gestützet/ und wie selbige durch Göttliche Hülffe und Christlicher Prudenz zu stürzen seyn. Aus vielfältigen Autoribus geoffenbahret.
BARBIER, JEAN PAUL. (ED.). Messages in stone. Statues and sculptures from tribal Indonesia in the collections of the Barbier-Mueller Museum. Texts by Jean Paul Barbier, Ian C. Glover, Janet Hoskins, Alain Viaro and Arlette Ziegler.
ELET, JACOBUS. Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koningrijk Dahomey in 1733. Ingeleid door Henk den Heijer.
PIEPERS, M(ARINUS) C(ORNELIS). Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal. verdediging van art. 2 no.27 van het Algemeen Politiestrafreglement voor inlanders in Ned. Indië.
HARRISSON, TOM. Savage civilisation.
DAALDER, REMMELT, DIRK J. TANG, LEO BALAI. Slaven en schepen in het Atlantische gebied.
KOCK, VICTOR DE. Those in bondage. An account of the life of the slave at the Cape in the days of the Dutch East India Company. 2nd edition.
BAARS, A. & H. SNEEVLIET. Het proces Sneevliet 1917. De sociaal-democratie in Nederlandsch-Indië.
ZONG IN-SOB. Folk tales from Korea. Collected and translated with an introduction.
REMMELINK, WILLEM. The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725-1743.
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. Jaarboekje 1942-1949. Jaargang 38.
KELSEY, HARRY. Sir Francis Drake. The queen's pirate.
SCHEFOLD, REIMAR. (ED.). Minahasa past and present. Tradition and transition in an outer island region of Indonesia.
SURINAME. Geneeskundige Dienst. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) FRANCISCUS ARMANDRIS CAROLUS DUMONTIER.
SAS, JAN. Historisch verhael van de voyagie der Hollanderen met dry schepen gedaen naer de Oost-Indien/ onder het beleydt van den admirael Steven vander Hagen. In den jare 1599 ende volghende. Beschreven door Jan Sas vander Goude. Daer by ghevoecht is de voyagie van twee Achins-vaerders, onder het beleyt van Cornelis Pietersz, ende Guiljam Senegal. Gedaen inden jaere 1600 ende 1601. Item: extract uyt het journael van den admirael Jacob Heemskerckx voyagie, ghedaen inden jaere 1601 &c. ghehouden by Reyer Cornelisz stierman op den vice-admirael. Alles waerdich om te lesen.
ELSTLAND, LOURENS VAN. Jan onder de deecken. Een Haarlemse 'klugt' geschreven te Batavia rond 1690. Naar het handschrift in de Bibliothèque Nationale te Parijs voor het eerst uitgegeven, toegelicht en van een inleiding en commentaar voorzien door K. Bostoen, M. Geesink en M. Zijlstra.
WINCHESTER, SIMON. Krakatoa. The day the world explored 27 August 1883.
LAMARTINE (DE PRAT), (MARIE LOUIS) ALPHONSE DE. Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou notes d'un voyageur.
JACOBS, JULIUS. Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh. Een bijdrage tot de ethnographie van Noord-Sumatra.
ANDEL, JOAN D. VAN. Caribbean traditional architecture. The traditional architecture of Philipsburg, St. Martin (N.A.).
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja