SLIGGERS, B.C. & M.H. BESSELINK. (Red.). Het verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850.
LEYDS, W.J. Eenige correspondentie uit 1899. (Als manuscript gedrukt).
RENNIE, Neil. Pocahontas, Little Wanton: myth, life and after life.
(QUARLES VAN UFFORD, Hendrik). Aanteekeningen betreffende eene reis door de Molukken van zijne excellentie den goeverneur-generaal A.J. Duymaer van Twist, in de maanden September en October 1855.
SELL, Hans Joachim. Der schlimme Tod bei den Völkern Indonesiens.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui