Twyman, James F. PORTRAIT OF THE MASTER.
Rogo, D. Scott LEVEN MET DE DODEN. Contacten met overledenen: een overzicht van de vele onloochenbare feiten en ervaringen.
Ritskes, Rients R. MEER ZEN IN MANAGEMENT.
Mauchle, M. RADIESTHESIE und BIOCHEMIE NACH Dr. Med. SCHLUSSLER.
Leeuwen, Ir. A. J. H. van en Comte, F. G. Le. (red.) THEOSOFISCH MAANDBLAD voor Nederlandsch-Indie. 28ste Jaargang No. 7. Augustus 1929. Themanummer DE VROUW.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes