Antiquariaat van Veen: Kabbala
found: 5 books

 
Knight, Gareth
EXPERIENCE OF THE INNER WORLDS. A Course in Christian Qabalistic Magic
Cheltenham UK, Skylight Press, 2010. 2nd edition 242 pp. Pb. Spine bit hollow. A few Illustrations. Originally published in 1975, Experience of the Inner Worlds is a classic magical textbook of the Western Mystery Tradition. Covering a wide range of topics within a Christian-oriented Qabalistic framework, Gareth Knight explains the difference between magic and mysticism, natural and revealed religion, monism and theism.The book also contains powerful visualisation exercises and examples of communication with angelic and elemental contacts. While this book can be used as a course of self-instruction, it is also an important modern reference book of magical theory and practice, and has been used for decades by students of Western Qabalah and magic. good condition
Antiquariaat Van VeenProfessional seller
Book number: 59558
€  30.00 [Appr.: US$ 32.5 | £UK 25.75 | JP„ 4891]
Catalogue: Kabbala
Keywords: kabbala, occultisme, ,

 Leuenberger, Hans-Dieter, SCHULE DES TAROT Band II: Der Baum des Lebens. Tarot und Kabbala.
Leuenberger, Hans-Dieter
SCHULE DES TAROT Band II: Der Baum des Lebens. Tarot und Kabbala.
Freiburg im Breisgau, Hermann Bauer Verlag, 1987. 3d edition 411 pp. hardcover with dustjacket. Text in german. Der Baum des Lebens behandelt die 56 kleinen Arkana und legt dar, in welvhe Weise der Tarot als ganzen mit der Kabbala, der alten geheimen Theologie und Kosmogonie, verbunden ist. Hier wird den Leser mit den Grundzugen des kabbalistischen Denken vertraut gemacht. Dustjacket shows minor edgewear and light suntanning. Name at first endpaper. Ca. 15 pages underlining (pencil). Otherwise very nice copy.
Antiquariaat Van VeenProfessional seller
Book number: 72903
€  8.50 [Appr.: US$ 9.21 | £UK 7.5 | JP„ 1386]
Catalogue: Kabbala
Keywords: tarot, kabbala, ,

 
Matt, Daniel C.
INLEIDING TOT DE KABBALA . Het hart van de joodse mystiek.
Utrecht / Antwerpen, Servire, 1997. 1e druk 254 pp. hardcover gebonden. Vertaling Julius Wintjes. Met het woord 'kabbala' wordt vaak de joodse mystieke traditie aangeduid. Letterlijk betekent het ontvangen of dat wat is ontvangen. Enerzijds verwijst kabbala naar traditie, naar wijsheid uit het verre verleden. Anderzijds is het zo dat wijsheid zich spontaan aandient op het moment dat je er open voor staat. De joodse mystieke traditie vertegenwoordigt beide elementen.Kabbala-teksten zijn lange tijd zeer moeilijk toegankelijk geweest voor niet-ingewijden. Dat komt omdat ze meerdere betekenislagen in zich dragen en zich kenmerken door een poƫtische taal en rijke beeldspraak. In dit boek weet kabbalakenner Daniel Matt de diepere wijsheid van de mystieke teksten te onsluiten voor een breed publiek, zonder hun poƫtische nuances en hun verbeeldingskracht geweld aan te doen. Rug verkleurd. Verder mooie staat.
Antiquariaat Van VeenProfessional seller
Book number: 74551
€  12.50 [Appr.: US$ 13.54 | £UK 10.75 | JP„ 2038]
Catalogue: Kabbala
Keywords: kabbala, , ,

 
Sepharial
DE KABBALA DER GETALLEN. Verklarend Handboek. Twee delen in een.
Den Haag/Rotterdam, Zodiak. 432 pp. Pb. Band wat verkleurd. Leesvouwen in rug. Binnenwerk wat vergeeld. Verklarend handboek door Sepharial, schrijver van A Manual of Occultism, Kabalistic Astrology, Cosmic Symbolism etc. Fotografische herdruk van het origineel uit 1915. Sepharial is ps. van Walter Gorn Old. redelijke staat
Antiquariaat Van VeenProfessional seller
Book number: 74690
€  8.50 [Appr.: US$ 9.21 | £UK 7.5 | JP„ 1386]
Catalogue: Kabbala
Keywords: kabbala, , ,

 
Wilk, Rob van der
KABBALA LIGHT mystieke leer in het dagelijkse leven
Oldeberkoop, Tattwa, 2006. 1e druk 199 pp. Pb. De mystieke leer van de Kabbala berust op een levensfilosofie die toepasbaar is in het dagelijks leven. Rob van der Wilk schreef Kabbala Light voor een ieder die zich wil verdiepen in mystieke kennis door die op een heldere en praktische wijze toegankelijk te maken. Van der Wilk is spiritueel ervaringsdeskundige en auteur van een achttal boeken over hypnotherapie, spiritualiteit en zelfontwikkeling. Rug licht verkleurd en licht sleets aan de bovenhoek. Verder in mooie staat.
Antiquariaat Van VeenProfessional seller
Book number: 64281
€  8.00 [Appr.: US$ 8.67 | £UK 7 | JP„ 1304]
Catalogue: Kabbala
Keywords: kabbala, , ,

| Pages: 1 |