ORNSTEIN, ROBERT E. ONS MEERVOUDIG BREIN. Een nieuwe kijk op menselijk gedrag.
JORBAN, E. SPEURTOCHT NAAR DE WERKELIJKHEID. Introductie tot een wetenschappelijke mistiek.
RUBBENS-FRANKEN, E. GEEF DE JEUGD SPEELTUINEN !
GREGORIUS, GREGOR A. PENDEL MAGIE. Handbuch der praktische Pendellehre,
SPANNBAUER, GERHARD IN HET HUIS VAN WIJSHEID. Spirituele leraren geven hun visie op onze tijd.
DEMARMELS, URSULA WER WAR ICH IM VORLEBEN? Die positive Wirkung spiritueller Ruckfuhrungen.
BASTIAENSEN, A. / EIJNDEN, J.G.J. VAN DEN / HOOGEN, A.J.M. VAN DEN / LAARHOVEN, J.C.P.A. VAN / STEEL, C. / VOS, A. / WEGMAN, H.A.J. / WINKELER, L.G.M. / WISSINK, J.B.M. DE GELOVIGE THOMAS. Beschouwingen over de hymne Sacris Sollemniis van Thomas van Aquino.
WEST, PETER BIORITMEN. Deel uw dagen met zelfvertrouwen in. Met duidelijke handleiding voor het zelf bepalen van uw gunstige en ongunstige perioden.
CHESI, GERT FAITH HEALERS in the Phillippines.
GYATSO, TENZIN ZIJNE HEILIGHEID DE 14E DALAI LAMA VRIENDELIJKHEID EN HELDER INZICHT.
KUPFERLE, MARY L. GOD WILL SEE YOU THROUGH.
KELLER-HOERSCHELMANN, DR. MED. A. HEILKRAFTIGE STRAHLEN
OUTHOF, GERARDUS / EEMST, SARA VAN / GROOTVELDT, PETRUS / WYK, JACOB VAN BYBELSCHE EN OUDTHEIDTKUNDIGE KEURSTOFFEN, OVER PSALM CXVIII, Paulus Kruisleere, uit 1 Kor.1.vs. 23. Met VI aanmerkingen. De leere van Christus Opstandinge uit 1 Kor. 15:1-17, en eindelyk de geestelyke overwinnaar in den stryd van Koning Jesus, met den beloofden prys uit Openb. 2 vers 17 door Gerardus Outhof. In zyn Wel Eerwaardens leven, Predikant en Rector te Kampen. Uitgegeven volgens Kerken order.
KHAN, HAZRAT INAYAT The WISDOM OF SUFISM. Sacred readings from the Gathas. Volume XIII (revised edition)
LEPRINCE, DR. ALBERT LES ONDES DE LA PENSEE. Manuel pratique de telepathie provoquee. D'apres les travaux du professeur G. Calligaris. Nouvelle edition revue et augmentee.
OSHO (BHAGWAN SHREE RAJNEESH) SUFIS: The people of the path. Volume 1.
VERSCHURE, YASMIN MEESTERSCHAP VOORBIJ DE DOOD.
SHANKAR, SRI SRI RAVI GOD LOVES FUN.
CHURCH, ANTHEA ANGELS.
CAIN, ERROL LE THE CABBAGE PRINCESS.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja