COLEMAN, DAVID & KHANNA, RAMAN, Groupware: Technologies and applications. (Cover title: Groupware: Technology and applications).
COOLEY, W. [WILLIAM DESBOROUGH], Geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen, zoo te land als ter zee, van de vroegste tijden af tot op heden. Uit het Engelsch, met aanteekeningen van den vertaler.
MASCARENHAS, JOZE FREIRE MONTERROYO, Guimaraens festiva, ou relaçam do festejo pubblico com que na nobilissima villa de Guimaraens se aplaudiram os reaes desposorios do serenissimo Principe do Brasil nosso Senhor, e da Serenissima Senhora Infanta D. Maria Barbara Princeza das Asturias. No mez de Fevereiro deste anno de 1728. Dedicada ao Senhor Tadeo Luis Antonio Lopes de Carvalho, Camôes e Fonseca.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1872. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
N/A, Het nieuwe Engels verkeer-bert, gespeelt voor de Vlamingen op de rivier van Londen en Chattam, in ’t aansien van ’t Engels secours geschikt na Vlaanderen.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja