ANON., De orange confiturier, gebak- bereider en keuken-meester: Onderwyzende, op een minst kostbaare en gemaklyke wyze, veelerleye vrugten, zoo voor de Winter, als Zomer, te confyten en gereed te maaken. Het bereiden en maaken van veelerleye gebak, het braaden, kooken en stooven van vlees, vis, soupe, ragous en wat verder in de keukens voor komt: het inleggen van groentens, het gereed maaken van dranken en vogten...
ARMSTRONG, ELIZABETH, Robert Estienne, royal printer. An historical study of the elder Stephanus.
HOEG, CARSTEN (et al, eds.), Acta Congressus Madvigiani Hafniae MDMLIV: Proceedings of the Second International Congress of Classical Studies, vols. I-IV. I: General part; II: Formation of the mind; III: Portraiture; IV:Urbanism.
PIGEAUD, TH., Klapper op den inhoud van Djawa, Tijdschrift van het Java-Instituut, jaargang I tot en met X, 1921-1930, en van de overige Nederlandsche uitgaven van het Java-Instituut, verschenen voor 1931.
SURINAME. Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1918. No. 104: Burgerlijk Wetboek voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja