COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1870. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
KOLFF, WILLEM MATTHIAS, Vervoer op doorcognossement.
LODEWIJK XIV, KONING, Translaet uyt het Fransch. Memorie van de redenen, die den Koningh verplicht hebben om de wapenen weder aen te nemen, en die de gantsche Christenheyt persuaderen moeten... (Gedruckt nae de copie. Tot Parys, by Johan Baptista Coignard... 1688).
SURINAME. Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1939.
STAVORINUS, J.S., Voyages par le Cap de Bonne-Espérance dans l'Archipel des Molucques, de 1768 à 1771 et de 1774 à 1778. Tome premier: Voyage à Batavia, à Bantam et au Bengale; Observations sur l'Ile de Java, etc., sur le Bengale, sur le Cap de Bonne-Espérence. Traduits du Hollandois par H.J. Jansen.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui