ANON., De l'emploi des chemins de fer en temps de guerre. Traduit de l'Allemand.
TAILHE, JACQUES, Histoire des entreprises du clergé sur la souveraineté des rois. Recueillie des ouvrages de MM. Bossuet, Fleury, Baillet & autres auteurs célebres.
BERG, J.C. VAN DEN, De werelddeelen. Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's Die Erde und ihre Völker. III: Amerika en Australië.
HAGEMAN, J., Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java. Deel II: Aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java.
MORTERRE, JAN (samenst./uitg.), Stigtelyke annotatien. Behelsende een verzameling van kloek-uitgesprokene wysheit, van veele geleerde en vermaarde mannen der waereld, tot opwekkinge van een verstandig en redelyk leven. Voor alle soorten van menschen in het ligt gegeven.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui