HEIDEGGER, MARTIN. Sein und Zeit.
MCCAFFREY, CARMEL & EATON, LEO. In Search of Ancient Ireland. The origins of the Irish from neolithic times to the coming of the English.
ATIK, ANNE. How it was: A memoir of Samuel Beckett.
Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
GREEN, EDWIN & SARA KINSEY. The Paradise Bank: The mercantile Bank of India, 1893-1984.
METZ,CHRISTIAN & ERIC DE KUYPER. Seminar Semiotiek Van De Film: Over Christian Metz.
MUSTIENES, CARLOS & THOMAS HILLAND (ED.). 1000 Signs.
GELLINGS, PAUL. De Val van Verf en roest.
STOER, GERARD. Trams 1979.
STIP, KEES. Holle Bolle Gijs: Sonnetten en kwatrijnen op personen en toestanden in Den Haag en op het omliggende platteland opgedragen aan Gijs van der Wiel bij zijn afscheid als hoofdverlichter van 's lands verlichte hoofden kort na de idus van maart mcmlxxxiii.
BROKKAAR, W.G. De Brieven van Photius aan Nicephorus.
GEEL, CHR. J. VAN. Special Chr. J. van Geel: Literair maandblad Raam nr. 102, mei 1974.
SCHREUDER, PROF.DR.J.TH.R., DR. J.F. RANG, DR. P. SPORKEN. Leven tot (w)elke prijs? Inleidingen en samenvatting discussies gehouden op de Euthanasiekongressen van 24 februari en 27 en 29 maart 1972 georganiseerd door de Katholieke Unie van Verpleegkundigen en Verzorgenden en de Nederlandse Christelijke Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden.
ELIOT, T.S. Murder in the Cathedral.
NIJS, BRETON DE E. Vergeelde Portretten: Uit een Indisch Familiealbum.
CASTERET, NORBERT. Aventures sous la terre.
GROENEVELT, DR. FRITS. Naakt: Verleiding in de kunst.
NIETZSCHE, FRIEDRICH. Genealogía de la moral. (Edicion Integra).
EMDEN, H.H. VAN (RED.). Het Nederlandse Jodendom 1945-2020.
GRESHOFF, J. Rebuten.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes