COLLEGE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1923. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
OULESS, P.J., Jersey illustrated. (Cover title: Jersey, illustré par P.J. Ouless).
LEKKERKERKER, C. (text), Indië. 620 plaatjes op 200 cartons, formaat 19½ bij 28 cm.
SURINAME. Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1910.
CASTEL MONCAYO, MARQUIS DE, Memorie van den Heer Marquis de Castel Moncayo, extraordinaris envoyé van de Kroon Spangien, aen ... de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden overgeleveert, op den 7. Juny 1684.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja