STATEN GENERAEL, Declaratie van oorlogh, mitsgaders placaet van de Hoogh Mogende Heeren Staten generael der Vereenighde Nederlanden, houdende verbod tegens de ingesetenen der selver landen, en raeckende de navigatie ende commercie van neutralen, op de havenen van Vranckrijck, als mede: de waren van contrabande, en asseurantien van schepen en goederen, de subjecten van den Koninch van Vranckyck toebehoorende.
KAART. Chromo lithographische kaart 's Gravenhage en omstreken: Leiden, Delft, de Katwijken, Hazerswoude, Bergschenhoek, 's Gravezande enz., schaal 1:50000, met afzonderlijke plattegrond van 's Gravenhage en Scheveningen, schaal 1:12500.
JUVENALIS, [DECIMUS JUNIUS] & PERSIUS [FLACCUS, AULUS], Satyrae (Satyra prima - Satyra sextadecima & Satyra prima - Satyra sexta).
HAGELBERG, W., Zoölogische hand-atlas. Het dierenrijk in zijn hoofdvormen naar de natuur geschetst. A: Zoogdieren, mammalia; B: Vogels, aves; C: Amphibiën, reptilia et amphibia; D: Visschen, pisces; E: Gelede dieren, articulata & arthrozoa; F: Weekdieren, mollusca; G: Wormen, vermes; stekelhuidigen, echinodermata; holzakdieren, coelenterata; vormlooze dieren, protozoa.
FRIEDLAENDER, MAX, Beiträge zur Biographie Franz Schubert's. Inaugural-dissertation.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja