WITSEN GEYSBEEK, P.G. (1774-1833) De kleine Zimmerman of de aarde en hare bewoners; leesboek voor de beschaafde jeugd. Derde deel, met platen.
KUNIKIDA, DOPPO De fatalist en andere verhalen
HOFLAND, H.J.A. / ROODUIJN, TOM Signaal. De beeldende kunst van Louis van Gasteren
COLLECTIF Le Robert Encyclopedique des Noms Propres 2009 (French Edition)
OKSENBERG RORTY, AMÉLIE Essays on Descartes' Meditations
HOFDIJK, W.J. Schets van de geschiedenis der Nederlanden, opgehelderd met afbeeldingen
OTTO, FRANZ Der große König und sein Rekrut. Lebensbilder aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges. Unter theilweiser Benutzung eines historischen Roman von A. H. Brandrupp, für Volk und Heer, insbesondere für die vaterländische Jugend bearbeitet. Erster un Zweiter Theil in einem Band
Homers Werke. Aus dem Griechischen übersetst von dem Dichter der Noachide. Erster Band.
KOSINSKI, DOROTHY (ED.) Fernand Léger, 1911-1924 - The Rhythm of Modern Life
RILKE, RAINER MARIA Die frühen Gedichte
MIEDEMA, AGE S. Sneek en het Sneeker Stadsrecht. Academisch Proefschrift
PIERSON, ALLARD Onuitgegeven manuscripten. Niet in de handel.
MEERMAN, JOHAN MR., HEER VAN DALEM EN VUREN. Verhaal van het beleg en de verovering van Leyden, door Hertog Jan van Beijeren, in 1420: Voorgeleezen in de eerste Openbaare Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, op den 15. Februarij 1805
KARL, FREDERICK R. William Faulkner: American Writer
SKINNER, CORNELIA OTIS Elegant Wits and Grand Horizontals. A sparkling panorama of "La Belle Epoque": its gilded society, irrepressible wits and splendid courtesans. Illustrated with photographs
PARRY, LINDA (ED.) William Morris
Les Favoris du château
PLASSCHAERT, B.F. Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. Deel I: Burgerlijke bouwkunde. Band I: Algemeene hulpwetenschappen en bouwmaterialen
PFLUGK-HARTTUNG, J[ULIUS] VON, DR. Krieg und Sieg 1870-71 Ein Gedenkbuch
A Diary. Napoleon Bonaparte (Napoleon The Diaries)
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes