CROMPVOETS, HERMAN Veenderijterminologie in Nederland en Nederlanstalig België
Heilige Bücher des Neuen Testamentes unseres Herrn Jesus Christus. Nach der Vatikanischen Ausgabe. Mit Erlaubnis der Obern.
VICA De avonturen van Vica (den ouden zeewolf). Met tekeningen van hemzelf.
HUNT, PERCIVAL Samuel Pepys in the Diary
VRIES, J. DE (?) Astronomische oefening, verhandelende de Beginselen der Sterreloopkunde in XIV. Plaatjes; Waar op 48 Astronomische Figuuren verklaard worden, by wyze van vraagen en antwoorden; zeer nuttig voor Leerlingen en allerlei Beminnaaren der Sterreloop- en Zeevaartkunde.
CICERO Cicero vom Alter und von der Freundschaft. Neu überlegt und mit Anmerkungen erläutert
GÖSSEL, P. & LEUTHÄUSER, G. Architectuur van de 20e eeuw.
NEMCOVÁ, BOZENA Grootmoeder
FIFE, GRAHAM The Terror. The Shadow of the Guillotine: France 1792-1794
HERZBERG, ABEL J. De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979
SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ (1549-1612) H.L. Spieghels Hertspieghel en andere zedeschriften. Met verscheidene nooit gedrukte stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Met nieuwe figuuren.
WILDVANCK, JOHANNA Klein-Jantje en de kinderen van Modderstad. Teekeningen van Ottilia Adelborg
OSHIMA, KEN TADASHI Arata Isozaki
SUTORIUS, ANNA Het huis met de wingerd. Versjes van Anna Sutorius, Teekeningen van Bep Jordens.
BOREL D'HAUTERIVE, M. Armorial de Flandre, du Hainaut et du Cambrésis. Receuil officiel dressé par les ordres de Louis XIV 1696-1710. Tome premier
GRAAF, D.P. DE, KWAADGRAS, E.P. & PEYPE, D.C.J. VAN (SAMENST.) De stijl der Vrije Metselaren. Een maçonniek platenboek
BEETS, NICOLAAS Toespraak gehouden den 14den Juni 1875 voor oudstudenten en studenten der Leidsche Hoogeschool Leiden P. van Santen 1875
HUBER, DOROTHEE Architekturführer Basel. Die Baugeschichte der Stadt und ihrer Umgebung.
KLEEFSTRA, J. Een vacantie op de Friesche wateren (Boottocht met de "Meermin")
ANDREAE, A.J. MR. E.A. Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes