HASELEN, M. VAN 25 jaar militaire luchtvaart in Nederlandsch-Indië.
BERGH, S.J. VAN DEN BERGH (1814-1868), KATE, JAN JACOB TEN (1819-1889), LENNEP, JACOB VAN (1802-1868) De Nachtegaal en Het Lijstertje. Gedichtjes .
LOUW, P.J.F. - KLERCK, E.S. DE De Java-Oorlog van 1825-30. Derde t/m Vijfde Deel (van 6)
GAMBERS, H.S. PROF. DR. Curiosa Sexualis being an illustrated treasury of anthropological studies in the history of sex
PAKENHAM, THOMAS Die Boere-Oorlog
GROEN VAN PRINSTERER, G. MR. Handboek der geschiedenis van het vaderland. Eerste en Tweerde gedeelte (2 delen compleet)
LOUWERSE, P. Voor 't jonge volkje. Almanak voor het schrikkeljaar 1888. Met 36 groote en kleine platen - Voor 't jonge Volkje. Een geďllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, zeventiende deel, 1887, Met 123 groote en kleine Platen - Voor 't jonge Volkje. Een geďllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, zeventiende deel, 1888, Met 102 groote en kleine Platen (3 delen in 1 band)
Das Bürgerhaus in der Schweiz II. Band Das Bürgerhaus in Genf/ La maison bourgeoise en Suisse. II. Volume La maison bourgeoise dans le canton de Genčve
BREDE KRISTENSEN, W. The Meaning of Religion. Lectures in the phenomenology of Religion
MAYHEW, HENRY (1812-1887) (ED.) The Comic Almanack and Diary for 1850
Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visschers.
BIRKNER, FERDINAND DR. Die Rassen und Völker der Menschheit. Mit 32 Tafeln und 565 Textabbildungen
Vlieger's Leiteekenvoorbeelden, deel 5 tot en met 8 (van 8)
BRIELS, J.G.C.A. Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek.
BUNYAN, JOHN De Heilige Oorlog, gevoerd door Koning Elschaddai tegen Diabolus. Met eene levensbeschrijving van den auteur, honderd platen en aanteekeningen. Opnieuw nauwkeurig uit het Engelsch overgezet.
EEN HARER LEERAREN Formulierboek voor de eeredienst der Hervormden. Eene handleiding tot het doelmatig openbaar gebruik van den Heidelbergschen Catechismus en de liturgie der Hervormde Kerk
PIERSON, ALLARD Onuitgegeven manuscripten. Niet in de handel.
TAYLOR, JANE AND ANN Little Ann and Other Poems
MONNIER, GÉRARD Histoire critique de l'architecture en France, 1918-1950. Architecture, culture, modernité
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes