ELBERTS, W.A. (ONDERWYZER TE LEYDEN) Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands. Met houtsnee-figuren voor mijn leerlingen bewerkt; (2 delen in 1 band)
Gesangbuch für die evangelische Kirche in Württemberg.
BERNARD, CL[AUDE]. & HUETTE, CH[ARLES] Handboek der heelkundige kunstbewerkingen en ontleedkunde. Opgehelderd dor 120 Staalplaten naar de natuur geteekend.
OTTO, W. Het huisje in de duinen
SCHRÖDER, F. DR.-ING. Die gotischen Handelshallen in Belgien und Holland
BRAKEL, THEODORUS GERARDI À (1608-1669) Het Geestelyke Leeven, ende de stand eens geloovigen Mensches hier op Aerden; uyt Gods Heylig Woordt vergadert en bijeen gesteldt. Nog zyn hier achter by gevoeght eenige Kenteekenen, waer uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemindt. Als mede eenige Christelijke Meditatien Gebeden en Danckzeggingen. DenNegenden Druck. Door den Autheur in sijn leven van nieuws oversien/ vermeerdert en verbetert.
RICCOBONI, [M.J] MME. Lettres de Mistriss Fanny Butlerd à Mylord Charles Alfred Comte d`Erfort
OTTERLOO, ANTONIE ADRIAAN VAN Johannes Ruysbroeck, een bijdrage tot de kennis van den ontwikkelingsgang der mystiek. Academisch Proefschrift
WOOD, JAMES REV. Nuttall's Standard Dictionary of the English Language Based on the Labours of the Most Eminent Lexicographers. New Edition
PALMER, ALAN An Encyclopaedia of Napoleon's Europe
De kostschool en De witte duif: onderhoudende verhalen voor de jeugd. Naar het Engelsch, met platen
AALTO, ALVAR Synopsis. Painting - Architecture - Sculpture/Malerei - Architektur - Skulptur/Peinture - Architecture - Sculpture
Fiedelflier in het land zonder tovenaars
HINSLEY, F.H. (WITH E.E. THOMAS, C.A.G. SIMKINS, C.F.G. RANSOM) British Intelligence in the Second World War. Its Influence on Strategy and Operations. Volume Three, Part II
VIETH, G.U.A. Atlas der Oude Wereld in dertien kaarten. Uitgegeven en met verklarende tafelen vermeerderd door C.Ph. Funke. Naar het Hoogduitsch
RYBACK, TOMOTHY W. Hitlers eerste slachtoffers. Hoe de Holocaust begon en door één man bijna voorkomen werd
LAWTON, BRYAN Various and Ingenious Machines. Volume 2: Manufacturing and Weapons Technology. Technology and Change in History Volume 6.2
GINNEKEN, JAC. VAN De roman van een kleuter
MACHEN, WM. C.H. Warmond voorheen en thans, Deel 1 & Deel 2
HILTON, LISA Athénaïs, The Real Queen Of France
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja