JONG, DE A. & KRUIJSSEN, A. - VALK, DANIËL DRS (EINDRED.) Huizinga's complete lijst van voornamen. Vraagbaak voor de afkomst en betekenis van Nederlandse en Vlaamse voornamen - Huizinga's complete lijst van namen. Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen. (twee delen)
HONISCH, DIETER Uecker
FALKE, JAKOB VON Geschichte des Deutschen Kunstgewerbes. Mit Textillusirationen, Tafeln und Farbendrucken
SWILDENS, J. Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche jeugd
CROMPVOETS, HERMAN Veenderijterminologie in Nederland en Nederlanstalig België
RIETVELD, NICO De vreemdsoortige avonturen van Abed de waterdrager
BASTIAANSE, FRANS Natuur en leven. Verzen
STACTON, DAVID The Bonapartes
Klimschs Jahrbuch. Technische Abhandlungen und Berichte über die Neuheiten auf dem Gesamtgebiete der Graphischen Künste. Sechzehnter Band 1921/22
Rubaiyat of Omar Khayyam. The First and Fourth Renderings in English Verse by Edward FitzGerald. With Illustrations by Willy Pogany
KAPITEIN MARRYAT (FREDERICK MARRYAT, 1992-1848) De lotgevallen van Percival Keene (Deel I en II) (2 banden)
HARTMANN, JULIUS EDUARD Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door Julius Eduard Hartmann. Naar het hoogduitsch door S. J. Van Den Bergh
HALÉVY, LUDOVIC Récits de guerre. L'invasion 1870-1871
PLASSCHAERT, A. SR. Beknopt practisch leerboek der Burgerlijke en Water-Bouwkunde, deel II: Waterbouwkunde. Met 105 in den tekst gedrukte figuren, benevens een atlas van 34 platen, bevattende 580 figuren, en een uitslaande kaart (Twee delen)
KARL, FREDERICK R. William Faulkner: American Writer
ROLLER, J. PROF. Practische Handleiding bij het Etsen op Koper. Een onmisbare vraagbaak voor allen die zich op het etsen willen toeleggen
OOSTERHOFF, J. (RED.) E.A. Bruggen in Nederland 1800-1940. Deel I: Vaste bruggen; Deel II: Bruggen van beton, steen en hout; Deel III: Beweegbare bruggen.
STENFERT KROESE, H.E. & NEIJENESCH, D.W. Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling.
Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pelerinage Europeen (Europalia 85 Espana)
ROMBACH, F.K.A. JR (BEW.) Landen en volken der vreemde werelddeelen in woord en beeld. I. Amerika - Australië en Oceanië - Atlantische- en Stille Oceaan. Met 36 groote platen, 1 facsimile, 2 kaarten en talrijke tekst-illustraties II.West-Azië - Hoog-Azië - Siberië en Oost-Azië. Met 10 groote platen en talrijke tekst-illustraties III. Voor- en Achter-Indië - Indonesië - Indische Oceaan - Afrika en de Poolstreken.Met 18 groote platen, 1 kaart en talrijke tekst-illustraties (3 delen)
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja