SCHULTZE-NAUMBURG, PAUL Kulturarbeiten, 4 Bände (von 7). Band I: Hausbau, Band II: Gärten, Ergänzender Bilder zu Band II Gärten, Band III: Dörfer und Kolonien, BandVI: Das Schloss
HEIJERMANS, IDA Prins Peter. Illustratiën en bandversiering van Rie Cramer.
REES, W.A. VAN Vermeulen Krieger - Indische typen en Krijgstafereelen (2 delen in 1 band)
STEYN PARVÉ, D.C. De Geschiedenis van Italië van het jaar 1789 tot aan de laatste tijden, voorafgegaan door eene schets der vroegere geschiedenis van het pausdom (2 delen in 1 band)
STADEN, ALFRED VAN E.A. (EDS.) Cannons and canons. Clingendael views of global and regional policies
SLEMPKES, J.A. Boeiende stof I en II. Lessen in natuurkunde. Eerste deel: Zonnetijd, Tweede deel: Dorre dagen.
Das Werk. Schweizerische Zeitschrift für Baukunst, Gewerbe, Malerie und Plastik. Heft 4. April 1914. Die neue Universität in Zürich. Bildhauer Paul Osswald
Arno en Similde, of keur van zedelijke en onderhoudende verhalen, voor kinderen van den beschaafden stand. Uit het Hoogduitsch van Dr. Julius Freudenreich. Met platen
RUMPHIUS, G.E. De Generale Lant-beschrijvinge van het Ambonese Gouvernement ofwel De Ambonsche Lant-beschrijvinge. Transcriptie, noten, woordenlijst en een nieuwe biografie door W.Buijze
VERLAINE, PAUL Vers
PANORAMA. Geïllustreerd Weekblad in Koperdiepdruk (1914-1916, 4 banden)
BERNDT, OTTO Die Zahl im Kriege: Statistiche Daten aus der neueren Kriegsgeschichte in graphische Darstellung
ECKARDT, WERNER/MORAWIETZ, OTTO Die Handwaffen Des Brandenburgisch-Preusisch-Deutschen Heeres 1640-1945
ERASMUS VAN ROTTERDAM - COMENIUS, I.A. - HOOGSTRATEN, F[RANS] VAN (VERTALING) De lof der zotheid, speelensgewys beschreven. Den laatsten druk vermeerdert met het Heekel-Spel van den verrezenen Diogenes. Beide uit 't Latyn vertaalt door F. van Hoogstraten. Verciert met Konst-plaaten. [Gebonden met:] I.A. Comenius, Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van Wysheid. Heekel-spel. Uit het Latyn vertaald door F. van Hoogstraten.
ZELLING, E.J. De kleine speelgenooten, of derde leesboek voor de lieve kleinen, met prentjes, door E.J. Zelling, Schoolonderwijzer in de EEXTA
HAAN, BR. M.J.M. DE & BOODEN, BR. K. (BEW.) Tweehonderd jaar Hoofdkapittel der Hoge Graden. 1803-2003
ARNOLD, UDO E.A. De balije Biesen in het Rijn-Maasgebied
Les Jeux de l'Enfance
BLÜHM, ANDREAS & SCHENK, RUUD (CONCEPT TENTOONSTELLING EN CATALOGUS) Natural Beauty. Van Fra Angelico tot Monet. Collectie Rau voor Unicef.
MILNE, A.A. The House at Pooh Corner. With Decorations by Ernest Shepard
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja