COPPENS, MARTIEN De mensch in de fotografie. Leerboek voor portretfotografie
POSTHUMUS, N.W. Atlas van Nederland en zijn bezittingen, ten gebruike bij het Lager, Middelbaar en Gymnasiaal Onderwijs. Met medewerking van Dr. J.M. van Bemmelen
WILLEMSEN, ARNOLD (VORWORT) Die deutsche Oelmühlen-Industrie : Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Verbandes der Deutschen Oelmühlen zur Wahrung Ihrer Gemeinsamen Interessen E.V.
DUFOUR, CHARLES The ochre land. Images of Yemen 1985-1990
HAMAKER-WILLINK, A. Puump gaat mee op reis. Tekst en Teekeningen van A. Hamaker-Willink
PIERSON, ALLARD Onuitgegeven manuscripten. Niet in de handel.
BOSCH, J.W.T. MR. Het wapen der militaire luchtvaart tijdens de tweede wereldoorlog in Groot-Brittanie 31 Mei 1940 - 9 Mei 1945
JANSEN, FRITS & JANSMA, KLAAS (RED.) Troch de Wyn 1862-2012. De historische rijkdom van het skûtsje.
BAKER, JEAN-CLAUDE & CHASE, CHRIS Josephine. The Hungry Heart
Metamorphoses Picture-Book. Neuestes Verwandlungs-Bilder Buch. Livre de Metamorphoses
BAARSEN, REINIER (RED.) 'De Lelijke Tijd' Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895
TROELSTRA, P.J. EN GROOT, P.H. Nij Frysk Lieteboek. Op ' e nij biwirke en neigien fen T. E. Halbertsma
Neuere Schriften für Werbedrucke
HEIJERMANS, IDA Prins Peter. Illustratiën en bandversiering van Rie Cramer.
STEYN PARVÉ, D.C. De Geschiedenis van Italië van het jaar 1789 tot aan de laatste tijden, voorafgegaan door eene schets der vroegere geschiedenis van het pausdom (2 delen in 1 band)
BONTEKOE, CORNELIS - Tractaat Van het Excellenste KRUYD THEE: 't Welk vertoond het regte gebruyk, en de groote kragten van 't selve in Gesondheyd, en Siekten: Benevens een Kort Discours Op het Leven, de Siekte, en de Dood: mitsgaders op de Medicijne van dese tijd. (.) Den Tweeden Druk, vermeerdert, en vergroot met byvoeginge van noch twee korte Verhandelingen, I. Van de Coffi; II. Van de Chocolate; Mitsgaders van een Apologie van den Autheur tegens sijne Lasteraars.
ALAIN-FOURNIER Le Grand Meaulnes
OTTO, W. Het huisje in de duinen
VICA De avonturen van Vica (den ouden zeewolf). Met tekeningen van hemzelf.
GRAVES, ROBERT & PODRO, JOSHUA The Nazarene Gospel restored
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja