HOEK, W. VAN DEN MR. De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.
TUCK, RICHARD (ED.) Hobbes: Leviathan
FRANAY, GABRIEL Flossette
BAUDOUIN, PIET - COLMAN, PIERRE - GOETHALS, DORSAN Edelsmeedkunst in België. Profaan zilver XVIde - XVIIde - XVIIIde eeuw
JONGH, J.W. DE Toelichting bij de twaalf historische wandkaarten der vaderlandsche geschiedenis. Met gekleurde photo-lithographische reproducties en eenige illustraties
CUSTANCE, REGINALD SIR ADMIRAL War at Sea: Modern Theory and Ancient Practice.With twelve Plans and Charts
MURAKAMI, HARUKI Sekai No Owari to Hado-Boirudo Wandarando (Hard-boiled Wonderland en het einde van de wereld)
TUCHMAN, BARBARA De kanonnen van augustus
GIEBELS, LUDY Hollands water. Het hoogheemraadschap van Rijnland na 1857
TUBERO, ORATIUS (I.E. FRANÇOIS DE LA MOTHE LE VAYE) Cincq dialogues. Faits à l'imitation des Anciens - Quatre autres dialogues du mesme auteur (2 vols.)
BEETS, NICOLAUS Dissertatio De Aeneae Sylvii, qui postea Pius Papa Secundus. morum mentisque mutationis rationibus;
GILLE HERINGA, S. Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland, of Alphabetische opgave van de Gemeenten, Steden, Vlekken, Dorpen, Gehuchten, Buurten, Voorname Huizen of Buitenplaatsen, Bewoonde en onbewoonde Polders. Staat der bevolking, volgens de laatste algemeene volkstelling, waar op achter elke gemeente het cijfer naar de godsdienstige gezindheden is vermeld.
ZÜRCHER, E. The Buddhist Conquest of China. The Spread and Adaption of Buddhism in Early Medieval China. Third Edition with a Foreword by Stephen f. Teiser
VERSAILLES. Palais, Musée, Jardins
JORDAN, M. Histoire de la vie et des ouvrages de Mr. La Croze, Avec des Remarques de cet Auteur sur divers sujets. Premiere partie et Seconde partie (dans une volume)
Das Werk. Schweizerische Zeitschrift für Baukunst, Gewerbe, Malerie und Plastik. Heft 4. April 1914. Die neue Universität in Zürich. Bildhauer Paul Osswald
OTTERLOO, ANTONIE ADRIAAN VAN Johannes Ruysbroeck, een bijdrage tot de kennis van den ontwikkelingsgang der mystiek. Academisch Proefschrift
PARRY, LINDA (ED.) William Morris
WELLS, PERCY A. Furniture for Small Houses. A book of designs for inexpensive furniture with new methods of construction and decoration
STEFANOTES (PSEUDONIEM VAN B. MÜHLNICKEL-VAN DER KOLK) Fatum. Indische roman
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja