Utz Verzendantiquariaat: Taal-
found: 60 books on 4 pages. This is page 3
Previous page - Next page

 W.L.M.E. van Leeuwen [red.[]., Dichterschap en werkelijkheid. Geillustreerde literatuurgeschiedenis van Noord-en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
W.L.M.E. van Leeuwen [red.[].
Dichterschap en werkelijkheid. Geillustreerde literatuurgeschiedenis van Noord-en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
Utrecht, W. de Haan. 26.5 cm. 387 p. Zeer rijk geill. met z/w foto's van schrijvers en tekeningen / ingelijmde kleurenplaten. Orig. linnen. Lichte beschadiging binnenzijde voorplat. Zwakke binding. Gebonden. Zeer goed.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 30287
€  6.50 [Appr.: US$ 6.98 | £UK 5.75 | JP• 981]

 Gerd De Ley ., Standaard modern citatenboek : citaten, aforismen en boutades van de 20ste eeuw, gerangschikt naar trefwoorden en met uitgebreide auteursnota's en bronvermelding.
Gerd De Ley .
Standaard modern citatenboek : citaten, aforismen en boutades van de 20ste eeuw, gerangschikt naar trefwoorden en met uitgebreide auteursnota's en bronvermelding.
Antwerpen [etc.] : Standaard, cop. 1988. 4e, ongew. dr. 23 cm. 940 p. Gebonden. Zeer goed.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 34348
€  16.30 [Appr.: US$ 17.49 | £UK 14.25 | JP• 2460]

 
Ligthart, Jan.
Letterkundige Studiën De Kleine Johannes, eerste deel
Groningen: Wolters, 1916. Druk/edition: 4. 157 pag. ruggetje beschadigd, band wat verkelurd . li. goed.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 5204.1
€  6.00 [Appr.: US$ 6.44 | £UK 5.25 | JP• 906]

 
Meijers, J. A. / Boon Drs. M. V.
Gaan waar de woorden gaan.
Den Haag: Van Goor Zonen, 1970. 512 p. Gebonden. Zeer goed.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 7418
€  6.00 [Appr.: US$ 6.44 | £UK 5.25 | JP• 906]

 Josef Muhlberger ., Geschichte der deutschen Literatur in Bohmen : 1900 - 1939.
Josef Muhlberger .
Geschichte der deutschen Literatur in Bohmen : 1900 - 1939.
Munchen / Wien : Langen Muller, 1981. 23 cm. 424 p. Leinenband. Bohemen Literaturgeschiedenis Bohemia. Gebunden. Wie neu, Schutzumslag wie neu.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 54638
€  7.00 [Appr.: US$ 7.51 | £UK 6.25 | JP• 1056]

 
J. Diepstraten / Phil Muysson [red.].
Gerrit Komrij. Bzzlletin 75.
"BZZToH; Den Haag," 1980. 29 cm. 96 p. 9e Jaargang nr. 75. Geill. Garenloos. Goed+.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 32774
€  6.00 [Appr.: US$ 6.44 | £UK 5.25 | JP• 906]

 Peter Nusser ., Musils Romantheorie.
Peter Nusser .
Musils Romantheorie.
The Hague [etc.] : Mouton, 1967. 24 cm. 114 p. De proprietatibus litterarum. Series practica, ISSN 0070-3087 4. Dissertation. Broschiert. Sehr Gut.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 54704
€  7.00 [Appr.: US$ 7.51 | £UK 6.25 | JP• 1056]

 
Okely, Judith.
Simone de Beauvoir Een herinterpretatie
Amsterdam: Dekker, An, 1987. Druk/edition: 1. 189 pag. Wijngaarden, Ank van. pb. uitstekend.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 5679.1
€  6.00 [Appr.: US$ 6.44 | £UK 5.25 | JP• 906]

 Andre F. van Oudvorst ., De verbeelding van de intellectuelen : literatuur en maatschappij van Dostojewski tot Ter Braak.
Andre F. van Oudvorst .
De verbeelding van de intellectuelen : literatuur en maatschappij van Dostojewski tot Ter Braak.
Amsterdam : Wereldbibliotheek, cop. 1991. 23 cm. 483 p. Historische reeks. Studie over het intellectuele engagement van enkele binnen- en buitenlandse schrijvers, met name Toergenjew, Dostojewski, Du Perron en Ter Braak. Maatschappijkritiek door schrijvers Literature Schrijvers literatuurgeschiedenis sociale veranderingen. Gebrocheerd. Zeer goed. Deze studie beoogt het engagement van de intellectuelen te behandelen. Zij belooft echter meer dan ze waarmaakt: ze bevat een deel over de Russische intelligentsia, waarin romans van Toergenjew en Dostojewski worden besproken, gevat in een wat clichťmatige schets van de Russische geschiedenis van de negentiende eeuw voorts een deel over de affaire-Dreyfus en de opkomst van de term 'intellectueel' ten slotte een deel over het engagement van Menno ter Braak en E. du Perron. Dit laatste deel is het beste en sluit aan op de dissertatie van de auteur (Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen, 1980). Het boek mist een duidelijke invalshoek en afbakening. Als introductie op de problematiek van het engagement heeft het een te schoolboekachtig karakter en mist het een eigen visie, mede doordat het op twee gedachten hinkt. Het boek zou aanzienlijk aan belang hebben gewonnen als het zich geconcentreerd had op het engagement in het interbellum. Het boek heeft een uitgebreide, zij het te weinig selectieve bibliografie en een goed persoonsnamenregister.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 54498
€  8.00 [Appr.: US$ 8.58 | £UK 7 | JP• 1207]

 Paffen, K. U., Langenscheidts Praktisches Lehrbuch der russischen Sprache.
Paffen, K. U.
Langenscheidts Praktisches Lehrbuch der russischen Sprache.
Berlin: Langenscheidt, 1943. Druk/edition: 7. 220 pag. Hardbound. Good.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 4426.1
€  6.00 [Appr.: US$ 6.44 | £UK 5.25 | JP• 906]

 H. G. M. Prick ., De Adriaantjes : een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven.
H. G. M. Prick .
De Adriaantjes : een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven.
Amsterdam : Athenaeum-Polak & van Gennep, 1977. 22 cm. 622 p. Literair-wetenschappelijke serie. Studie over leven en werk van de schrijver Lodewijk van Deyssel (pseud. van Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm 1864-1952). Geill. met 2 titelplaten. Nederlandse letterkunde Deyssel, Lodewijk van. Gebonden. Zeer goed+, scheurtjes in stofomslag .
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 54213
€  8.00 [Appr.: US$ 8.58 | £UK 7 | JP• 1207]

 
Proost, Dr. K.F./ Prof. Dr. Jan Romein.
Geestelijk Nederland 1920 - 1940 De Letteren door P.G.J. Korteweg
Amsterdam: Kosmos. Druk/edition: 1. naam op titelblad, wat vlekjes op stofomslag . br. goed.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 4978.1
€  6.00 [Appr.: US$ 6.44 | £UK 5.25 | JP• 906]

 Reynaert, J.  / e.a., Wat is wijsheid?  Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde.
Reynaert, J. / e.a.
Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde.
Amsterdam: Prometheus, 1994. 475 p. Ingenaaid. Zeer goed+.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 12115
€  16.70 [Appr.: US$ 17.92 | £UK 14.75 | JP• 2520]

 
Rogie, L.J.
Henric van Veldeken Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing
Maastricht: Leiter-Nypels, 1931. Druk/edition: 1. 216 pag. blz. wat verkleurd en wat roestvlekjes . pb. goed.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 9141.1
€  12.40 [Appr.: US$ 13.31 | £UK 11 | JP• 1871]

 Jan Nap / Murk Salverda e.a., Ik heb iets bijna schoons aanschouwd : over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943.
Jan Nap / Murk Salverda e.a.
Ik heb iets bijna schoons aanschouwd : over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943.
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep Den Haag : Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1993. 24 cm. 168 p. Schrijversprentenboek 34. Documentatie en artikelen over leven en werk van de Nederlandse dichter (1870-1943). Rijk geillustr. met z/w afb. Incl.: 'Nu ging ter ruste', 12 x 12 cm. gedrukt in opl. van 150 exempl. Boutens, P.C. Biografieen levensbeschrijvingen Nederlandse letterkunde 20e eeuw biografieen. Gebrocheerd. Uitstekend. Titel ontleend aan het gedicht 'Rosengarten (Berlijn)'. Bijdragen verschenen t.g.v. de 50ste sterfdag, tevens catalogus bij de tentoonstelling in het Letterkundig Museum. Een aantal auteurs werd gevraagd biografie en dichterlijk werk te herlezen. Peperkamp geeft een aanzet tot een chronologische 'poŽtografie'. Prick behandelt 'Momenten en aspecten' van Boutens' vriendschap met Van Deyssel. Blok analyseert de achtergronden bij 'Tusschenspelen' (1942), de 'situatie van iemand (..) in het grensgebied (..) tussen leven en dood'. Peperkamp en Fokkema interpreteren Boutens' 'Acttien verzen bij werken van W.A. van Konijnenburg. Van Alphen herinterpreteert Boutens' homoseksualiteit, die (tot nu toe!) niet als onderwerp van zijn poŽzie schrijven Nap van Van der Vleuten. Van Faassen concludeert in 'Een zeker amateurisme' dat Boutens als boekverzorger 'enige - zij het naÔeve - notie van vormgeving' heeft gehad. Rijk gelardeerd met foto's, facsimile's. Uitgebreide 'Aantekeningen'.
Utz BoekenProfessional seller
Book number: 54476
€  7.00 [Appr.: US$ 7.51 | £UK 6.25 | JP• 1056]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page