Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Archives and Collections
found: 6 books

 AAFJES, Bertus, Vijftien handgeschreven brieven, vijftien handgeschreven ansichten/ briefkaarten en vijf stuks drukwerk aan Kees Lekkerkerker.
AAFJES, Bertus
Vijftien handgeschreven brieven, vijftien handgeschreven ansichten/ briefkaarten en vijf stuks drukwerk aan Kees Lekkerkerker.
Diverse formaten. Recto en deels verso. Alle gesigneerd 'Bertus'. Gedateerd 'Hoensbroek 1 Febr 61' - 'Swolgen 20 Mei 89'. Deze mooie collectie brieven is gericht aan Aafjes' vaste redacteur Lekkerkerker, die vooral in de jaren '60 een intensieve correspondentie met de dichter en vertaler voerde. Uit deze brieven blijkt andermaal dat Bertus Aafjes blind voer op de correcties van Kees Lekkerkerker: 'ik weet niets van de gangbare spelling af, nu schrijf ik een woord zus, dan zo en handschriften om te bekijken heb ik er niet een meer. Wat de spelling betreft moet ik dus alles in goed vertrouwen aan jou overlaten, doe wat je denkt dat goed is'. Over het plan om een Verzameld werk te maken is Aafjes niet onverdeeld enthousiast: ' [er is] een groot aantal verzen die ik met de beste wil van de wereld het herdrukken niet waardig kan keuren. Erger: herdruk ervan zou mijn werk naar beneden halen'. Victor van Vriesland wil wel een keuze maken uit Aafjes' werk, samen met Vasalis. Uiteindelijk zou het plan geen doorgang vinden, omdat niemand tijdens de voorbereiding - althans, in de ogen van Aafjes - met de auteur rekening had gehouden. Eťn uitvoerige brief gaat geheel over deze pijnlijke kwestie. Pas in 1986 is er weer sprake van een verzamelband met poŽzie en doet Aafjes een beroep op Lekkerkerker: 'Al die poŽzie ben ik zelf kwijt. Waaronder verzenbundels als "De Zee", "De Meeuw" en Victoria hospitaal." Ik zei je indertijd: vernietig ze maar. Maar jou kennende denk ik dat je dit niet gedaan hebt'. Tevens over de uitvoering van de boeken van Aafjes (die bij verschillende uitgeverijen zat en wel enige uniformiteit nastreefde), over drukproeven en een dummy ('niet om aan te zien') van Een voetreis naar Rome, over contracten ('Artikel 8 bevalt mij helemaal niet'), over de Aafjes-tentoonstelling op Hoensbroek plus allerlei korte doch persoonlijke berichten van thuis ('we zitten hier zo'n beetje ingesneeuwd') en onderweg (Rome, Arezzo, Jeruzalem, Marbella). Aangevuld met divers drukwerk (het bericht van de Eerste Communie van Bianca du Mortier met een vers van Aafjes, enkele nieuwjaarswensen) en met de doorslagen van de brieven van Lekkerkerker aan Aafjes (zodat de andere kant van de medaille ook zichtbaar wordt).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 270408
€  550.00 [Appr.: US$ 539.1 | £UK 484.25 | JP• 78030]

 IN AANBOUW, Groot archief van de Nederlandse vooroorlogse literaire almanak In Aanbouw.
IN AANBOUW
Groot archief van de Nederlandse vooroorlogse literaire almanak In Aanbouw.
Originele correspondentie, kopij, redacteursaantekeningen, foto's en illustratiemateriaal. Ca. 500 getypte danwel handgeschreven brieven van 140 jonge Nederlandse en Vlaamse schrijvers, onder wie Bertus Aafjes, Anna Blaman, Johan Daisne, Bert Decorte, Chr.J. van Geel, Jan d'Haese, Jac. van Hattum, Jacob Hiegentlich, Ed. Hoornik, Karel Jonckheere, Cor Klinkenbijl, Louis Th. Lehmann, A. Marja, Adriaan MorriŽn, F.C. Terborgh, M. Vasalis, Ab Visser en de uitgeverijen Leopold en Manteau; 150 conceptbrieven en beoordelingsformulieren van redacteur K. Lekkerkerker; 40 originele zwart-witfoto's en tekeningen; drukproeven, knipsels en promotiemateriaal; plus brieven over de herdruk ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de almanak. 1938-1946; 1989. Fascinerend archief van de fraai geÔllustreerde literaire almanak In Aanbouw, waarin niet minder dan 53 jongeren uit de Lage Landen hun (eerste) werk publiceerden. Deze door K. Lekkerkerker samengestelde almanak In Aanbouw wordt wel beschouwd als de belangrijkste bloemlezing van het interbellum. Deze brieven van (veelal mannelijke) dichters en prozaÔsten handelen over hun recente werk, hun levensloop (tot dusver) en hun portretten. Dit archief bevat niet alleen volledige correspondenties, maar brengt ook Lekkerkerkers werkzaamheden in kaart, van het overleg met de Nederlandse uitgeverij Leopold en de Vlaamse uitgeverij Manteau tot de te organiseren langs boekhandels reizende In Aanbouw-tentoonstelling. Auteurs als Lehmann en d'Haese overladen Lekkerkerker met uitvoerige brieven en talloze gedichten en verhalen. Andere mogelijke bijdragers zijn meer gereserveerd: de legendarische bibliofiel Emile van der Borch van Verwolde weigert pertinent een portret af te staan, Belcampo vindt zichzelf te oud voor een jongerenalmanak en de diplomaat Reijnier Flaes wenst niet geassocieerd te worden met zijn pseudoniem F.C. Terborgh. Tot Lekkerkerkers verdriet beantwoordt M. Vasalis het verzoek tot deelname met een (weliswaar charmante) afwijzingsbrief. Na het verschijnen van In Aanbouw blijft Lekkerkerker met sommige bijdragers corresponderen over literatuur en meer persoonlijke zaken. In dit archief bevinden zich ook de gedichten en verhalen die overbodig of ongeschikt werden geacht, waaronder een satirisch sonnet van Chris van Geel Jr. en een kort verhaal van Terborgh. "U zult het [portret] echter niet krijgen, en ik hoop dat dit U teleurstelt! Ik houd het er voor dat een portret en een gedicht elkaar niet goed verdragen" (Van der Borch van Verwolde, 1-12-1938); "Mij is om verschillende redenen er zeer veel aan gelegen dat mijn pseudoniem (F.C. Terborgh) voor zoo veel mogelijk gerespecteerd wordt. Een portret moet ik derhalve weigeren. Een zeer beknopte en onvolledige biographie zou kunnen worden verstrekt. Een bibliographie van niets is moeilijk te geven" (Flaes, 6-1-1939); "Mijn schrijfdrift is belangrijk ouder dan mijn literaire loopbaan die beperkt is tot de publicatie van wat verzen in Helikon en van wat verzen en een korte novelle in Werk. Leopold en Gorter vonden mijn liefde voor poezie het eerst gereed. De Balzac en Dostojewsky leerden mij waardoor en waarom er geschreven moet worden" (Blaman, 29-7-1939); "Ik ben 1,77m lang, weeg 70 k.g., heb enige jaren gehockeyd en beoefen nu athletiek. Ik schrijf verzen sinds 1936, maar vind Bix Beiderbecke een grotere dode dan Rilke. Mijn werkwijze bestaat uit het imiteren van anderen, dat ik gepubliceerd word is geheel buiten mijn toedoen" (Lehmann, autobiografie 1939). Belangrijk, veelzijdig materiaal van veel beginnende auteurs - sommige met een glansrijke schrijverscarriŤre in het verschiet, andere tot vergetelheid gedoemd.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 267332
€  14500.00 [Appr.: US$ 14212.74 | £UK 12766.5 | JP• 2057145]

 BLOEM, J.C., Vier handgeschreven brieven aan 'Amice' en een ongepubliceerd gedicht.
BLOEM, J.C.
Vier handgeschreven brieven aan 'Amice' en een ongepubliceerd gedicht.
Diverse formaten. Alleen recto. Gesigneerd 'J.Bloem' en 'J.B.' en gedateerd 'Kijkduin/ i8.i0.'39', 'Kijkduin/ i9.i0.39', 'Kijkduin/ 20.i0.'39' en 'Kijkduin/ i0.ii.'39'. Acht, drie, vijf respectievelijk acht regels tekst. In 1939 had J.C. Bloem een eenvoudige baan op het departement van Sociale Zaken in Den Haag, waarvoor hij zich alleen in dat jaar 23 keer ziek meldde. Onderhavige brieven betreffen alle ziekmeldingen, op zeer klagerige toon gesteld: 'Ik had gehoopt, vandaag weer op het Dept. te komen, maar ik voel mij te beroerd. Wat het is weet ik niet, misschien griep, maar ik denk dat er toch wat anders achter moet zitten. Morgen komt de dokter. Je weet, dat ik mij al een heelen tijd al beroerd gevoel. Ik ben den heelen dag dood-op; Alles is mij te veel' (10 november 1939). Het ongepubliceerde gedicht is een zesregelig gelegenheidsvers, gemonogrammeerd 'J.B.'. De dichter dankt zijn collega's ('Toovenares en Toovenaar,/ Dat zijt gij vieren heel voorwaar') voor gezonden bloemen. Typerende collectie van een dichter die zijn dagen het liefst thuis en in kamerjas doorbracht!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 31815
€  950.00 [Appr.: US$ 931.18 | £UK 836.5 | JP• 134778]

 DOMELA, Harry, Omvangrijk dossier met originele brieven aan Jef Last en hun afschriften, met correspondentie van Jef Last en Hans van Straten.
DOMELA, Harry
Omvangrijk dossier met originele brieven aan Jef Last en hun afschriften, met correspondentie van Jef Last en Hans van Straten.
Ruim 80 kantjes dichtbeschreven of getypte brieven van Harry Domela, gericht aan Jef Last, grotendeels onder zijn pseudoniem Victor Zsajka, hoofdzakelijk uit 1938-1940. Met getypte afschriften, ook van brieven die hier niet in origineel bijliggen (behalve aan Last ook aan Jan H. de Groot), enkele concepten van antwoorden, correspondentie over Domela en over mogelijke uitgave van een boek waarvoor deze brieven de basis zouden moeten vormen, o.a. van Hans van Straten uit de jaren 1986-1987 aan uitgever Wim J. Simons, die deze papieren tot zijn overlijden in 2008 in bezit had. Gebruikssporen, maar nog in zeer goede staat. Harry Domela, geboren in 1905(?) in het huidige Litouwen en ontworteld door de Eerste Wereldoorlog, vertrok in de jaren twintig als wees zonder geld naar Duitsland. Daar wist hij tijdelijk wereldberoemd te worden door te doen alsof hij Wilhelm, prins van Pruisen was - een kleinzoon van keizer Wilhelm II. Na enige tijd werd hij gesnapt en na een sensatieproces gevangen gezet, maar zijn memoires werden door de Berlijnse Malik-Verlag uitgegeven als Der falsche Prinz (ook vertaald in het Nederlands en andere talen, ťn verfilmd). Dat leverde hem een kapitaal op, maar niet voor lang. Hij trachtte zich aan te sluiten bij de communistische partij, maar daar werd hij geweigerd. In 1932 vluchtte hij naar Oostenrijk, waar hij een nieuwe pas verwierf met een nieuwe naam, die hij de rest van zijn leven zou dragen: Victor Zsajka. In 1934 vluchtte Domela/ Zsajka naar Frankrijk, daarna naar Amsterdam, waar hij via Maurits Dekker Jef Last leerde kennen, met wie hij intiem bevriend werd. Domela woonde eerst bij Jan H. de Groot, daarna bij de schrijvende huisschilder Bertus Meijer in Rotterdam. Hij ontmoette in dat jaar 1935 onder anderen Victor van Vriesland en Menno ter Braak. In maart 1936 verhuisde hij naar Antwerpen, waar hij bevriend werd met de dichter Freek van Leeuwen. In september van dat jaar probeerde hij oorlogsvrijwilliger te worden in Spanje. Dat lukte pas nadat Jef Last zich over hem ontfermd had. Via een bezoek aan Andrť Gide vertrokken Last en Domela naar het front ten noorden van Madrid, waar ze lange tijd samen vochten. Last werd er kapitein, Domela eerste luitenant. Begin 1939 vluchtte hij naar Frankrijk. Na een aantal avonturen in Luxemburg en in Antwerpse gevangenissen wist hij dankzij papieren van Andrť Gide op het nippertje (half mei 1940) vanuit Marseille naar Venezuela te ontkomen, waar hij een relatief vredig leven zou leiden als leraar in Maracaibo. In 1965 onstond weer correspondentie met Jef Last, maar al spoedig ging het contact verloren, wellicht omdat Domela niet wilde dat er een nieuw boek over hem zou verschijnen - Igor Cornelissen was daarbij betrokken. De originele brieven in deze collectie zijn via Wim 't Hart, de secretaris van Last, bij Wim J. Simons van de uitgeverij Stichting De Beuk terechtgekomen, die een biografie van Harry Domela wilde uitgeven. Daarbij werd Hans van Straten ingeschakeld, die als speurneus in archieven optrad en de brieven liet uittikken met de kritische blik van zijn zuster, de vertaalster C.E. van Amerongen-van Straten - deze afschriften waren en zijn zeer welkom! Maar tot een uitgave kwam het ook nu niet: Van Straten en Simons kwamen er niet achter of Domela nog leefde, en er lagen ook copyrightproblemen op de loer. Bij het IISG zijn de afschriften van Hans van Straten in kopie aanwezig: de brieven uit 1938-1940 zijn op de website gewoon te lezen. Inhoudelijk voegt dit dossier dus niet veel toe aan de Domelalogie, om het zo maar te noemen - maar dit zijn de originelen, ontroerende getuigen van een ontworteld leven.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 253615
€  750.00 [Appr.: US$ 735.14 | £UK 660.5 | JP• 106404]

 
ERENS, Frans
Zeer omvangrijke collectie manuscripten van deze Limburgse Tachtiger.
Acht schoolschriften, vele tientallen grote en kleinere manuscripten (soms met onvindbare overdrukken), enkele brieven aan Erens en een originele foto van de schrijver. In totaal circa 650 beschreven pagina's. Dit bijzondere, veelzijdige en nooit bestudeerde archief laat Erens in al zijn facetten zien: als jurist, als reiziger, als katholiek en vertaler van Augustinus en Thomas a Kempis, als criticus, als groot kenner van de Franse literatuur en auteurs, als Limburger, als vernieuwend schrijver en als gewaardeerd collega. Vooral de acht schoolschriften zijn een absolute en tot nu toe onbekende goudmijn: ze bevatten zowel (aanzetten tot) scheppend proza (deels ongepubliceerd!) als concepten van brieven aan schrijvers, uitgevers, dominees en makelaars (welke als een alternatief dagboek kunnen worden beschouwd, een onmisbare aanvulling op Vervlogen jaren). Het is uitzonderlijk dat dit archief ruim 85 jaar na het overlijden van Erens nog bij elkaar is! Uitgebreide beschrijving op aanvraag.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 264269
€  6500.00 [Appr.: US$ 6371.23 | £UK 5723 | JP• 922169]

 SARCEY, Françisque, Three autograph letters signed (ALS) - 3 lettres manuscrites. + 'Les Hommes d'Aujourd'hui' 1879.
SARCEY, Françisque
Three autograph letters signed (ALS) - 3 lettres manuscrites. + 'Les Hommes d'Aujourd'hui' 1879.
3 autograph letters. One to Monsieur Vollar (?), dated '10 Mars 1888', with stamped envelope. One to Cher Monsieur' (undated). And one to 'Ma chŤre N...' (name crossed out) and signed 'Je vous embrasse affectueusement, FranÁisque Sarcey', not dated, but about 1880. And a page of 'Les Hommes d'Aujourd'hui', 1879, with coloured portrait of Sarcey balancing on a monocular, by Gill. Francisque Sarcey (1827-1899) was a famous French journalist and theatre critic.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 205874
€  50.00 [Appr.: US$ 49.01 | £UK 44.25 | JP• 7094]

| Pages: 1 |