Antiquariaat Meilof: Tijdschriften, Literatuur, Taalkunde, Cultuur
found: 186 books on 13 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1957, 1ste druk (1st edition). Gebonden. jaargang 5 compleet met inhoudsopgave ingebonden, 1957/'58; uit de inhoud: no.2 IsraŽlno. met G.v.d.Graft, W.de Boer: 'Deze is Jezus de koning der Joden', M.Minco, M.Mok, A.J.Herzberg: 'Tweemaal vrijheid Exodus 14: 13-31', Dick Elffers: 'De doortocht door de Rode zee', enz. no. 3/4 Baudelaire no. met portret, door Prof Dr.Dresden, A.v.d.Leeuw, P.N.v.Eyck, Keuls, P.Rodenko, enz. no.6 met A.Kossmann, A.Roland Holst, Vestdijk, Gaston Burssens 'Postume gedichten', Paul Rodenko 'De experimentele reactie', enz. no.7 gedichten van H.Andreus, E.Warmond, no.8: 2 brieven tussen Van Eyck aan M.Nijhoff over de bundel 'Vormen', beide overleden, enz. no.11 Paul Rodenko 'Spiegel van de Wilde Jacht', kanttekeningen bij Achterberg, enkel deeltje heeft waterschade. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6872b
€  17.00 [Appr.: US$ 18.46 | £UK 14.75 | JP• 2887]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1958. Slappe kaft. zesde jaargang compleet, 1958/'59, inhoud: no.2/3 over A.Roland Holst, met foto's, o.a.veel brieven aan R.H. van Alberdinck Thijm, H.Roland Holst, Van Eyck, R.N.Roland Holst, Boutens, Nijhoff, Kloos, Jan en Ch. Toorop, Leopold, enz. no. 6 Hulsker over 'Van Gogh's dramatische jaren in Den Haag', no.9/10 no. over experimentele poŽzie door Rodenko, E.Warmond, A.Roland Holst, G.v.d.Graft, Keuls, H.de Vries, Vroman, Kouwenaar, Lucebert, enz. de serie van A.Salomons Herinneringen gaat nog steeds door, enz. deeltje met waterschade. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6873
€  15.00 [Appr.: US$ 16.29 | £UK 13 | JP• 2547]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1958, 1ste druk (1st edition). Gebonden. zesde jaargang compleet met inhoud ingebonden, 1958/'59, inhoud: no.2/3 over A.Roland Holst, met foto's, o.a.veel brieven aan R.H. van Alberdinck Thijm, H.Roland Holst, Van Eyck, R.N.Roland Holst, Boutens, Nijhoff, Kloos, Jan en Ch. Toorop, Leopold, enz. no. 6 Hulsker over 'Van Gogh's dramatische jaren in Den Haag', no.9/10 no. over experimentele poŽzie door Rodenko, E.Warmond, A.Roland Holst, G.v.d.Graft, Keuls, H.de Vries, Vroman, Kouwenaar, Lucebert, enz. de serie van A.Salomons Herinneringen gaat nog steeds door, enz. deeltje met waterschade. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6873b
€  16.00 [Appr.: US$ 17.38 | £UK 13.75 | JP• 2717]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren (12 Deeltjes)
Den Haag, Daamen, D.A. 1959. Slappe kaft. 7-de jaargang 1959/'60 compleet, met losse inhoud: deel 1 herdenkingsnummer WOII/ met Etty Hillesum, Van Wageningen, M.Croiset, Dresden, verder bijdragen van M.Mok, A.Roland Holst, Vestdijk, E.Warmond, A.Marja, Th de Vries, H.Andreus, C.B.Vaandrager, M.de Vreede, Van Domselaar over Piet Mondriaan, A.Salamons: Herinneringen.. G.Kouwenaar, M.Minco, H.Warren, R.Houwink, Lucebert, enz. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6874b
€  16.00 [Appr.: US$ 17.38 | £UK 13.75 | JP• 2717]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1960. Slappe kaft. 8-ste jaargang 1960/'61 compleet, bijzonder nummer 1 over de bevrijding en WOII met veel tekeningen uit die tijd, start van de serie door Vestdijk: 'Gestalten tegenover mij', no. 3 over Annie Salomons met foto's, verder Marja, M.Croiset, H.Andreus, S.Polet, Lizzy Sara May, C.Nooteboom, Keuls, J.Engelman, P.Kemp, B.Voeten, J.G.Elburg, A.van Duinkerken, G.Achterberg, enz. (ook een set waarvan no.10 mist, los per deeltje E.4,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6875a
€  15.00 [Appr.: US$ 16.29 | £UK 13 | JP• 2547]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1960. Gebonden. 8-ste jaargang 1960/'61 compleet ingebonden met los gekopieerde inhouden per deel, bijzonder nummer 1 over de bevrijding en WOII met veel tekeningen uit die tijd, start van de serie door Vestdijk: 'Gestalten tegenover mij', no. 3 over Annie Salomons met foto's, verder Marja, M.Croiset, H.Andreus, S.Polet, Lizzy Sara May, C.Nooteboom, Keuls, J.Engelman, P.Kemp, B.Voeten, J.G.Elburg, A.van Duinkerken, G.Achterberg, enz. (ook een set waarvan no.10 mist, los per deeltje E.4,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6875b
€  17.00 [Appr.: US$ 18.46 | £UK 14.75 | JP• 2887]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1961. Slappe kaft. jaargang 9, 1961/'62 compleet met losse inhoud, bijzonder nummer 1/2, oorlogsherdenkingsno. met E.Warmond, M.de Vreede, M.Minco, J.W.Schulte Nordholt, no.7 bijzonder no. over Rotterdam met een vertaling van Sophokles/ Koning Oidipous door Evert Straat en Ton Lutz over de opvoering, S.Vestdijk met 'Herinneringen' in meerdere nrs. P.Kemp, J.Harten, A.Roland Holst, Hoornik, C.Nooteboom, no.11 met meerdere schrijvers een in memoriam over G.Achterberg, enz. (ook aanwezig comp+lete set waarvan u losse delen kunt kopen ŗ E.4,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6876
€  17.00 [Appr.: US$ 18.46 | £UK 14.75 | JP• 2887]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1961, 1ste druk (1st edition). Gebonden. jaargang 9, 1961/'62 compleet met inhoud ingebonden, bijzonder nummer 1/2, oorlogsherdenkingsno. met E.Warmond, M.de Vreede, M.Minco, J.W.Schulte Nordholt, no.7 bijzonder no. over Rotterdam met een vertaling van Sophokles/ Koning Oidipous door Evert Straat en Ton Lutz over de opvoering, S.Vestdijk met 'Herinneringen' in meerdere nrs. P.Kemp, J.Harten, A.Roland Holst, Hoornik, C.Nooteboom, no.11 met meerdere schrijvers een in memoriam over G.Achterberg, enz. (ook aanwezig complete set waarvan u losse delen kunt kopen ŗ E.4,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6876b
€  17.00 [Appr.: US$ 18.46 | £UK 14.75 | JP• 2887]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1962, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. jaargang 10, 1962/'63 compleet met losse inhoud, serie in meerdere nrs.: Piet Calis: 'Topcoferentie', over: 'relatie tussen mens en kunstenaar' en J.B.Charles: 'Van het kleine koude front', ondertitel: 'Waarom ik niet anti-katholiek ben', werk van: E.Warmond, J.W.Schule Nordholt, J.de haan, Th.de Vries, P.v.Ostaijen, A.Marja, P.Kemp, G.Borgers, G.Kouwenaar, Jos Ruting, Schulte Nordholt met een In Memoriam over Koningin Wilhelmina, H.M.van Randwijk, C.Buddingh', enz. (ook complete set voor verkoop losse delen ŗ E.4,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6877
€  15.00 [Appr.: US$ 16.29 | £UK 13 | JP• 2547]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1962, 1ste druk (1st edition). Gebonden. jaargang 10, 1962/'63 compleet ingebonden met inhoud, serie in meerdere nrs.: Piet Calis: 'Topcoferentie', over: 'relatie tussen mens en kunstenaar' en J.B.Charles: 'Van het kleine koude front', ondertitel: 'Waarom ik niet anti-katholiek ben', werk van: E.Warmond, J.W.Schule Nordholt, J.de haan, Th.de Vries, P.v.Ostaijen, A.Marja, P.Kemp, G.Borgers, G.Kouwenaar, Jos Ruting, Schulte Nordholt met een In Memoriam over Koningin Wilhelmina, H.M.van Randwijk, C.Buddingh', enz. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6877b
€  17.00 [Appr.: US$ 18.46 | £UK 14.75 | JP• 2887]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1963. Slappe kaft. 1963/'64, 11-de jaargang compleet met als bijzondere nummers: 1. herdenking 40/45; 2 A.Roland Holst 75 jaar; 3/4 Couperus als briefschrijver; 10/11 Gerrit Achterberg 1905-1962, heel boeiende jaargang (nog een complete jrg.11 waarvan u losse nummers kunt bestellen ŗ E.4,0 tot E.7,00 voor bijzondere nrs.). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6878
€  25.00 [Appr.: US$ 27.15 | £UK 21.5 | JP• 4245]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1964. Slappe kaft. jaargang 12 compleet/ 1964/1965, no.1 is een speciaalnummer met terugblik naar '40-'45 met bijdragen van W.v.Maanen, Schulte Nordholt, Th.de Vries, J.B.Charles, e.a. de andere nrs. met medewerking van: E.Warmond, Vestdijk, Cornets de Groot, M.Roelants, A.Roland Holst, A.Lehning, M.Mok, S.Polet, S.Vinkenoog, H.Heeresma, Jan G.Elburg, enz. (tweede serie mist alleen no.8, losse delen voor E.4,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6879
€  16.00 [Appr.: US$ 17.38 | £UK 13.75 | JP• 2717]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER EN WIM GIJSEN, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1965, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. jaargang 13 compleet in 11 nummers, 1965/1966; dubbelnr. 7/8: 'Het korte gedicht', met veel gedichten, illustraties en beschouwingen door o.a. P.Kemp, Roland Holst, Van Schagen, H.de Vries, W.Hussem, J.Hanlo, A.MorriŽn, M.Croiset, Vroman, Buddingh, beschouwingen: J.B.Charles, Dresden, J.Wit, enz. ook het bijzondere nummer 1: 'Analyse van een kater 1945-1965', terugblik na 20 jaar, heeft vrijheid nu veel goeds gebracht??, enz. (dubbele jrg. per no.E.4,0;no. Het korte gedicht E.9,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6880
€  19.00 [Appr.: US$ 20.63 | £UK 16.25 | JP• 3226]
Keywords: tijdschrift

 BERT BAKKER EN WIM GIJSEN, RED., Maatstaf
BERT BAKKER EN WIM GIJSEN, RED.
Maatstaf
Den Haag, Daamen, D.A. 1966, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. (start met nieuwe vormgeving) jaargang 14 compleet 1966/1967, in 11 nummers 10,11 is dubbelno. over 'LSD', medewerkers: E.Warmond, S.Vestdijk, Verstegen, Bastet, J.Engelman, J.H.de Groot, Neeltje Maria Min, R.Fokkema, H.Vlek, A.Roland Holst, Prof RŲling over oorlog en humanisme, Th.de Vries, H.v.Waarsenburg, G.den Brabander, Karel Soudijn, H.Warren, H.de Vries, A.Middeldorp, Ida G.M.Gerhardt, J.F.van Harten ; (dubbele jrg. per no. E.4,0;dubbelno.E.9,0). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6880d
€  19.00 [Appr.: US$ 20.63 | £UK 16.25 | JP• 3226]
Keywords: tijdschrift

 BERT BAKKER EN WIM GIJSEN, RED., Maatstaf
BERT BAKKER EN WIM GIJSEN, RED.
Maatstaf
Den Haag, Daamen, D.A. 1967, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. jaargang 15 compleet 1967/1968, in 11 nummers 10,11 is dubbelno. over 'Staring', medewerkers: E.Warmond, S.Vestdijk, Verstegen,Cornets de Groot, H.Vlek, A.Roland Holst, H.v.Waarsenburg, H.Warren, Ida G.M.Gerhardt, J.Presser, M.Minco, K.Soudijn, R.Roegholt, Guťpin, F.Koenegracht, Dick Walda, W.Hussem, R.Waskowsky, G.Borgers, W.v.Maanen, Abel J.Herzberg, Jules Deelder, enz. enz. ; (dubbele jrg. per no. E.4,0;dubbelno.E.8,0). zeer goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6880f
€  19.00 [Appr.: US$ 20.63 | £UK 16.25 | JP• 3226]
Keywords: tijdschrift

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - Next page