Antiquariaat Meilof: Tijdschriften, Literatuur, Taalkunde, Cultuur
found: 186 books on 13 pages. This is page 1
- Next page

 
De Gemeenschap, Jaargang 15, No. 6
Bilthoven, De Gemeenschap. 1939, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. art. n.a.v. overlijden De Mérode en gedicht, enz. redelijk ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6806l
€  12.00 [Appr.: US$ 13.03 | £UK 10.5 | JP„ 2038]

 
De Gids, Algemeen Cultureel Tijdschrift; Jrg. 118 Compleet Ingebonden in 3 Delen
Amsterdam, P.N.van Kampen & Zoon. 1955, 1ste druk (1st edition). Gebonden. de drie ingebonden deln zijn zonder voor- e achterkant ingebonden, zodoende mist de inhoudsopgave; deel I 312 pag; deel II 336 pag. één dubbelnummer over toneel; deel III heeft 216 pag. brede inhoud: literair kritisch, poėzie en algemeen cultureel, zeer boeiende variatie van jonge tot oude schrijvers. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6830b
€  30.00 [Appr.: US$ 32.58 | £UK 25.75 | JP„ 5094]
Keywords: tijdschrift

 
De Gids, Algemeen Cultureel Tijdschrift; Jrg. 119 Compleet Ingebonden in 2 Delen
Amsterdam, P.N.van Kampen & Zoon. 1956, 1ste druk (1st edition). Gebonden. ingebonden zonder de voor- en achterkant, dus zonder inhoud; deel I 496 pag, o.a. een nummer over Zuid-Amerika; deel II 456 pag.; breed palet aan medewerkers met literair werk, poėzie, kritische beschouwingen en algemeen culturele beschouwingen. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6830d
€  30.00 [Appr.: US$ 32.58 | £UK 25.75 | JP„ 5094]
Keywords: tijdschrift

 
De Gids, Algemeen Cultureel Tijdschrift; Jrg. 121 Compleet Ingebonden in 2 Delen
Amsterdam, P.N.van Kampen & Zoon. 1958, 1ste druk (1st edition). Gebonden. de twee delen zijn ingebonden zonder voor- en achterkant van de bladen en missen dus de inhoudsopgave; deel I: 420 pag. met een nummer over erumeus Buning die overleed; ddel II: 474 pag. met een nummer over A.Roland Holst, omdat hij zijn 70 werd; samen een veelzijdig literair en cultureel overzicht. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6830h
€  30.00 [Appr.: US$ 32.58 | £UK 25.75 | JP„ 5094]
Keywords: tijdschrift

 , Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXVII (77) Compleet
Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXVII (77) Compleet
Leiden, E.J.Brill; Uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. 1959, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. aflevering 1-4 delen, de delen 3 en 4 in 1960 uitgekomen, 320 pag. + inhoud; iets uit de inhoud: zie scan ; uit de bibl.van Prof.Dr.H.Entjes (1919-2006). zeer goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6924h
€  12.00 [Appr.: US$ 13.03 | £UK 10.5 | JP„ 2038]
Keywords: tijdschrift

 
AL,B.P.F., A.VAN SANTEN, W.DE VROOMEN, RED.
Forum Der Letteren, Jrg. 15, Tijdschrift Voor Taal- En Letterkunde
Den Haag, Smits drukkerij en uitgeverij. 1974. Slappe kaft. compleet in 4 nummers, iets uit de inhoud: over Chomsky's linguļstische theorie; over de taal: Tamil, historisch en taalkundig met voorbeelden van oude poėzie; over fonologie; over geluk of romans van Fr. Sagan; over kindertaalverwerving; over Spaanse poėzie na 1939, enz. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6815
€  15.00 [Appr.: US$ 16.29 | £UK 13 | JP„ 2547]
Keywords: tijdschrift

 
AL, B.P.F., A.VAN SANTEN, P.F.SCHMITZ, W.DE VROOMEN, RED.
Forum Der Letteren, Jrg. 16, Tijdschrift Voor Taal- En Letterkunde
Den Haag, Smits drukkerij en uitgeverij. 1975. Slappe kaft. jaargang 1975 compleet in 4 deeltjes met de inhoudsopgave los bijgevoegd, iets uit de inhoud: over 'negatie in de kindertaal'; Schmitz over Maatje's Literatuurwetenschap en de kritiek; Steinmetz over Kafka/ problemen rond de perceptie en interpretatie; V.d.Ven over 'Verschil tussen taal van mannen en vrouwen'; no. 3 geheel over 'Geesteswetenschappelijk Onderzoekbeleid', enz. zeer goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6816
€  16.00 [Appr.: US$ 17.38 | £UK 13.75 | JP„ 2717]
Keywords: tijdschrift

 
AL, HOGENDOORN, IDEMA, VAN SANTEN, SCHMITZ, DE VROOMEN, RED.
Forum Der Letteren, Jrg. 21, Tijdschrift Voor Taal En Letterkunde
Muiderberg, Dick Coutinho B.V. 1980. Slappe kaft. jaargang 1980 niet compleet, deel 2 mist, uit de inhoud: 'Science fiction en literatuurwetenschap..', 'Metakommunicatie in het groepstherapeutisch gesprek', Dautzenberg over logische opbouw van de verhaaltheorie..; 'Klassiek-Hebreeuwse vertelkunst: een structurele aanzet'. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6821
€  13.00 [Appr.: US$ 14.12 | £UK 11.25 | JP„ 2207]
Keywords: tijdschrift

 
DONKER, ANT. EN R.BLIJSTRA, RED.
Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
's-Gravenhage, Daamen, D.A. 1946. Slappe kaft. jaargang 13 in 11 losse deeltjes, alleen het juni-nummer ontbreekt, veel bijdragen over lit. in WO II, bijdragen over: Bloem, Muus Jacobse, W.A.P.Smit, Vlaams Proza, J.Romein, J.Huizinga, Greshoff, Achterberg door A.Donker en H.de Vries, over P.Kemp in vrg. met M.Kemp door H. de Vries enz. vaak met foto's/ tekeningen van schrijvers, nette ex. sommige gebruind. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6793
€  14.00 [Appr.: US$ 15.2 | £UK 12 | JP„ 2377]
Keywords: tijdschrift

 
DONKER, ANTH. EN R.BLIJSTRA, RED.
Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
's-Gravenhage, Daamen, D.A. 1948. Slappe kaft. jaargang 15 in 11 nummers compleet, zonder het dec.nummer: 'Beeld en Vebeelding', bijdragen: A.Donker, J.van Schaik Willing, C.van Wessem, Julius de Boer, H.de Vries over de Baudelaire vertaling, Anna Blaman over Bordewijk/ 'Bij gaslicht', G.Burssens over P.v.Ostaijen, M.Mok over 'Joods noodlot', M.Draak, A.Coolen over 'Felix Timmermans onder de Duitse bezetting', B.Vuyk over 'Een goede Indonesische roman', enz. zeer goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6796
€  14.00 [Appr.: US$ 15.2 | £UK 12 | JP„ 2377]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1954. Slappe kaft. tweede jaargang 1954-“55 compleet in 12 losse nummers, met de losse inhoudsopgave, met no. 1 “Nationale Snipperdag“, i.s.m.een aantal andere tijdschriften, herdenking WOII, werk van Nijhoff, Vroman, Kouwenaar, M.Jacobse, Rie Cramer, J.Romein, Van Hattum, Cl.Eggink, Stuiveling, enz. in no. 2 ingelegd bladen met “ontwerp Zomerpostzegels 1954“, no.3 Paul Rodenko “Waarom Daarom“, n.a.v. het PEN/congres in Nederland, met aandacht voor vertaald werk van buitenlandse schrijvers, no.4-5 speciaal “generatienummer met werk van Rodenko, Kloos, Huizinga, M.Nijhoff, G.Smit, V.Ostaijen, Slauerhoff, Houwink, Bordewijk, enz. no.6 Bloem over “Panorama/Mesdag“ no.7 M.Nijhoff Psalmberijmingen en over Nijhoff, Annie Salomons “Herinneringen uit den ouden tijd“, start van een serie over schrijvers, enz. (de nrs.2, 4-5, 6,7,8,9,10,11 en 12 kunt u ook los bestellen ą E.4,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6869
€  22.00 [Appr.: US$ 23.89 | £UK 19 | JP„ 3736]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1955. Slappe kaft. jaargang 3 compleet ingebonden met inhoudsopgave, 1955/'56; inhoud: no.2 bijzonder vredesnummer 1945; start met artikel over kritriek op Maatstaf: 'M. heeft geen gezicht..', B.B.: bewuste keus om platvorm te zijn voor verschillende type bijdragen; no.3/4 ter gelegenheid van G.Achterberg 50 jaar, Bijdragen van Achterberg zelf en A.Roland Holst, H.Andreus, Lucebert, ook foto's, enz. verder vervolg A.Salomons met beschouwingen over schrijvers die ze eerder meemaakte, Slauerhoff (1898-1936) over: 'Het vrije vers en versbevrijding..' van 1924, nu voor het eerst verschenen, enz. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6870b
€  16.00 [Appr.: US$ 17.38 | £UK 13.75 | JP„ 2717]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1956. Slappe kaft. 1956/'57, jaargang 4 compleet in 10 boekjes, dubbelno. 3/4 en 7/8; uit de inhoud: no.6 met aandacht voor het oorlogs-monument op De Dam, architect Oud, beeldhouwer John Raedecker, met foto's, no.3/4 is een Rembrandtno. met bijdragen H.de Vries, Vestdijk, Engelman, P.Kemp, Schulte Nordholt, Cl.Eggink, enz. no.7/8 (hoekje eruit) over Utrecht door G.Smit, Bloem, Cl.Lennart en de Herinneringen van A.Salomons over Ina Boudier Bakker/ Utrecht, enz, no.10 Achterberg: 'Spel van de wilde jacht', bundel komt spoedig uit, enz. enkel deeltje heeft waterschade. redelijk ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6871
€  14.00 [Appr.: US$ 15.2 | £UK 12 | JP„ 2377]
Keywords: tijdschrift

 BERT BAKKER, RED., Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1956, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. 1956/'57, jaargang 4 compleet ingebonden, dubbelno. 3/4 en 7/8; uit de inhoud: no.6 met aandacht voor het oorlogs-monument op De Dam, architect Oud, beeldhouwer John Raedecker, met foto's, no.3/4 is een Rembrandtno. met bijdragen H.de Vries, Vestdijk, Engelman, P.Kemp, Schulte Nordholt, Cl.Eggink, enz. no.7/8 (hoekje eruit) over Utrecht door G.Smit, Bloem, Cl.Lennart en de Herinneringen van A.Salomons over Ina Boudier Bakker/ Utrecht, enz, no.10 Achterberg: 'Spel van de wilde jacht', bundel komt spoedig uit, enz. enkel deeltje heeft waterschade. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6871b
€  16.00 [Appr.: US$ 17.38 | £UK 13.75 | JP„ 2717]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1957. Slappe kaft. jaargang 5 compleet met losse inhoudsopgave, 1957/'58; uit de inhoud: no.2 Israėlno. met G.v.d.Graft, W.de Boer: 'Deze is Jezus de koning der Joden', M.Minco, M.Mok, A.J.Herzberg: 'Tweemaal vrijheid Exodus 14: 13-31', Dick Elffers: 'De doortocht door de Rode zee', enz. no. 3/4 Baudelaire no. met portret, door Prof Dr.Dresden, A.v.d.Leeuw, P.N.v.Eyck, Keuls, P.Rodenko, enz. no.6 met A.Kossmann, A.Roland Holst, Vestdijk, Gaston Burssens 'Postume gedichten', Paul Rodenko 'De experimentele reactie', enz. no.7 gedichten van H.Andreus, E.Warmond, no.8: 2 brieven tussen Van Eyck aan M.Nijhoff over de bundel 'Vormen', beide overleden, enz. no.11 Paul Rodenko 'Spiegel van de Wilde Jacht', kanttekeningen bij Achterberg, enkel deeltje heeft waterschade. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6872
€  15.00 [Appr.: US$ 16.29 | £UK 13 | JP„ 2547]
Keywords: tijdschrift

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - Next page