Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Onroerend Goed
found: 85 books on 6 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
Bruggeman, Evelien Manon.
De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief.
[S.l. : s.n.], 2010. Paperback. xvii,559 pp. Proefschrift Technische Universiteit Delft. With a summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789078066361.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #240766
€  20.00 [Appr.: US$ 21.71 | £UK 17.25 | JP• 3394]
Keywords: RECHT, bouwrecht

 
Buuren, P.J.J. van ... [et al.].
Van WRO naar Wro.
's-Gravenhage : Instituut voor Bouwrecht, 2008. Paperback. xi,310 pp. 24 cm. Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789078066132.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #268625
€  15.00 [Appr.: US$ 16.29 | £UK 13 | JP• 2546]
Keywords: RECHT, bouwrecht

 
Chao-Duivis, M.A.B. & J.W.F. Wamelink.
Juridische aspecten van ketensamenwerking : naar een multidisciplinaire benadering.
Den Haag : Stichting Instituut voor Bouwrecht, 2013. Paperback. vii,228 pp. (Publikatie van de Vereniging voor Bouwrecht, 41). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789078066859.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #286921
€  15.00 [Appr.: US$ 16.29 | £UK 13 | JP• 2546]
Keywords: RECHT, bouwrecht

 
Dieperink, Marjolein Anna Margaretha.
Verhandelbare ontwikkelingsrechten : grondbeleidsinstrument voor baatafroming en verevening.
[S.l]. : [s.n.], 2009. Paperback. xvi,489 pp. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. With a summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Verhandelbare ontwikkelingsrechten (Transferable Development Rights) worden al enkele decennia ingezet in de Verenigde Staten. Met dit Amerikaanse instrument als vertrekpunt, worden in deze studie de toepassingsmogelijkheden van verhandelbare ontwikkelingsrechten in Nederland onderzocht. Centraal staat de vraag of afgeroomde planbaten kunnen worden gekoppeld aan de kosten voor verlieslijdende ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten niet alleen in baatafroming, maar ook in verevening, voorziet. ISBN 9789078066347.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #224625
€  20.00 [Appr.: US$ 21.71 | £UK 17.25 | JP• 3394]
Keywords: RECHT, bouwrecht

 
Dierikx, Martine.
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van consumenten op de Nederlandse en Belgische woningbouwmarkt : bijdrage aan een mogelijke Europese regulering.
Nijmegen : Wolf Legal Publishing, cop. 2008. Paperback. xvi,260 pp. : ill. ; 24 cm. Proefschrift Universiteit van Tilburg. Dutch text, with a summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789058503558.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #297163
€  15.00 [Appr.: US$ 16.29 | £UK 13 | JP• 2546]
Keywords: RECHT, Onroerend goed, huur- en bouwrecht *2006-100 ned. recht

 
Drupsteen, Th.G.; E. van der Schans & R.S. Meijer.
Vergelijkend schadevergoedingsrecht.
Deventer : Kluwer , 1988. Paperback. viii,137 pp. (Preadviezen van de Vereniging voor Bouwrecht, 16). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Bevat: Vergelijkend schadevergoedingsrecht; vragen van aansprakelijkheid / Th. G. Drupsteen. Schadevergoeding, redelijkheid en billijkheid / E. van der Schans. Procedurele aspecten, compensatie en competentie / R.S. Meijer. ISBN 9789026818479.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #21830
€  12.50 [Appr.: US$ 13.57 | £UK 10.75 | JP• 2121]
Keywords: RECHT, bouwrecht

 
Evers, M.F.A.
Huurrecht bedrijfsruimten.
Deventer : Kluwer,2003. 7e druk. Paperback. 271 p. (Recht & Praktijk 6b). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026841453.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292453
€  12.50 [Appr.: US$ 13.57 | £UK 10.75 | JP• 2121]
Keywords: RECHT, bouwrecht Serie : Recht & Praktijk

 
Groenen, L.C.
Het zelfrealisatierecht : ruimtelijk instrumentarium in verhouding tot het eigendomsrecht.
's-Gravenhage : Instituut voor Bouwrecht, 2014. Hardcover. xiv,487 pp. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #280465
€  20.00 [Appr.: US$ 21.71 | £UK 17.25 | JP• 3394]
Keywords: RECHT, Onroerend goed, huur- en bouwrecht Nederlands recht

 
Groot, J.F. de ... [et al.] (red.)
Sterk gecoördineerd : opstellen over de Wabo : Hoekstra-bundel.
[Den Haag] : IBR, Instituut voor Bouwrecht, c2009. Hardcover. viii,151 pp. Liber amicorum voor Jaap Hoekstra ter gelegenheid van zijn afscheid bij Houthoff Buruma. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789078066354.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #56716
€  15.00 [Appr.: US$ 16.29 | £UK 13 | JP• 2546]
Keywords: RECHT, bouwrecht

 
Groot, G.J. de.
Vergoeding van planschade.
Deventer : Kluwer,1982. Orig. cloth binding. xii,206 pp. (Bouwrecht MonografiŽn, 6). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026812903.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #14968
€  15.00 [Appr.: US$ 16.29 | £UK 13 | JP• 2546]
Keywords: RECHT, bouwrecht

 
Groothuijse, Frank Antoon Gerard.
Water weren : het publiekrechtelijk instrumentarium voor de aanpassing en bescherming van watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen.
Den Haag : Instituut voor Bouwrecht, 2009. Hardcover. xxi,491 pp. (Bouwrecht MonografieŽn, 28). Library stamps. Omslag vlekkig. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789078066279.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #268629
€  20.00 [Appr.: US$ 21.71 | £UK 17.25 | JP• 3394]
Keywords: RECHT, bouwrecht

 
Haan, Pieter de.
Hoofdlijnen van een wet op de stadsvernieuwing : Rapport van de werkgroep Stedelijke Verkaveling van de Stichting Instituut voor Bouwrecht.
Deventer : Kluwer, 1971. Gebonden. IX, 147 pp. Lit. opg. (Bouwrecht monografieen, 1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026805783.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #159550
€  12.50 [Appr.: US$ 13.57 | £UK 10.75 | JP• 2121]
Keywords: RECHT, bouwrecht

 
Haan, P. de.
Pachtrecht : commentaar op wet en jurisprudentie.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink , 1969. Orig. cloth binding. xx,792 pp. 23 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #122026
€  18.00 [Appr.: US$ 19.54 | £UK 15.5 | JP• 3055]
Keywords: RECHT, bouwrecht

 
Hebly, J.M., Elisabetta R. Manunza & M. Scheltema.
Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet.
[Den Haag] : Instituut voor Bouwrecht, 2010. Paperback. vii,153 pp. (Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht, 38). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789078066460.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #264226
€  13.50 [Appr.: US$ 14.66 | £UK 11.75 | JP• 2291]
Keywords: RECHT, bouwrecht

 
Studiegroep KNBTB: J.F.J. Hoefmans ... [et al.]
Bedrijfsopvolging in de landbouw.
Deventer : Kluwer,1995. 5e druk. Paperback. XIII, 229 p. (Recht & Praktijk 2). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026826375.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292454
€  12.50 [Appr.: US$ 13.57 | £UK 10.75 | JP• 2121]
Keywords: RECHT, bouwrecht Serie : Recht & Praktijk

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - Next page