Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Belastingrecht
found: 239 books on 16 pages. This is page 15
Previous page - Next page

 
Stevers, Th.A.
De begrotingsnorm van het rijk.
Amsterdam : Noord-Holland. 1993. Paperback. XV, 275 p. Met lit. opg., reg. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; nieuwe reeks, Afdeeling Letterkunde, deel 155). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9780444857705.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #163623
€  18.00 [Appr.: US$ 19.31 | £UK 15.25 | JP• 3047]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: , belastingrecht

 
Suilen, A.J.H. van.
Risicoreserve.
Deventer : Kluwer,2001. Paperback. xx,522 pp. Proefschrift Katholieke Universiteit Nederland. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Een ingekorte handelseditie is verschenen als Fiscale Monografie, 96.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #139979
€  25.00 [Appr.: US$ 26.81 | £UK 21.25 | JP• 4232]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Suilen, A.J.H. van.
Risicoreserve.
Deventer : Kluwer,2001. Paperback. xx,458 pp. (Fiscale monografieŽn, 96). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789020023602.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #139981
€  20.00 [Appr.: US$ 21.45 | £UK 17 | JP• 3386]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Suilen, A.J.H. van.
Risicoreserve.
Rug verkleurd. Stempel. Deventer : Kluwer,2001. Paperback. xx,458 pp. (Fiscale monografieŽn, 96). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In deze uitgave zijn de achtergrond, het functioneren en de aanvaardbaarheid van de fiscale risicoreserve behandeld. Deze fiscale faciliteit biedt aan internationaal opererende concerns de mogelijkheid ten laste van hun fiscale winst een reserve te vormen voor risico's die verband houden met concernfinancierings- en houdsteractiviteiten. Deze fiscale regeling neemt binnen de Nederlandse belastingstructuur een uitzonderlijke positie in. Met name de forfaitaire reserveringsmogelijkheid en de mogelijkheid de risicoreserve laag belast of zelfs onbelast te laten afnemen vormen een inbreuk op de systematiek van de Nederlandse belastingwetgeving. Voornoemde aspecten leiden er voorts toe dat de regeling in het buitenland weerstand oproept. In dit boek worden diverse gebreken in de bestaande regeling blootgelegd en worden aanbevelingen gedaan om tot een meer congruente en consistente regeling te komen. ISBN 9789020023602.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #92832
€  18.00 [Appr.: US$ 19.31 | £UK 15.25 | JP• 3047]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Swinkels, J.J.P.
De belastingplichtige en de Europese BTW.
Amsterdam,2000. Paperback. xii,345 pp. Proefschrift. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054569152.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #110496
€  18.00 [Appr.: US$ 19.31 | £UK 15.25 | JP• 3047]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Tempel, A.J. van den ... [et al.]
Tributen aan het recht : bundel t.g.v. 100-jarig bestaan Weekblad voor Fiscaal Recht.
Deventer : Kluwer, 1971. Orig. cloth binding. Dustjacket. xvi,271 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789020003499.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #8412
€  18.00 [Appr.: US$ 19.31 | £UK 15.25 | JP• 3047]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht *2006-100 belastingrecht

 
Troje.
Das Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 mit Ausführungsbestimmungen und Erläuterungen dem Zollcartel vom 11. Mai 1833 und die Bestimmungen über die Übergansabgaben.
1. Theil. Ein Handbuch fŁr Zollbeambte und Zollpflichtige. Harburg,1872. 2nd ed. Contemp. halfcloth binding. vii,138 pp. Paper browning (as usual). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #124240
€  37.50 [Appr.: US$ 40.22 | £UK 31.75 | JP• 6349]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Ven, K.M.L.L. van der.
Genotsrechten.
Deventer : FED, 1998. 1e druk. Paperback. 208 pp. (Fed's fiscale brochures, IB). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060027110.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #280396
€  12.50 [Appr.: US$ 13.41 | £UK 10.75 | JP• 2116]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Verdoner, Louis André.
Fiscale aspecten van intercompany pricing in internationaal verband.
Deventer : Kluwer, 1988. Paperback. 361 pp. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #22706
€  15.00 [Appr.: US$ 16.09 | £UK 12.75 | JP• 2539]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Verloren van Themaat, Pieter.
Internationaal Belastingrecht : een studie n.a.v. literatuur en verdragen over de uitschakeling van dubbele belasting.
Amsterdam : H.J. Paris,1946. Paperback. xxviii,237p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #12960
€  15.00 [Appr.: US$ 16.09 | £UK 12.75 | JP• 2539]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht *2006-100 belastingrecht ** collectie Donner

 
Verstraaten, R.T.G.
Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen.
Deventer : Kluwer,1997. Paperback. xii,243 pp. Index. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #63349
€  18.00 [Appr.: US$ 19.31 | £UK 15.25 | JP• 3047]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht *2006-100 belastingrecht

 
Vijfeijken, I.J.F.A. van
Fictieve erfrechtelijke verkrijging in de Successiewet 1956.
Deventer : Kluwer, 2002. Paperback. xiv, 350 pp. (Fiscale monografieŽn, 100). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - De fictieve erfrechtelijke verkrijgingen zijn in de Successiewet 1956 geregeld in de artikelen 6 tot en met 17. In deze zogenaamde 'fictiebepalingen' worden verschillende verkrijgingen die niet krachtens erfrecht worden verkregen, maar een dergelijke verkrijging wel nabij komen, krachtens wetsduiding geacht toch krachtens erfrecht te zijn verkregen, waarmee de basis voor heffing van successierecht is gecreŽerd. De fictiebepalingen vormen tegenwoordig een weinig samenhangend geheel. Dit is veroorzaakt door de omstandigheid dat de fictieve verkrijgingen niet in ťťn keer als een samenhangend geheel in de Successiewet zijn opgenomen, maar geleidelijk vanaf 1859 zijn ingevoerd. Daarnaast zijn diverse fictiebepalingen in de loop der tijd gewijzigd. De meest bekende afbakeningsproblematiek zien we bij de toepassing van de artikelen 7, 9 en 11 Successiewet, maar ook de werkingssfeer van artikel 10 Successiewet roept nog steeds vragen op. Bovendien is in 1917 het schenkingsrecht in de Successiewet opgenomen waardoor zich eveneens samenloop kan voordoen tussen een fictieve erfrechtelijke verkrijging en een verkrijging krachtens schenking. In dit boek worden de fictieve erfrechtelijke verkrijgingen ťťn voor ťťn behandeld, waarbij tevens wordt stilgestaan bij de afbakeningsproblematiek ten opzichte van andere fictiebepalingen en ten opzichte van het schenkingsrecht. ISBN 9789020025644.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292390
€  35.00 [Appr.: US$ 37.54 | £UK 29.75 | JP• 5925]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Vogelsang, A.
Iets over de afschaffing der accijnsen en de heffing van hoofdelijke omslagen voor het rijk.
Dordrecht : F. Boekeť, 1847. Modern wrappers. [iv],91 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275474
€  24.00 [Appr.: US$ 25.74 | £UK 20.5 | JP• 4063]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT RECHT, belastingrecht

 
Wal, P. van der.
Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
[Deventer : Kluwer], c2005. Paperback. xix,548 pp. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. Conditie : als nieuw. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #41076
€  18.00 [Appr.: US$ 19.31 | £UK 15.25 | JP• 3047]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Weber, Dennis Manolito.
Belastingontwijking en de EG-verdragsvrijheden.
Rug verkleurd. Stempel. Deventer : Kluwer, 2003. Paperback. 294 pp. 25 cm. (Fiscale MonografieŽn, 105). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In dit boek wordt onderzocht hoeveel steun een (grensoverschrijdende) belastingontwijker kan ontlenen aan de EG-Verdragsvrijheden voor de realisering van zijn antifiscale bedoelingen. Hiervoor wordt het beslissingsschema van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) doorlopen dat bestaat uit drie stappen : Ten eerste wordt vastgesteld of een belastingontwijker onder de werkingssfeer van het gemeenschapsrecht valt en daarom een beroep op het vrije verkeer kan doen (toegang tot de EG-Verdragsvrijheden; de eerste stap). Indien een bepaalde situatie onder de werkingssfeer van het gemeenschapsrecht valt, is vervolgens de vraag of de nationale maatregel waartegen de belastingontwijker zich verzet, het vrije verkeer beperkt en dus met een beroep op het vrije verkeer aangevochten kan worden (discriminatie of belemmering; de tweede stap). Is er sprake van een fiscale beperking van het vrije verkeer, dan is de laatste vraag of en in hoeverre een lidstaat bestrijding van belastingontwijking of een andere dwingende reden van algemeen belang als rechtvaardigingsgrond voor deze beperking kan aanvoeren (bestrijding van belastingontwijking als rechtvaardiging; de derde stap). ISBN 9789013005585.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #192864
€  35.00 [Appr.: US$ 37.54 | £UK 29.75 | JP• 5925]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

Previous page | Pages: 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - Next page