Deutsch  FranÁais  Nederlands 

Weber, Dennis Manolito. - Belastingontwijking en de EG-verdragsvrijheden.

Rug verkleurd. Stempel. Deventer : Kluwer, 2003. Paperback. 294 pp. 25 cm. (Fiscale MonografieŽn, 105). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In dit boek wordt onderzocht hoeveel steun een (grensoverschrijdende) belastingontwijker kan ontlenen aan de EG-Verdragsvrijheden voor de realisering van zijn antifiscale bedoelingen. Hiervoor wordt het beslissingsschema van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) doorlopen dat bestaat uit drie stappen : Ten eerste wordt vastgesteld of een belastingontwijker onder de werkingssfeer van het gemeenschapsrecht valt en daarom een beroep op het vrije verkeer kan doen (toegang tot de EG-Verdragsvrijheden; de eerste stap). Indien een bepaalde situatie onder de werkingssfeer van het gemeenschapsrecht valt, is vervolgens de vraag of de nationale maatregel waartegen de belastingontwijker zich verzet, het vrije verkeer beperkt en dus met een beroep op het vrije verkeer aangevochten kan worden (discriminatie of belemmering; de tweede stap). Is er sprake van een fiscale beperking van het vrije verkeer, dan is de laatste vraag of en in hoeverre een lidstaat bestrijding van belastingontwijking of een andere dwingende reden van algemeen belang als rechtvaardigingsgrond voor deze beperking kan aanvoeren (bestrijding van belastingontwijking als rechtvaardiging; de derde stap). ISBN 9789013005585.
EUR 35.00 [Appr.: US$ 37.56 | £UK 30.5 | JP• 5282] Book number #192864

is offered by:


Kloof Booksellers & Scientia Verlag
, Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands | Fax: +31 (0)20 627 1395
Email: kloof@xs4all.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results