Antiquariaat Goltzius: studenten
found: 43 books on 3 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
Bom, H.G. zn., G.D.,
Bibliotheca Academica Ultrajectina, of Verzameling van werken, geschreven door, of tegen, of over de hoogleeraren aan de Utrechtsche Akademie. Veilingcatalogus 1900, 116 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43776
€  86.25 [Appr.: US$ 93.67 | £UK 73.75 | JP¥ 14645]

 
Busken Huet, C
Groen en rijp, door Thrasybulus, 2e druk, Haarlem 1899, 195 pag., geb. in fraaie stempelband.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 28020
€  40.25 [Appr.: US$ 43.71 | £UK 34.5 | JP¥ 6835]
Catalogue: studenten

 
Cattenburch, A.L. v.,
1304. Intocht der Hollanders binnen Zierikzee onder Jonker Willem, grave van Oostervant [ bij maskerade Leidsch studentencorps], Leiden 1865, 113 pag., geb. in rood linnen met goud opdruk, geïll. met uitv. kaart, 3 litho's met gekleurde wapens en portret van Willem III.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 40534
€  109.25 [Appr.: US$ 118.65 | £UK 93.5 | JP¥ 18551]
Catalogue: studenten

 
DELFTSCH STUDENTEN CORPS
Scroll depicting a masquarade parade in Delft by students of DSC (Delftsch Studenten Corps) in 1908.
The Hague, Mouton, 1908. Colour lithograph on paper on linen, good condition. In original decorated cylindrical case. 310 x 11 cm. Depicting a parade in 100 sections. In printed handwriting: 'Ter herinnering aan het 11e lustrum DSC'. H86
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60944
€  172.50 [Appr.: US$ 187.34 | £UK 147.5 | JP¥ 29291]

 
DOES DE WILLEBOIS, A. VAN DER
Studiebeurzen. 4 dln. 's-Hertogenbosch 1904-1906, 157, 368, 553, 637 p.
Bronnenuitgave betreffende de historie van een zeventigtal stichtingen tot opvoeding der jeugd en tot behoud van het rooms-katholiek geloof, vanaf de Reformatie tot 1903.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 602
€  115.00 [Appr.: US$ 124.89 | £UK 98.25 | JP¥ 19527]

 
Dutilh, C.E. e.a. (red.),
Gedenkboek lustrumviering van het Delftsch Studencorps 29 juni 1908 - 4 juli. Delft 1908, 52 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43708
€  32.20 [Appr.: US$ 34.97 | £UK 27.75 | JP¥ 5468]
Catalogue: studenten

 
Ent, W. van der, e.a.,
Feestnummer van het Amsterdamsch Studenten-weekblad Propria Cures, uitgegeven t.g.v. het 280-jarig betsaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam, Amsterdam 1912, 89 pag., geb., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47622
€  28.75 [Appr.: US$ 31.22 | £UK 24.75 | JP¥ 4882]
Catalogue: studenten

 
Faam,
De Faam, archief voor de in- en uitwendige geschiedenis der Utrechtsche hoogeschool, nrs. 1,2,3, en 4 (complete set), 82 pag., [1834). sierpapieren omslag.
Bijgebonden: Noodwendig berigt van inteekening op De Faam, Utrecht, Vermijne, 1834, 11 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43758
€  172.50 [Appr.: US$ 187.34 | £UK 147.5 | JP¥ 29291]

 
Francken, W., Bergsma,
Wet van het Genootschap JusTitia et Amicitia opgericht den 8sten november 1910 [=1810], Zaltbommel, 1934.
Orig. bedrukt papieren omslag, 32 pag., W.Francken, president en J.G. Bergsma, secretaris, met menu feestmaaltijd ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van het Genootschap 1810-8 november-1935.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58602
€  51.75 [Appr.: US$ 56.2 | £UK 44.25 | JP¥ 8787]
Catalogue: studenten

 
Galama, S.H.M.,
Het Wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811, Franeker 1954, 355 pag., geïll.
Dissertatie met los katern stellingen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56150
€  28.75 [Appr.: US$ 31.22 | £UK 24.75 | JP¥ 4882]

 Hall, Van M.C; Altheer, Johannes, Cantate, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest der Utrechtse Hoogeschool, Utrecht, Joh. Altheer 1836.
Hall, Van M.C; Altheer, Johannes
Cantate, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest der Utrechtse Hoogeschool, Utrecht, Joh. Altheer 1836.
Rough outline: Cantate for the occasion of second century jubilee of the College of Higher Education in Utrecht. Written by M.C. van Hall (original title: Cantate, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool).l Measurements: 256 x 137 mmCondition: Age-related discolouration.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62079
€  86.25 [Appr.: US$ 93.67 | £UK 73.75 | JP¥ 14645]

 
Hofman Peerlkamp, P.,
Carmina Quinque, pertinentia ad calamitaten Leidensem, [quae fuit 12-1-1807]. Groningen/ Amsterdam, Wouters/ Nieman, 1807. Zonder omslag, 15 pag.
O.a. betr. de dood van Kluit en Luzac en over Dousa.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47270
€  143.75 [Appr.: US$ 156.11 | £UK 123 | JP¥ 24409]

 
Hoogleeraar, Een [ = J.J.M. de Groot ]
Groenlopen. Een ernstig woord aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Amsterdam [ 1904], 103 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 28022
€  34.50 [Appr.: US$ 37.47 | £UK 29.5 | JP¥ 5858]
Catalogue: studenten

 
Hora Siccama, J.; e.a.
Verslag van de commissie der studenten in de zaak van den 10den October 1825. Utrecht, [1826].
Blanco papieren omslag, 46 pag. C3156l De leden van de commissie der studenten tekenen met de pen op de laatste bladzijde: H. Heyting(?), J. Hora Siccama, P.N. Arntzenius, D.F. van der Pant, B.J. Dibbetz. De "zaak" betrof een gewelddadig treffen tussen officieren van de Utrechtse schutterij (v
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55859
€  86.25 [Appr.: US$ 93.67 | £UK 73.75 | JP¥ 14645]

 
Kemper, J.M. / M. Siegenbeek / J. Bake,
Annales academiae Lugduno-Batavae 1815-1816, Leiden, Luchtmans, 1817. 4o, 147 pag., origineel kartonnen band.
Bevat o.a. J.M. Kemper, Oratio in academiae instauratae inauguratione; M. Siegenbeek, Carmen, in academiae instaurationem; J.Bake, Oratio inauguratis; J.M. Kemper, Oratio cum magistratum.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47908
€  103.50 [Appr.: US$ 112.4 | £UK 88.5 | JP¥ 17575]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page