Antiquariaat Goltzius: Nobility ORANJE-NASSAU Royals Willem
found: 10 books

 
Le Bal Costume donné au Palais de S.A.R. Monseigneur le Prince d'Orange au 26 Fevrier 1845 par M. le Comte de Guldenlew. 38x29cm, 18 p. tekst in het Frans in boekdruk met een beschrijving van het gekostumeerd bal gehouden op het paleis van de prins van Oranje (de latere koning Willem III) in Den Haag, met prachtige chromolithografie naar Rochussen gelithografeerd door E. Spanier van het bal.
Omslag verkleurd en enigszins beschadigd aan de randen, los in de band. KH078
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58921
€  86.25 [Appr.: US$ 91.97 | £UK 74 | JP¥ 14095]

 
P.C.M.,
Feestplaat ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden met H.K.H. Prinses Marie Elisabeth Louisa Frederica van Pruisen. 1878. Lithografie, 63x50cm, door Amand Lith. met monogroom van P.C.M. (maker), uitgegeven door W.Z. Mulder Baarn. Prins Hendrik (Hendrik de Zeevaarder) was de derde zoon van koning Willem II en werd door Willem III in 1850 aangesteld als stadhouder van het groothertogdom Luxemburg.
Scheurtjes aan de randen. KH060
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58939
€  51.75 [Appr.: US$ 55.18 | £UK 44.5 | JP¥ 8457]

 
Z.M. den Koning der Nederlanden. Ets en gravure, 23x16cm. Koning Willem I met in zijn linkerhand de Grondwet. 23x16cm.
Lichte beschadigingen. KH086
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58890
€  109.25 [Appr.: US$ 116.5 | £UK 93.5 | JP¥ 17854]

 
Lithografie met afbeelding van standbeeld, 35x27cm, op de Heuvel in Tilburg dat koning Willem II voorstelt.
Oorspronkelijk stond dit standbeeld op het Buitenhof in Den Haag. Het werd op 23 maart 1854 in Den Haag onthuld en op 26 september 1924 in Tilburg door koningin Wilhelmina. Met handgeschreven tekst van A.J. van Tetroode: "Eerste proef. Het museum Willem Twee vleit zich eenig en alleen in het bezit te zijn tot op heden 1853 van eene zoo kompleete afbeelding. De ondergeteekende verkreeg de medaille te zien van de commissie, later een photografisch exemplaar [-] George nader admissie bij het monument, voorwaar een zoetloon voor zijne hulde en trouw. Moge hij ….". Getekend A.J. v. Tetroode (1796-1875), boekhandelaar en als zodanig een enfant terrible in dit vak. Daarnaast was hij alcoholist, bordeelbezoeker en ruziemaker. Hij was in zijn jaren de Nederlander met het langste strafblad, maar beschouwde zichzelf als bestrijder van onrecht, martelaar en filantroop. Hij dreef zijn antiquarische handel eerst in Amsterdam, en vanaf 1838 in Den Haag waar hij zich o.a. opwierp als beschermer van het Oranjehuis, met name van Willem II. Hij noemde zijn antiquariaat, dat gevestigd was op de plek waar nu Hotel Des Indes staat, Museum Willem Twee. In goede staat. KH062
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58916
€  115.00 [Appr.: US$ 122.63 | £UK 98.5 | JP¥ 18793]

 
'T Penseel beeldt TWEEDEN WILLEM af,
Wat bijschrift zal het volk hem geven, Dien God ten zetel had verheven, En die de kroon droeg en den staf? Dat hij geliefd werd bij zijn leven, dat hij beschreid wordt in zijn graf. 17 maart 1849 door H. Tollens, Cz. Lithografie , 46x36cm, op chine collé, uitgegeven door C.W. Mieling. 46x36cm. Scheurtjes aan de randen, verder in goede staat. KH072
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58903
€  80.50 [Appr.: US$ 85.84 | £UK 69 | JP¥ 13155]

 
Staatsblad der Vereenigde Nederlanden van 14 januarij 1814, no. 68.
Geauthoriseerde handgeschreven kopie, inzake de sequestratie van Fransche Eigendommen, berustende onder Nederlandsche Ingezetenen. Met datum 5 maart 1814. Ondertekend door Willem I en de algemeene secretaris van Staat A.R. Falck. En met originele (?) handtekening voor kopie van de commissaris van het district Axel en Hulst, J. Roelants [?]. Pro Patria watermerk. Enkele beschadigingen langs de randen. KH030
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58879
€  57.50 [Appr.: US$ 61.31 | £UK 49.25 | JP¥ 9397]

 
Desguerrois & Co, naar C.C.A. Last,
Willem III. Koning der Nederlanden. Lithografie op chine collé, 50x40cm. Portret Willem III, uitgegeven door P.M. van der Made.
In goede staat. KH054
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58922
€  57.50 [Appr.: US$ 61.31 | £UK 49.25 | JP¥ 9397]

 
Last, H.W.;
Willem II. Koning der Nederlanden. Geboren den 6 dec 1792, overleden 17 Maart 1849. Lithografie, 36x27cm, gedrukt en uitgegeven bij Charles van Lier, k. Poten.
In goede staat. KH070
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58901
€  51.75 [Appr.: US$ 55.18 | £UK 44.5 | JP¥ 8457]

 
Metzmacher,
Guillaume III (Roi des Pays Bas). Lithografie, 51x38cm. Door Metzmacher 1862, Berlin - Verlag von Goupil & Co, Imprimé & publié par Goupil & Cie - Paris, London, La-Haye, published by M. Knoedler New York.
Rafels aan de randen, gebruind. KH112
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58927
€  46.00 [Appr.: US$ 49.05 | £UK 39.5 | JP¥ 7517]

 
oTresling & Co Hof Lithografie Amsterdam, naar H.J. van Lummel,
Neêrlands Zilveren Vreugdedag (12 mei 1874) Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Lithografie, 50x60cm. Gedenkplaat bij het 25e regeringsjubileum van Koning Willem III. Uitgegeven door C. van Benthum Utrecht 1874. Gedenkplaat met collage van verschillende scènes.
Geplakte scheur. KH014
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58938
€  46.00 [Appr.: US$ 49.05 | £UK 39.5 | JP¥ 7517]

| Pages: 1 |