Deutsch  Français  Nederlands 

--- - Naam-lyst van alle persoonen die binnen Amsterdam sederd het jaar 1693 tot 1766 door scherprechters handen zyn ter dood gebragt. Met eene korte aanwyzinge van hunne afkomst, de misdaden om welke zy gevonnist zyn, ende wyze hoe zy hunne executie desweegens ontvangen hebben. Merkelyk vermeerdert en verbeeterd. Amersfoort, Maurits Langenwagen, 1766.

4°, 52 pag., sierpapier omslag, vlekken, stukje uit titelpagina zonder tekstverlies. C0078l Brongers, Amersfoortse drukkers, pag. 4; STCN: 1 ex. (K.B.). Behalve de in de titel genoemde gegevens bevat de lijst over sommige terechtgestelden veel meer informatie. Soms zelfs hele verhalen over het misdrijf. Zo zijn bij voorbeeld van de chirurgijn Hi
EUR 862.50 [Appr.: US$ 932.63 | £UK 738.5 | JP¥ 140237] Book number 53747

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results