Antiquariaat Goltzius: Maurits Oranje-Nassau
found: 9 books

 
---
Copie van het vonnisse by schepenen der stadt Leyden ghewesen jeghens Peter Panne van Ypre, ter sake van de voorghenomen moordt ende assassinaet op en jegens den persoon van sijn Excellentie, door beleydt ende aenporringhe vande hoofden van de Jesuijtsche secte binnen Douay. Naar het exemplaar gedrukt op het Raadhuis te Leiden. [Delft, B.H. Schinckel of Gravenhage, A. Hendricksz], 1598.
4°, (8) pag., omslag van brokaatpapier. C2028l Knuttel 1036; TB 1328. Peter Panne, geboren te Ieperen, kuiper van beroep, vroeger makelaar en koopman, gehuwd met de zeer Jezuitsgezinde Mayken Boyets, heeft op aanstichten van Melchior van der Walle, dienaar van de Jezuiten te Douay, plan gehad de 'Ziel
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54643
€  339.25 [Appr.: US$ 361.75 | £UK 290.25 | JP¥ 55440]

 
---
Prent: 'Clare af-beeldinghe ofte effigien der voornaemste conspirateurs, staende op het lichaem vande hoofdeloose Arminiaensche slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien boom, mitsgaders religie ende justitie (...) door de strael Gods beschermt wordt.'. 13 portretten op de slang rond de geknakte Arminiaanse boom en een bloeiende Oranjeboom. Anonieme gravure met eronder tekst in boekdruk in 3 kolommen. Gedrukt te Amsterdam door Jan Adriaensz voor Jan Amelisz te Utrecht, 1623. Betreft de samenzwering tegen het leven van Prins Maurits.
16,5x23 cm., met tekst 39x29 cm.l Muller 1479.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55575
€  454.25 [Appr.: US$ 484.38 | £UK 388.75 | JP¥ 74233]

 
---
Sententien by schepenen der stadt Leyden ghearresteert jeghens Jan Pietersz Lijndraeyer, Samuel de Plecker ende Gerrit Cornelisz. Cleermaecker, over de grouwelicke ende moordadige conspiratie jegens [...] den heere Prince van Orangien [...] gepronuncieert ende geexecuteert binnen Leyden den 21 Junij 1623. Leiden, Jan Claesz van Dorp, 1623.
4°, zonder omslag, 16 pag., met wapen van Leiden op titel. Beschadigd in linker bovenhoek. C0802l Knuttel 3460; Tiele 2013. Jan Pietersz. Lijndraeyer, Samuel de Plecker, saeywerker en vermaner der Remonstranten en Gerrit Cornelisz. Kleermaker, alle drie wonende te Leiden, (de laatste geboren in 't Bilt (Fr.)) hebben via Adriaan Adriaansz. van Dijck, g
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53652
€  143.75 [Appr.: US$ 153.28 | £UK 123 | JP¥ 23491]

 
Fokke, S.
Prent: 'De geweezene predikant Henricus Slatius gevangen Ao 1623', ets en gravure door S. Fokke 1776, A. Fokke Simonsz. exc., tonende de aanhouding van Slatius op een dijk voor een herberg.
18x20,5 cm.l Muller, Hist. 1496. Op de achtergrond een fort met drie torens met kantelen (Coevorden?).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55701
€  32.20 [Appr.: US$ 34.34 | £UK 27.75 | JP¥ 5262]

 
Picart, B.
Prent: 'De weduwe van Oldenbarneveld bid Prins Maurits om genade voor haar zoon', [1623], gravure door B. Picart, 1728. Links de weduwe knielend, rechts Maurits en andere edelen. In brede omlijsting met zuilen aan de zijkanten. Rechtsboven Tom II, pag. 240.
32x36 cm.l Muller, Hist. 1490 d.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55808
€  86.25 [Appr.: US$ 91.97 | £UK 74 | JP¥ 14095]

 
Slatius, H. / J. Blansaert
Copie vant klaer vertoogh gheschreven ende onderteyckent by de eyghene handt van Henricus Slatius, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe mitsgaders van twee brieven geschreven ende onderteyckent by de eygene handt van Ian Blansaert, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe. 's Gravenhage, wed. en erfgen. H.J. v. Wouw, 1623.
4°, omslag van 19e- eeuws sierpapier, (2)+96 pag. C1546l Knuttel 3475; Tiele 2025.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54110
€  143.75 [Appr.: US$ 153.28 | £UK 123 | JP¥ 23491]

 
Visscher, Claes Jansz II (1587-1652)
HENDRICK DANIEL SZ SLATIUS, gewesene Predicant tot Bleijswyck, naert t´leven afgebeelt den 12 Maert 1623
Standing portrait of the preacher Henricus Slatius (1585-1623) in chains. On the bottom left signed 'C. J. Visscher excu.' To the left of the print a text in letterpress:'Dit predekants habijt ... brandt'. l Etching with text in letterpress; platemark: 234 x 130 mm, total: 244 x 257 mm. Hollstein 45; Muller hist. 1495; v. Stolk 1575.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55566
€  287.50 [Appr.: US$ 306.57 | £UK 246 | JP¥ 46983]

 
Visscher, Claes Jansz., naar
Prent: 'Hendrick Danielsz Slatius. Gewesene predicant tot Bleyswijck, naer 't leven afgebeelt den 12 Maert A° 1623'. Ets met gravure, C.J. Visscher in., tonende Slatius staande, ten voeten uit, de handen en voeten gebonden, op de achtergrond zijn aanhouding bij Coevorden en naast hem een bierpul.
23x13 cm.l Hollstein 45, kopie a.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55204
€  224.25 [Appr.: US$ 239.12 | £UK 192 | JP¥ 36647]

 
Visscher, Claes Jansz II (1587-1652)
Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hij voer aff'
'Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hij voer aff', ets van Claes Jansz Visscher, 1623. De prent toont in 6 compartimenten de herontdekking van de gestolen en begraven lichaamsdelen van Slatius, David Coornwinder en Cornelis Gerritsz. Links en rechts naast de prent tekst in boekdruk:' Waerachtich verhael ... blijven, Amen'. Delen van de drie lichamen waren van het rad op het galgeveld gestolen en begraven bij de Geestbrug te Rijswijk. Een ploegende boer ontdekte de kist met lichaamsdelen. Deze werden door de beul weer naar het galgenveld gesleept en met veel moeite en ongelukken opnieuw aan een rad gehangen. In zes prenten wordt dit alles getoond.l Etching and letterpress; plate mark: 265 x 230 mm, total 280 x 420 mm; state III/3; tape from previous mounting on the verso, traces of foldings but still in very good conditions; Hollstein 48; Muller, hist. 1499; v. Stolk 1579, 1580.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55608
€  345.00 [Appr.: US$ 367.88 | £UK 295.25 | JP¥ 56380]

| Pages: 1 |