Antiquariaat Goltzius: Literature
found: 1356 books on 91 pages. This is page 4
Previous page - Next page

 
[SMOLLETT, TOBIAS],
Histoire et avantures de sir Williams Pickle. Ouvrage traduit de l'Anglois, par l'Auteur Des Moeurs.
Amsterdam/Leipzig, Arkstee & Merkus, 1753, 12mo., hardback with marbled paper, yellow coloured edges, 251+250 pp, the marbled paper on the spine is damaged and overall some wear and tear, decorative woodcut vignette on titlepage and decorative endpieces to mark the end of each part.l Two (of four) parts in one binding: part one and two. French translation (by l'Auteur Des Moeurs = Franc¸ois Vincent Toussaint) of the English original "The Adventures of Peregrine Pickle". A picaresque novel by the Scottish author Tobias Smollett (1721-1771), first published in 1751 and revised and published again in 1758. It tells the story of an egotistical man who experiences luck and misfortunes in the height of 18th-century European society.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64787
€  86.25 [Appr.: US$ 92.15 | £UK 74 | JP¥ 14218]
Catalogue: Literature

 
Histoires d'Herodote. Traduction Nouvelle. Avec une introduction et des notes par G. Giguet.
Paris, Hachette, 1860, 589pp. linen tooled binding, gilt lettering on spine, spine faded, marbled edges, armorial bookplates of F. Koch and J. Havelaar, binding made by W.L. Stoeller, boekbinder, Rotterdam.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68909
€  51.75 [Appr.: US$ 55.29 | £UK 44.5 | JP¥ 8531]
Catalogue: Literature

 
De historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datze lange gescheyden waren, ende veele perijkelen geleden hadden tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playzant ende vermakelyk om te leezen.
[Haarlem], Gedrukcht tot Oud-Holland by de kinderen van IZaak en Johannes Enschedé, [1895], 4to., later marbled paper cover that is slightly too big for the booklet, the booklet has uncut edges, [22 pp.], waterstained, woodcut illustration on titlepage and five more in the text pages. It concerns a facsimile edition from 1895.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67739
€  51.75 [Appr.: US$ 55.29 | £UK 44.5 | JP¥ 8531]
Catalogue: Literature

 
V[erstegen], R[ichard]
Honderdt geestige caracteren, ofte Uitbeeldingen van honderdt verscheidene personen. 4e druk. Amsterdam, Bernardus Mourik, [1735].
8º: pi1
¶ 4 (-*4) A-N 8 (N8 blanco), gepag.: [8] 201 [5] pp., met een gegraveerde titelpagina. Leren band, mist bovenste stukje van de rug, op het schutblad een exlibris van N.J. Mouthaan. Van Doorninck I, kol. 540; Scheepers II, 786; de Vries 262; Waller 1756 Rombouts, Richard Verstegen. Een polemist der contra-reformatie (Brussel 1933)l In 1619 publiceerde de Brits-Nederlandse geleerde, pamflettist en graficus Richard Verstegen (ca. 1550 - 1640) in Antwerpen zijn 'Caracteren oft Scherpsinnighe Beschrijvinghe van de Proprieteyten, oft eygendommen van verscheyden persoonen', korte schetsen
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18524
€  402.50 [Appr.: US$ 430.03 | £UK 344.75 | JP¥ 66350]
Catalogue: Literature

 
[Bernagie, Pieter]
Het huwelyk sluyten; blyspel. Amsterdam, Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1826.
8°: A-E 8 F 4 (-F4), gepag.: 85 [1] pp. Op de titelpagina vignet van de schouwburg. Papieren omslag. Lit.: Te Winkel IV, p.543 Van Aken I, p.472; CBMNL 3511; Saalmink I, p.187l Bernagie schreef dit satirisch blijspel in 1684, het jaar daarop volgde een herdruk en in 1739 een derde druk. Elke aanduiding van de auteur ontbreekt in deze negentiende-eeuwse uitgave, die blijkens het voorbericht nodig was, "de laatste, in de boekverza
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6985
€  34.50 [Appr.: US$ 36.86 | £UK 29.75 | JP¥ 5687]
Catalogue: Literature

 , Ik: een snuifje voor oude en jonge heeren; eene surprise voor oude en jonge dames; een appeltje om te schillen voor de rijken, en een kluifje voor de armen.
Ik: een snuifje voor oude en jonge heeren; eene surprise voor oude en jonge dames; een appeltje om te schillen voor de rijken, en een kluifje voor de armen.
Dordrecht, P. Los Gz., 1848, (4),56pp. blank blue paper softcover binding, written by Pieter Los gzn. (1815-1888). Scarce.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 71335
€  115.00 [Appr.: US$ 122.86 | £UK 98.5 | JP¥ 18957]
Catalogue: Literature

 , Le jardin des enfans, ou Bouquets de famille, et complimens propres a` exprimer l'amour et le respect des enfans envers leurs parens, dans diffe´rentes circonstances, telles que fe^tes, anniversaires, jours de l'an, etc.
Le jardin des enfans, ou Bouquets de famille, et complimens propres a` exprimer l'amour et le respect des enfans envers leurs parens, dans diffe´rentes circonstances, telles que fe^tes, anniversaires, jours de l'an, etc.
Paris, Brasseur Aine/Blanchard, 1811, 214pp. attractive engraved frontispiece, gorgious leather binding, gilt lettering and ornaments on spine, marbled endpapers. Beautiful and well kept childrens book.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 71207
€  57.50 [Appr.: US$ 61.43 | £UK 49.25 | JP¥ 9479]
Catalogue: Literature

 
LES JEUNES PENSIONNAIRES, OU HISTOIRES DE PLUSIEURS JEUNES DEMOISELLES, RACONTEES PAR ELLES-MEMES.
Paris, Pierre Blancilard, 1824, 2nd edition, 284 pages, contemporary half leather binding, marbled boards, gilt lettering and ornaments on spine, engraved frontispiece, engraved titlepage with vignet, engraved plates, some staining througout. Translation of the Lamb's, Mrs. Leicester's School first published in 1809. A presentation of the varied biographies of ten girls who are students at a private school.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64777
€  57.50 [Appr.: US$ 61.43 | £UK 49.25 | JP¥ 9479]
Catalogue: Literature

 
[Loosjes Pz, Adriaan]
M. Junius Brutus. [Haarlem], [A. Loosjes Pz.], [1798].
8º:
¶ 2 (*1 + pi1) A-E 8 F 6, gepag.: [6] 90 [2] pp. Op de gegraveerde titelpagina zonder uitgeversadres de kop van Brutus door Reinier Vinkeles. Oorspr. karton. Lit.: Van Doorninck II 309l Op de inmiddels beproefde manier schetst Loosjes enkele episodes uit het leven van Marcus Junius Brutus, de Brutus van de samenzwering tegen Julius Caesar. Dat laatste deel van zijn leven - de moord op Caesar (44 v. Chr.) en zijn zelfmoord twee jaar later
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8880
€  51.75 [Appr.: US$ 55.29 | £UK 44.5 | JP¥ 8531]
Catalogue: Literature

 
Karel van Horst en Amalia van Buchwald, benevens Iko van Inhauzen: twee belangrijke geschiedenissen
Amsterdam, Johannes Allart, 1811, 365 pages, half vellum binding with marbled boards, lettering in ink on spine, Saakes 5 (1811), p. 286 ; Buisman 1009, previously owned by G.W. van Maanen, Utrecht.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65083
€  109.25 [Appr.: US$ 116.72 | £UK 93.75 | JP¥ 18009]
Catalogue: Literature

 
Keur van Nederlandsche letteren, jaargang I, 1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 31-36, 37-42, 43-48, 49-53 stukje.
Amsterdam, M. Westerman, [1827], 8 volumes, 14x9cm, linnen binding, with ink lettering on spine, bookplate of J.H.J. Willems. Only one volume missing. almost complete series of this publication with collected Dutch literary stories and poems of several authors.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65133
€  339.25 [Appr.: US$ 362.45 | £UK 290.75 | JP¥ 55923]
Catalogue: Literature

 
Keur van Nederlandsche letteren, jaargang II, 1-6, 7-12, 19-24, 25-30, 31-36, 37-42, 43-48, 49-53 stukje.
Amsterdam, M. Westerman, [1829], 8 volumes, 14x9cm, linnen binding, with ink lettering on spine, bookplate of J.H.J. Willems. Only one volume missing. almost complete series of this second year publication with collected Dutch literary stories and poems of several authors.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65134
€  339.25 [Appr.: US$ 362.45 | £UK 290.75 | JP¥ 55923]
Catalogue: Literature

 
[Fabius, H.]
Kleine gedichten voor de lieve jeugd aan de Hoogere Scholen, naar mr. Hieronymus van Alphen. Door een' student. 3e druk. Amsterdam, J.C. Spijker, Az., 1849. [2 bundels]
8°: 28 [2]; 15 [1] pp. Omslag ontbreekt. Lit.: F & vd B p.246 Van Doorninck I, 575l De bekende kinderversjes van Van Alphen geparafraseerd op een manier die zeer in de smaak bleek te vallen, en niet alleen bij de studenten. In korte tijd waren een tweede en een derde druk nodig; bij die laatste gelegenheid verscheen nog een tweede bundel
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7501
€  109.25 [Appr.: US$ 116.72 | £UK 93.75 | JP¥ 18009]
Catalogue: Literature

 
Kort verhaal van de merkwaardigste voorvallen in de beroerten onder een gedeelte der burgers te Haarlem, voor, by, en na het inrukken van de militie; ten grootsten deele voorgevallen op den 2 en 3 Januari 1750.
Without place, printer or date [ca. 1750?], 8vo., marbled paper cover, 68 pp., ruffled edges, loosenend binding, marbling on the cover somewhat faded, some waterstains, top right corner torn from the title page. The titlepage offers a list of book sellers where the book is available: e.g. Braam en Blussé (Dord), Bosch, Enschede en Van Leeuwen (Haarlem), Boitet (Delf) etc.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65433
€  51.75 [Appr.: US$ 55.29 | £UK 44.5 | JP¥ 8531]
Catalogue: Literature

 
[Kersteman, Franciscus Lievens]
Kroonwerk, of Laatste eeuwbazuin van den alomvermaarden astrologist Ludeman, met het slot der Beste Waereld, loopende tot het einde van de negentiende eeuw. Dit Kroonwerk, een vervolg zyner Triumph-zaal zynde, en onder zyne begravene papieren almede gevonden, om eerst in den jaare 1788 waereldkundig gemaakt te worden, behelst den grooten schakel der geheime, byzonderlyk zyne astrologische zelfverrukkingen over het laatste der dagen. Arnhem, Hendrik Moeleman etc., 1788.
4°: pi1 A-3A 4, gepag.: [2] 375 [1] pp. Met een ongesigneerde gegraveerde titelpagina en een gegraveerde plaat Latere kartonnen band. Lit.: Arnhemse drukken 518; Bierens de Haan 2904; Ter Horst 38; Mateboer 849; Scheepers II 844; Waller 919l Nieuwe serie voorspellende beschouwingen voor de jaren 1836 tot 1899, doorspekt met anecdotes, zogenaamd uit Ludemans waarzeggerspraktijk. Vooraf gaat een korte cursus astrologie, waarna de lezer zelf aan de slag kan om zijn horoscoop te trekken.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8584
€  316.25 [Appr.: US$ 337.88 | £UK 271 | JP¥ 52132]
Catalogue: Literature

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - Next page