Deutsch  Français  Nederlands 

[Kersteman, Franciscus Lievens] - Kroonwerk, of Laatste eeuwbazuin van den alomvermaarden astrologist Ludeman, met het slot der Beste Waereld, loopende tot het einde van de negentiende eeuw. Dit Kroonwerk, een vervolg zyner Triumph-zaal zynde, en onder zyne begravene papieren almede gevonden, om eerst in den jaare 1788 waereldkundig gemaakt te worden, behelst den grooten schakel der geheime, byzonderlyk zyne astrologische zelfverrukkingen over het laatste der dagen. Arnhem, Hendrik Moeleman etc., 1788.

4°: pi1 A-3A 4, gepag.: [2] 375 [1] pp. Met een ongesigneerde gegraveerde titelpagina en een gegraveerde plaat Latere kartonnen band. Lit.: Arnhemse drukken 518; Bierens de Haan 2904; Ter Horst 38; Mateboer 849; Scheepers II 844; Waller 919l Nieuwe serie voorspellende beschouwingen voor de jaren 1836 tot 1899, doorspekt met anecdotes, zogenaamd uit Ludemans waarzeggerspraktijk. Vooraf gaat een korte cursus astrologie, waarna de lezer zelf aan de slag kan om zijn horoscoop te trekken.
EUR 316.25 [Appr.: US$ 336.71 | £UK 273 | JP¥ 52109] Book number 8584

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results