Antiquariaat Goltzius: Law Zuid-Holland
found: 3 books

 
---
[Publicatie van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vyerschaere van Zuydt-Hollandt, dd. Dordrecht 29-7-1709]. Dordrecht, J. van Braam, 1709.
Plano, 1 blad, met aantekening in pen betreffende publicatie te Raamsdonk op 18-8-1709.C1538l Het 'beschieten en beschencken van bruydegoms ende bruydts' is zodanig toegenomen dat jonge lieden ook 's nachts bruidsparen 'eer-schoten' geven en wanneer een bruidspaar op weg naar hun huwelijk is zij het paar 'beschencken met wijn of andere drancken' i
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53893
€  86.25 [Appr.: US$ 91.97 | £UK 74 | JP¥ 14095]
Catalogue: Law Zuid-Holland

 
---
'Waarschouwinge', [van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vierschaar van Zuydholland, dd. Dordrecht 20-3-1719]. Dordrecht, J. v. Braam, [1719].
Plano, 1 blad. Met aantekening in pen betr. publicatie te Raamsdonk op 26-3-1719. C1536l Chirurgijns mogen geen 'derde playster leggen of verband doen' bij personen die door vechten of 'mes-trecken' gewond zijn, alvorens de schout en twee schepenen het slachtoffer hebben gezien. Ook moeten ze een register bijhouden van door hen behandelde gew
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54308
€  69.00 [Appr.: US$ 73.58 | £UK 59.25 | JP¥ 11276]
Catalogue: Law Zuid-Holland

 
Oudenhoven, J. van
Oud-Hollandt nu Zuyt-Hollandt, vervangende een generale beschrijvinge mitsgaders de privilegien, keuren, hant-vesten, costuymen, herkomens, observatien ende gewijsdens van de voorsz. landen. Dordrecht, A. Andriessz., 1654.
Perkament, (20)+612+(27) pag. met fraai geetst frontispice door W. Hondius naar A. van de Venne. Goed exemplaar. C1586l Haitsma Mulier/v.d. Lem 366 e; niet bij Roberts; Dekkers pag. 128. Van Oudenhoven (1600/1601-1690) was predikant met historische belangstelling. In dit boek de rechtsregels voor het Baljuwschap, hof en hoge vierschaar van Zuid-Holland (de streek rond Dord
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53821
€  339.25 [Appr.: US$ 361.75 | £UK 290.25 | JP¥ 55440]
Catalogue: Law Zuid-Holland

| Pages: 1 |