Antiquariaat Goltzius: History Medical Women
found: 3 books

 
[Rosslin, Eucharius]
Het kleyn vroetwyfs-boek ofte den vermeerderde Roosengaert van de bevruchte vrouwen. 2 delen, Amsterdam, erven wed. G. de Groot, 1730.
128+48 pag., in n perkamenten omslag. BMN I 336. Geillustreerd met houtsneden in de tekst, o.a. van de ligging van kinderen in de baarmoeder. De eerste editie verscheen in 1645. Vertaald door Thomas v.d. Noot. Zeldzaam: de STCN kent slechts 1 1/2 exemplaar.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42487
€  2012.50 [Appr.: US$ 2145.98 | £UK 1721.75 | JP 328881]

 
Ruff [= Rvffen of Ruffen], Jacob
'T boeck vande vroet-wijfs. Vertaald uit het Duits door M. Everaert. Amsterdam, W.J. Blaeu, 1616.
4, geheel perkament, 80 eenzijdig genummerde pagina's [= 160 pag.]+(7) pag. Geillustreerd met een aantal houtsneden naar J. Amman op titelpagina's en in de tekst. B0808
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42340
€  2760.00 [Appr.: US$ 2943.06 | £UK 2361.25 | JP 451036]

 
Ruff, Jacob
't Boeck van de Vroet-wyfs. In 't welcke men mach leeren alle Heymelyckheden van de Vrouwen, ende in wat gestalte de Mensche in zijn Moeders Lichaem ontfanghen, groeyet en ghebooren wort. Vertaald uit het Duits door Martyn Evebaert B. [= Everhart], Amsterdam, Broer Jansz, 1622.
4, 74+4 pp., cont. vellum binding. Illustrated with 33 wood engravings (of which 6 full-page) in the text and an angraving depicting child-birth on the titlepage, all after Jos Amman. In the front and in the back several blank pages bound together with 11 pages with notes in cont. handwriting, amongst which 12 prescriptions against after-effects and notes from 1658 stating that the book is the property of "onse suster Heijnderijckijen Claes Jans dochter, wonende aen de Odijker steegh', signed in The Hague by "mijn Frederick Jaenen, sieckentrooster in 's Gravenhage en Maria Klaes Jans dochter, mijne huijsvrouwe'. Further notes from A. Wingelaar dated 1680 at the end of the book. Very rare. B0944.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42477
€  4025.00 [Appr.: US$ 4291.96 | £UK 3443.5 | JP 657761]

| Pages: 1 |