Antiquariaat Goltzius: History Literature
found: 11 books

 
Ainsworth, William Harrison; L.C. Cnopius (vert.)
De sterrekamer, een geschiedkundige roman uit den tijd van Jacobus I. Vertaald uit het Engels door L.C. Cnopius. ‘s Gravenhage, K. Fuhri, 1855.
8°: [2] 382, 2 pp. Gelithografeerde titelpagina door P. Blommers. Karton, ex-leesbibliotheek Van Andel in Rotterdaml Eerste Nederlandse vertaling van de historische roman 'The Star-Chamber' uit 1854. De Sterrekamer was een bijzonder gerechtshof in Engeland, dat vooral tijdens de regering van Hendrik VII veel invloed had. Het dankte zijn naam aan het sterrenpatroon op he
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6737
€  51.75 [Appr.: US$ 55.18 | £UK 44.5 | JP¥ 8457]

 
Anonymous (Dutch, 19th century)
The interior of a so-called 'trekschuit' (track boat)
Leaf from a sketchbook with a fast but skilful illustration of three men and a lady in a track boat. One man reading a newspaper, the second man conversing with the lady and the third man smoking a pipe. Annotated in pen lower right: "illustratie by Hildebrands Veerschipper", indicating that this was meant as an illustration for Hildebrand's (ps. for Nicolaas Beets) short story 'De Veerschipper' (The skipper) in the well-known work Camera Obscura (first published in 1839). The illustration refers to the moment where skipper Rietheuvel tries to fool a somewhat conceited lady.l Pen and brown ink over pencil on paper, 132 x 210 mm. Slight browning and few small foxing spots along the edges, upper right corner and a small spot on the lower left slightly damaged.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60232
€  92.00 [Appr.: US$ 98.1 | £UK 78.75 | JP¥ 15035]

 
Buma, Johannes
Boere bruiloft, of Het huwelyk van Moddeworst en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Te Knollendam, Ten dienste der bruilofts-gasten. [Leeuwarden, z.n.], 1767.
8°: pi1
¶ 8 A-2E 8 F 6 (F6 blanco), gepagineerd: [2] [16] 456 pp. Gravure op titelpagina door Jan Goeree. Daartegenover een zwartekunst-portret van Buma door R. Jelgerhuis naar R. Keyert. De platen, waarvan de titelpagina spreekt, zijn nooit gemaakt. Contemp. karton, rug beschadigd. Lit.: Scheepers II, 88; Forum IV, 1954
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7212
€  569.25 [Appr.: US$ 607.01 | £UK 487 | JP¥ 93026]

 
Dyserinck, Joh.
Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan, Amsterdam 1908, 135 pag., ingenaaid, geïll. Behandelt: Riehm, Van der Meer van Kuffeler, Snellen van Vollenhoven, De Blaauw, Molewater, De Clerq en Jonckbloet. [ Idem, gebonden exemplaar EUR 20.]
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 25214
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]

 
Espagnac, baron de
Histoire de Maurice, comte de Saxe, marechal general (...) dressée sur les memoires de mr. d'Alencon, son Gouverneur, 2nd- edition. London, Nourse, 1753.
2 volumes. Half leather. Good copy. 8+319+310 pag. Illustrated with an engraved portrait. Rare edition.B0230.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 24874
€  201.25 [Appr.: US$ 214.6 | £UK 172.25 | JP¥ 32888]

 
Ferrier, A.;
Introduction a l'etude philosophique et practique de la phrènologie.
Bruxelles, 1845. 73 pag. Illustrated in the text with a handcoloured title print. B0198.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 24842
€  143.75 [Appr.: US$ 153.28 | £UK 123 | JP¥ 23491]

 
Kruyff, Jan de; Joachim Oudaen; H. Calkoen; Kornelis Westerbaen Wz.; a.o.
Convolute of 13 printed and numerous manuscript Dutch 'Hekeldichten' (hackle poems) of around 1750, in part about freedom of press.
Collected anonymously. Printed titles: (Philalethes Batavus [Petrus Burman]), Ad manes violatos Jani Wittii (...) Aan de geschonden gedachtenisse van Joan de Witt. No place, 1752; (P.H. Bakker), Dichtkundige spectator, no place, 1746; (Jan de Kruyff) Geessel voor de muitelingen, no place, 1748; (Jan de Kruyff), De muitzucht beteugeld, no place, 1748; (Anonymous), Op de verschillende godgeleerden van het Christendom, no place, no date. (Kornelis Westervaen Wz., Teugel voor den yver des predikstoels, (Amsterdam, C. van Tongerlo), (1747); Joachim Oudaen, Zedige proef op den zoogenoemden Teugel voor den yver des predikstoels, The Hague, J. Does, 1747; (Anonymous), Den beteugelaar van den Teugel voor den yver des predikstoels beteugelt, (Amsterdam, A. Olofsen, 1747). (Anonymous), Teugel voor den yver der lasteraars van Gods getrouwe knegten, (Rotterdam, A. Obreen, 1747); Joh. Philoclerus, Zegeprael des predikstoels over den heerschzugtigen Teugel des schimpdigters Archómenus Athórybus, Rotterda, Hutte, 1747. (Jan de Kruyff), Op het berigt van den heere Cornelis Blom aan de lezers van zyne Onnosle veldtbloemtjes: onlangs uitgegeeven te Leeuwarden, (Leyden, 1750). (Anonymous), Op het prikneusje onder de veldblomen, (no name, 1749). Christianus Batavus: Hendrik Calkoen, De vaderlandsche vryheid, Leyden, P. vander Eyk, 1769; (Jan de Kruyff), Liberius Prudens aen Christianus Batavus, (1769). (Hendrik Calkoen), Christianus Batavus aan Liberius Prudens, (1769). Antwoord des konings van Pruyssen aan den heer De Voltaire (no place, no date).B2306.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60751
€  1725.00 [Appr.: US$ 1839.41 | £UK 1475.75 | JP¥ 281898]

 
Lennep, Jacob van
De roem van twintig eeuwen, geschiedkundige en zinnebeeldige voorstelling. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1831.
8º: A-B 8, gepag. 32 pp., met het vignet van de schouwburg. Papieren omslag. Lit.: Van Lennep, Het leven van Mr. Jacob van Lennep (Amsterdam 1910) p.142 Van Aken I, p.225; Saalmink II, p.1130l Allegorische voorstelling, speciaal geschreven voor het bezoek van de koninklijke familie aan Amsterdam in oktober 1831, na afloop van de Tiendaagse Veldtocht. Daarna volgden nog 22 opvoeringen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8788
€  40.25 [Appr.: US$ 42.92 | £UK 34.5 | JP¥ 6578]

 
Riedwald, Max von; Wilhelmus Nicolaas Peypers [ps. W. van den Heuvel] (vert.)
1855. Geschiedkundige roman. Vertaald uit het Duits. Hilversum, P.M. van Cleef Jz, [1857]. [3 delen]
8º: [2] 8, 282; [2] 8, 284; [2] 8, 304 pp. Met 3 titelpagina's in steendruk met identieke vignetten door P.W. van de Weyer. Linnen banden. Over Peypers: Luger, Wie las wat in de negentiende eeuw? (Utrecht 1997) p.94; F & vd B p.606-607; over Van Cleef: Kruseman, Bouwstoffen I, p.661; Sloos, Voor den dienst der armée. De militaire uitgeverij-boekhandel De Geboeders van Cleef te 's-Gravenhage en te Amsterdam (Amsterdam 2001) I, p.169 en 214l Historische roman, vertaling van 'Bilder aus dem orientalischen Kriege'. De ondertitels van de drie delen luiden: De Russen in Konstantinopel; De strijd aan den Donau; Sebastopol. De Rotterdamse boekhandelaar Peypers (1829 - 1900) was tevens een waar veel
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 17892
€  103.50 [Appr.: US$ 110.36 | £UK 88.75 | JP¥ 16914]

 
Saint Simon, Louis de
Memoires de monieur le Duc de S. Simon, ou l'observateur veridique sur le regne de Louis XIV. Londen & Paris & Marseille, 1788.
2 volumes. Full leather with gold decorated spines. Some worm damage. 364+396 pag. This extract from the famous memors of Saint Simon is complete in 2 volumes (volume II pag. 393 'second & dernier volume').B0234.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 24878
€  258.75 [Appr.: US$ 275.91 | £UK 221.5 | JP¥ 42285]

 
Tacitus
Antiquitates Germanicae of Hoogduitsche oudtheden, waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart en met printverbeeldingen opgeheldert worden. Benevens H. Grotius verhandeling van de oudtheid der Batavische Republyk.
Amsterdam, G. Tielenburg, 1756. Original decorated card board. (18)+224+118+(26) pag. Illustrated with full page engravings.Translation by P.C. Hooft of the ‘Germania’ by Tacitus, with a treatise by H. Grotius.B0294.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 24938
€  316.25 [Appr.: US$ 337.23 | £UK 270.75 | JP¥ 51681]

| Pages: 1 |