Antiquariaat Goltzius: Heraldry Militaria
found: 3 books

 
NAAMLIJST
Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren, in dienst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, zoo als hetzelve zich bevindt op den 1sten September 1821,
12°, 70 p (pp 52 e.v.: Reglement aanstelling adelborsten e.d. + ampliaties).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7876
€  103.50 [Appr.: US$ 110.81 | £UK 88.5 | JP¥ 16983]

 
ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE
De grootmeester en de inspecteurs der artillerie van de Koninklijke Landmacht van 1814 tot 1939. Z.p. 1939, 162 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 2228
€  39.10 [Appr.: US$ 41.86 | £UK 33.5 | JP¥ 6416]

 
VALLIÈRE, P. DE
Treue und Ehre. Geschichte der Schweitzer in Fremdendiensten. Lausanne 1940. Geb., geïll., 774 p.
Heruitgave van dit standaardwerk uit 1913 over de Zwitserse huursoldaten.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 2564
€  258.75 [Appr.: US$ 277.02 | £UK 221 | JP¥ 42458]

| Pages: 1 |