Antiquariaat Goltzius: Genealogy
found: 1018 books on 68 pages. This is page 9
Previous page - Next page

 
Hoofdwapen en 4 kwartierwapens van Florentius Schuijl Everardsen, (overl. Leiden 1669), pentekening. 19e eeuws, 4o, 1 pag.
Ook van zijn echtgenote vrouwe van Rijsburch. M14477
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58294
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]

 
Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Nicolaes Kievit Johansz (overl. 1736) pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
M14478
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58295
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]

 
Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Willem van Loo, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
M14481
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58298
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]

 
Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan Kievit Nicolaesz, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
M14482
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58299
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]

 
Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan van Huchtenbroek, doodgeschoten Oostende 1601, pentekening, 19e eeuw, 4o, 1 pag.
M14483
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58300
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]

 
Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van mevr. de Moutrey, huisvr. van F.H. de Renesse, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
M14484
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58301
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]

 
Hoofdwapens en 8 kwartierwapens van Maria Henrica gravinne van Schellaert, douariere tot Gurtzenich, L'hendorff en Geysteren (overl. 1719). Pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
M14474
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58291
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]

 
In memoriam Mr. Dr. J.H.R. Sinnighe Damste
Newspaperclipping (NRC 1960) and handwritten note (1960?) by Everard E. Gewin concerning Sinnighe Damste predikant te Groningen. l Everardus Egidius Gewin(Abkoude, 1 mei 1879 - Baarn, 5 januari 1961)Everard Egidius Gewin werd op 1 mei 1879 in de pastorie van Abkoude geboren als derde zoon en vierde kind van Ds. Everardus Egidius Gewin en Albertine Christine van Woensel Kooij. Zijn grootvader Bernardus Gewin was een tijdgenoot en vriend van Nicolaas Beets en maakte als schrijver van de ‘Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden’ (1841) enige naam. Zijn vader was in Utrecht, waar hij van 1883 tot zijn overlijden in 1909 stond, een gevierd confessioneel predikant, wiens faam als redenaar in de kringen van zijn geestverwanten nog tientallen jaren na zijn dood bleef voortleven. De oudste zoon van het gezin, Mr. Dr. Bernard Gewin (1873-1911), maakte naam als antirevolutionair jurist, de tweede zoon, Dr. Joannes Gewin (1877-1923), stierf als geneesheer-directeur van het Hervormde Diaconessenhuis te Amsterdam, de oudste zuster Susanna Maria trouwde met Dr. C.D. Cramer, geneesheer-directeur van het Hervormde Diaconessenhuis te Utrecht, de jongste zuster Albertine Christine wijdde zich in de wijk van haar vader aan charitatieve en kerkelijke arbeid en bleef evenals haar jongste broer ongetrouwd. Vooral met haar heeft Everard Gewin zich zeer verbonden gevoeld, en het is een geluk voor hem geweest dat deze zuster maar enkele jaren vóór hem overleden is.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 70934
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]
Catalogue: Genealogy

 
ISAACQ Hoofdwapen en zestien kwartierwapens van Petrus Isaacq, dite Issac de Gilsberge. 18de-eeuwse tekening op perkament, met kleur, 43x28 cm., met een aantal handtekeningen betreffende collatie en waarborg van de echtheid van J. baron de Bronckhorst 1702, baron Cruce Cruytz (?).
Kwartieren o.a.: Eckkers van Bossingen, Staenen zu Odenheim, Sutchaim, Schenau dit Pirot, Pirot zu Stoltzen, Missendorff.M3426
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 12410
€  154.10 [Appr.: US$ 164.32 | £UK 132 | JP¥ 25183]

 
KLEIJ, VAN DER, RUIS, HIBBEL, MAAS, HAZERSWOUDE “Familiealbum met genealogie en kwartierstaat van de families Van der Kleij, Ruis, Hibbel, Maas, beschreven door W.D. van der Kleij”, manuscript, 4º, getypt met ingeplakte, veelal originele, foto’s en documenten, 167 p.
Samengesteld in 1977 door de leraar W.D. van der Kleij, geboren te Boskoop in 1920. Ouders: Maarten van der Kleij (1891-1978) en Jeannette H. Hibbel (1895-..). Veel over Hazerswoude en de gereformeerde kerk aldaar. Andere namen: Kleine Rammelkamp, Ruis, Van Klaveren, Van de Nadort, Maas, De Vente, Harkink, Bonnenberg, Veldmann, Van den Bosch, Stuffers. Prachtig familieboek, vervaardigd in één exemplaar!l M6730
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 14219
€  258.75 [Appr.: US$ 275.91 | £UK 221.5 | JP¥ 42285]

 
Kohier van de plaatselijke directe belasting der gemeente Haarlem Dienst 1884.
Haarlem, 1884, 139pp, half cloth binding, list of all names of inhabitants of Haarlem who paid taxes in 1884. Very interesting document. Treasuretrove of information.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67569
€  143.75 [Appr.: US$ 153.28 | £UK 123 | JP¥ 23491]

 
KORTENHORST Dossiers, afkomstig van J. Kortenhorst te 's-Gravenhage, betreffende families uit zijn kwartierstaat, 2de helft 20ste eeuw. Deze dossiers zijn van beperkte omvang en bevatten 2 à 20 stukken. Per dossier
Aanwezig: Abels, Van Aecken, Van Besoyen, Van Bevervoorde, Beyerman, Blombergen, Bloo, Boelens, Bordens, Van Brakel, Buitink, Bus, Buyssen, Claushaus, Cocx, Dannenberg, Diks, Donker, Emmen, Eygel, Gesinck, Gillis, Gratama, Grietens, Grijs, Van Gunst, Ten Heuvel, Homan, Horriaans, Van Imbrouck, Korff, Van Lokhorst, Loots, Meiners, Molijn (Molineus), Nijenhuis, Oldenhuis, Rosendal, Severijns, Sluiters, Van Sluys, Van Tarel, Teunissen, Visch, Voogt, Vos, Weggeman, Ten Wolde, Zegering.l m1478
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 11462
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]

 
B.F., v.
Kwartierborden en grafstenen met kwartieren van het geslacht Van Sytzama in de kerk te Friens.
20 p., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 19726
€  32.20 [Appr.: US$ 34.34 | £UK 27.75 | JP¥ 5262]

 
KWARTIERSTAAT FORMULIER--- Groot blad, bedrukt met vakjes verbonden met groen gekleurde takken, samen vormend een formulier waarop men een kwartierstaat van 32 kwartieren kan invullen. 60x100 cm. Gedrukt.
Uitgave van Verlag fur Sippenforschung und Wappenkunde E.U. Starke, Gorlitz. M12860
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 48996
€  86.25 [Appr.: US$ 91.97 | £UK 74 | JP¥ 14095]

 , Kwartierstaten van vooraanstaande Nederlandse families: met diverse familiewapens, geslachtlijst en overige genealogische informatie; Pedigrees of Dutch eminent families with several coats of arms and genealogical information.
Kwartierstaten van vooraanstaande Nederlandse families: met diverse familiewapens, geslachtlijst en overige genealogische informatie; Pedigrees of Dutch eminent families with several coats of arms and genealogical information.
One printed page, with several coats of arms and genealogical information of the following families: Van Beveren, De Beveren, Van Beverningk, Van Bevervoorden, De Beyer, Bicker, De Bieberstein, V.d. Biesen, Bisdom, Blaauw, Blankenheym, Van Bleyswijck, Van de Blocquery, Van Bloys, Van Blijenburg, Van Boetzelaer, Boeye, Bolsius, Bomme, Van Bommel, Bönhoff, Bonnicke, Boogaert, Boot, Van der Borch, Borret, Bosch van Drakestein, Boudaen, De Bounam, Bouricius, Van Bouricius, Bouwens, Bowier, Braakenburg, Van den Brande, Van den Brandeler, Brantsen, Brantsma, Breda, Van Brederode, Van Brienen, Van Broeckhuisen, Van der Brugghen, Bruyn en Buma.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67820
€  34.50 [Appr.: US$ 36.79 | £UK 29.75 | JP¥ 5638]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - Next page