Antiquariaat Goltzius: Gelderland Law
found: 5 books

 
---
Ampliatie op het reglement den 28. November 1691 gemaeckt, over d'onkosten op criminele Justitien in de ampten van Veluwen en Veluwen-Zoom voorvallende. Arnhem, v. Biesen, 1695.
4°, (6) pag., zware vochtschade.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54641
€  40.25 [Appr.: US$ 43.61 | £UK 34.5 | JP¥ 6563]

 
---
Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen. Zutphen, wed. J. van der Spyck [1742]. [met:] Reglement op de wesecamer binnen de stadt Zutphen, etc. Zutphen, wed. J. van der Spyck, [1742]. [met:] Publicatie [van stadsbestuur Zutphen betr. een ampliatie op art. 16 en 23 van het weeskamerreglement van 1742, dd. 14-2-1756]. Zutphen, 1756.
4°, 124(4)+16+4 pag. Gebonden in een folio half leren band met witte bladen doorschoten en zeer veel aantekeningen in vroeg 19e- eeuws handschrift van J.H.A. van Basten Batenburg. C1130l Volgens aantekening op schutblad door Maria Helena Cath. Essink geb. Van Basten Batenburg dd. 1860 is het boek afkomstig uit het 'stamhuis' van wijlen J.H.A. van Basten Batenburg, arts en burgemeester te Lichtenvoorde, geb. Groenlo 12-5-1792. De toelichte
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54148
€  1380.00 [Appr.: US$ 1495.08 | £UK 1180.75 | JP¥ 225001]
Catalogue: Gelderland Law

 
---
Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland tegen het houwen en steelen van hout in de bosschen, als meede tegen het steelen van graanen, veldgewassen enz., gearresteerd den 19 Mey 1804. Arnhem, Moeleman, [1804].
4°, zonder omslag, 22 pag. C1788l Hierbij: publicatie (...) houdende interpretatie en ampliatie van de publicatie van 10 (lees 19)-5-1804 op het stuk der hout dieveryen, gearresteerd den 5-4-1805. Arnhem, Moeleman, [1805], 7 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53910
€  97.75 [Appr.: US$ 105.9 | £UK 83.75 | JP¥ 15938]
Catalogue: Gelderland Law

 
Sande, Frederik van den
Commentarius in Gelriae & Zutphaniae consuetudines feudales, 2e vermeerderde druk. Arnhem, J. Biesii, 1637.
4°, geheel leren band, (54)+420+(34) pag. Ingeplakt exlibris met wapen en de spreuk 'Unanimiter et fortiter', in pen 'C.A. Breisch' en stempel bibliotheek van Lansberg. C0414l Dekkers pag. 150 nr. 1; Roberts pag. 273. Frederik van den Sande (ca. 1577-1617) was burgemeester van Arnhem en raad in het Hof van Gelderland. In 1625 verscheen, posthuum, van zijn hand de eerste editie van de 'Commentarius'. Er zouden diverse herdrukken
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54057
€  339.25 [Appr.: US$ 367.54 | £UK 290.5 | JP¥ 55313]
Catalogue: Gelderland Law

 
Spaen, Willem Anne van
Verhandeling over de crimineele ordonnantie van koning Philips in Gelderland. Voorgelezen in 't Gezelschap Prodesse Conamur te Arnhem den 10-12-1793. Arnhem, J. Nijhoff, 1794.
Bedrukt karton omslag, 76+(1) pag.C1704
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54128
€  86.25 [Appr.: US$ 93.44 | £UK 74 | JP¥ 14063]
Catalogue: Gelderland Law

| Pages: 1 |