Antiquariaat Goltzius: Biography woordenboek
found: 23 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
Onze tooneelspelers, portretten en biografieën, Tweede, geheel hernieuwde druk. Rotterdam (ca. 1912), 185 pag., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 20046
€  17.25 [Appr.: US$ 18.39 | £UK 15 | JP 2819]

 
AA, A.J. van der
Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1852-1878. Losse delen van de grote uitgave, gebonden in de oorspronkelijke half linnen banden. Prijs per deel 30. De meeste delen met 1 of 2 gelithografeerde portretten. Aanwezig de delen 4 (D, E), 5 (F, G), 7 (I, J, K), 8 (L.M), 9 (N, O, P, Q).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 38592
€  34.50 [Appr.: US$ 36.79 | £UK 29.75 | JP 5638]

 
Baerdt van Sminia, H.,
Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden tot het jaar 1795, Leeuwarden 1837, 430 pag. [Gebonden met:] Dezelfde, Naamlijst van de grietmannen die van 1816 tot 1851 hoofden van de gemeenten ten platten lande in Friesland zijn geweest. Een vervolg op de Nieuwe Naamlijst (...), Leeuwarden, 1851, 51 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56054
€  172.50 [Appr.: US$ 183.94 | £UK 147.75 | JP 28190]

 
Barbe, M.L.;
Dictionnaire biographique contenant jusqu'a l'annee 1840 la liste des principeaux personnages de tous les pays, 4e edition, Paris 1860. Gebonden in half leer met rugversiering. Ongepagineerd.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 51890
€  86.25 [Appr.: US$ 91.97 | £UK 74 | JP 14095]

 
Brood, P.; P. Nieuwland en L. Zoodsma
Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
735 p., geb., gell.l Prosopografisch onderzoek naar honderden volksvertegenwoordigers uit de zeven provincies.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18954
€  51.75 [Appr.: US$ 55.18 | £UK 44.5 | JP 8457]

 
FOKKER, ADR.A., EN J.C. DE MAN
Levensberichten van Zeeuwsche medici. Middelburg 1901, 200 p. gebonden exemplaar.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 814
€  17.25 [Appr.: US$ 18.39 | £UK 15 | JP 2819]

 
GRONINGEN, A.P. VAN,
Geschiedenis der Watergeuzen , Leiden 1840, 487 pag.. Slordig exemplaar, ingenaaid.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 998
€  27.60 [Appr.: US$ 29.43 | £UK 23.75 | JP 4510]

 
Kobus, J.C. en W. de Rivecourt,
Biographisch woordenboek van Nederland. Nieuwe uitgave, 3 delen, Arnhem, Cohen 1886.
Gebonden in 3 linnen banden, 840+1020+573 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 51656
€  97.75 [Appr.: US$ 104.23 | £UK 83.75 | JP 15974]

 
Loosjes, Pz., A.,
Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek. 1e stukje, 9e druk, uitg. My tot Nut v.h. Algemeen, Haarlem, Loosjes, 1820, 60 pag.
Geillustreerd met houtsneden. Betreft: Jacoba van Beijeren, Paus Adriaan, J. Cats, Anna M. Schuurman, M.A. de Ruyter, Jan Steen, Huiskamp L 191, slordig exemplaar.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 51130
€  34.50 [Appr.: US$ 36.79 | £UK 29.75 | JP 5638]

 
Loosjes, Pz., A.,
Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek. 1e stukje,
Haarlem, Wed. A. Loosjes, 1837, 12e druk, 60 pages, illustrated with woodcuts/geillustreerd met houtsneden. Betreft: huis van Paus Adriaan, Jacob Cats, Anna M. Schuurman, M.A. de Ruyter, Jan Steen, original blue paper binding, titlepage discoloured, Huiskamp L 191,
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65124
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP 4698]

 
MAEYER, EDWARD A. DE
Who's who in Europe, 1964-1965.
2680 p., geb. (rug los).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7998
€  46.00 [Appr.: US$ 49.05 | £UK 39.5 | JP 7517]

 
MOLHUYSEN, P.C., EN P.J. BLOK
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 dln. Reprint naar de editie Leiden 1911-1937. Linnen. Goed exemplaar.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 1750
€  161.00 [Appr.: US$ 171.68 | £UK 137.75 | JP 26310]

 
NAAMREGISTER
Naamregister van de respective regeeringen der steeden, in de vergadering van Ed. Groot Mog. geen sessie hebbende, als meede van de collegiën der Balliuw-, dijkgraaf-, Hoog Heemraadschappen, enz., mitsgaders van de heeren, vrouwen, balliuwen, schouten en secretarissen van omtrent 500 dorpen en andere heerlijkheden in de provintie van Holland en Westvriesland, 35e druk
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7758
€  258.75 [Appr.: US$ 275.91 | £UK 221.5 | JP 42285]

 
NAEMREGISTER
Naemregister [later: Naamregister] van de gansche regeeringen der provintien van Gelderland, Holland, Zeeland, Utregt, Friesland, Overijssel, Groningen en Ommelanden (...) alsmede van de regeeringen in de steden onder het resort van de Generaliteit, perkamenten omslag. Per deel ca. 200 p. Per deel: 150
b. voor 1729, Amsterdam, G. Bos, 1729 d. voor 1736, Amsterdam, G. Bos, 1736 e. voor 1739, Amsterdam, G. Bos, 1739 (voortaan ook Drenthe) f. voor 1745, Amsterdam, G. Bos, 1745 g. voor 1748, Amsterdam, G. Bos en C. Wilt, 1748 h. voor 1751, Amsterdam, G. Bos en C. Wilt, 1751 i. voor 1755, Amsterdam, C. Wilt, 1755 j. voor 1756, Amsterdam, C. Wilt, 1756 (eerste 2 blz. beschadigd) k. voor 1777, Amsterdam, P. Schouten en R. Ottens, 1777 l. voor 1780, Amsterdam, P. Schouten en R. Ottens, 1780 m. voor 1793, Amsterdam R. Ottens en J. Schouten, 1793
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7752
€  172.50 [Appr.: US$ 183.94 | £UK 147.75 | JP 28190]

 
Punzo, Ciro (ed.)
Gli Accademici di Pontzen. Pontzen academicians. Dizionario, Pontzen 1967, 333 pag., ill.
Voor Nederland: het echtpaar C.L.A. van Uden.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 31064
€  43.70 [Appr.: US$ 46.6 | £UK 37.5 | JP 7141]

| Pages: 1 | 2 | - Next page