Antiquariaat Goltzius: Biography History Royal family
found: 2 books

 , Convolute with texts related to the Dutch royal family bound with four special newspaper issues (illustrated and/or decorated), two overviews entitled "Pillegiften" and a lovely engraving.
Convolute with texts related to the Dutch royal family bound with four special newspaper issues (illustrated and/or decorated), two overviews entitled "Pillegiften" and a lovely engraving.
Convolute (1748-1772), 4to., full parchment spitsel binding with handwritten title on spine, containing:1. David Burger: De hartelyke juichtaal van IsraŽl, de koning leve! Ter gelegenheid van den Verjarings-dach van zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Willem Karel Hendrik Friso (...) - Rotterdam, Hendrik Maronier, 1748, 28 pp.2. David Burger: Vorstinnen van den Heere, als zoogvrouwen der kerke (...). Ter Gelegentheid van de Geboort-verjaaringe van (...) Anna, Kroonprincesse van Grootbrittanjen, enz. enz. de Gelievde Gemalin van Onzen Oranje-Vorst (...) - Rotterdam, Hendrik Maronier, 1748, [6]+27 pp.3. Gosuinus van Kessel: Gideons doodt en begraavinge, toegepast op het smertelyke sterf-geval van syne doorluchtigste Hoogheidt den Heere Willem Karel Hendrik Friso (...) - The Hague ('s Graavenhaage), Ottho en Pieter van Thol, 1752, [6]+71 pp.4. [P.V. Burghout]: Zwaane zang, Gezongen op de Uitvaard van zyne doorluchtige hoogheid Willem Carel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau (...) Benevens de Vorstelyke Lyk-Staatie; Een Slot-Zang op den zelven. En een Gedenk-Pilaar, Ter Gedachtenisse opgericht. Op den Dag zyner Begravenisse, den 4. van Sprokkel-Maand, 1752 - without imprint or colophon, [18] pp.5. Elandus van Staveren: Gedenk-Zuil opgericht voor het cieraad van Neerlands IsraŽl, hare Koninklyke Hoogheid, vrouwe Anna (...) Overleeden op het Stadhouderlyk Hof-kwartier in 's Graavenhaage, den 12 January 1759 - The Hague ('s Graavenhaage), By de Weduwe van Fredrik Boucquet, 1759, [6]+72+[4] pp. 6. Extraordinaire Courant no. 18, 's Gravenhage, Steph. de Groot, 1759, single folded sheet with a woodcut heraldic crest and a woodcut depicting her Royal Highness Anna at her deathbed. 7. Extraordinaire 's Gravenhaegse Vrydagse-Courant no. 24,'s Gravenhage, Stephanus de Groot, 1759, a single folded sheet with woodcut decorative border, initial and headpiece, in memory of her Royal Highness Anna. 8. An anonymous engraving (pasted in): "Zij ziet de VreÍ-Godin reets in 't verschiet verschijnen, Vertreedt de Kluisters, en welt al haar vrees verdwynen."9. Godefridus van Utrecht: Korte Leerrede over I. SamuŽl I, verss. 27, 28. Gedaan in de Groote Kerk van 's Gravenhage, den xi. April van het Vredens Jubeljaar 1748. Wanneer aldaar de Heilige Doop, met de benaaminge van Willem (...) - 's Gravenhage, Frederik Boucquet, 1748, xiv+[6]+17 pp.10. Predikatie (...) bij gelegenheid van het huwelyk tusschen (...) den Heere Willem de Vyfde (...) en (...) Sophia Frederika Wilhelmina (...) - Berlyn, Stephanus van Bourdeaux, [1767], 32 pp.11. Extraordinaire Courant no. 134, 's Gravenhage, Stephanus de Groot, 1767, single folded sheet printed in three columns with an elaborately illustrated border, concerning the marriage between Willem V and Sophia Frederika Wilhelmina (with a repaired tear).12. Elandus van Staveren: Isašks zegen over Jacob, of korte kerkelijke redevoering (...) wanneer aldaar de heilige doop (...) van Frederica LouÔsa Wilhelmina (...) - 's Gravenhage, Jan Abraham Bouvink, 1771, [10]+28 pp.13. Lyst der Pillegiften: single folded sheet with an overview of gifts bestowed upon the newly born Frederica Louisa Wilhelmina. 14. Cornelius Blom: Gods belofte aan Salomo na de letter gedaan en toegepast op de geboorte van den Graaf van Buren (...) - Leeuwarden, Gerrit Tresling, 1772, [4]+26 pp.15. Joannes Munnekemolen: Kerkrede by gelegenheid van de bediening des Heiligen Doops met de benaaming van Willem Fredrik (...) - 's Gravenhage, H.C. Gutteling and J.A. Bouvink, 1772. [2]+19 pp.16. Extra Courant no. 113, 's Gravenhage, P. Gosse Junior en Zoon, 1772, single folded sheet printed in three columns with an elaborately illustrated border, concerning the birth and baptism of Willem Fredrik.17. Lyst der Pillegiften: single folded sheet with an overview of gifts bestowed upon the newly born Willem Frederic, Graave van Buren (...). --With an engraved frontispiece. Smudged parchment, some (water)stains, the hinges are not so firm anymore, frontispiece loosening. 7 of this publications were not found in STCN.l Unique collection of rare occassional printwork concerning the birth, baptism, marriage and death of members of the Dutch royal family between 1748 and 1772.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67651
€  2817.50 [Appr.: US$ 3056.89 | £UK 2413 | JP• 459605]

 
Commelin, I
Fredrick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zyn leven en bedryf. [on French title: Frederick].
Utrecht, wed. Snellaert en G. Nieuwenhuisen, 1652 [colophon: Dordrecht, J. Braat, 1652]. 2 volumes in 1. Folio, modern full leather. (8)+276+(6)+216+(4) pag. Illustrated with frontispiece, portrait and 32 (of 34) double historical prints. B0354.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 24998
€  2530.00 [Appr.: US$ 2744.97 | £UK 2166.75 | JP• 412707]

| Pages: 1 |