Antiquariaat Goltzius: Archiefwezen archivistiek
found: 6 books

 
INVENTARISSEN
Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Niet verder verschenen.
Vr 1928 verschenen deze inventarissen in de `Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven'. De vier bundels bevatten een groot aantal belangrijke inventarissen van archieffondsen in de verschillende rijksarchieven in de provincies.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 1256
€  129.95 [Appr.: US$ 138.57 | £UK 111.25 | JP 21236]

 
INVENTARISSEN
Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Los deel III.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 1258
€  34.50 [Appr.: US$ 36.79 | £UK 29.75 | JP 5638]

 
MULLER Fz, S.
Catalogus van het archief der Staten van Utrecht 1375-1813.
LIII +327 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6678
€  46.00 [Appr.: US$ 49.05 | £UK 39.5 | JP 7517]

 
OVERZIGT
Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief, eerste stuk. 's-Gravenhage 1854, 231+43 p.
Niet verder verschenen. Bevat: a. een geschiedenis van het Rijksarchief in de eerste helft van de negentiende eeuw, van de hand van R.C. Bakhuizen van den Brink; b. een inleiding op de archieven en werkwijze van het Hof van Holland, de leen- en registerkamer van Holland en de Domein- en Rekenkamer van Holland, van de hand van L.Ph.C. van den Bergh.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 1980
€  34.50 [Appr.: US$ 36.79 | £UK 29.75 | JP 5638]

 
SCHOTEL, G.D.J.
Brief aan mr. J. de Wal, hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage. 's-Gravenhage 1850, 23 p.
Enthousiast verhaal over de inhoud van het (Algemeen) Rijksarchief met voorbeelden.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 2326
€  34.50 [Appr.: US$ 36.79 | £UK 29.75 | JP 5638]

 
WIJN, H. VAN
Historische en letterkundige avondstonden. 2 dln. in 1 band, Amsterdam 1800. Geb., geïll.; 368, 200 p.
Bundel bijdragen van de eerste rijksarchivaris, voornamelijk betreffende archeologische vondsten van Romeinse tijd tot 16de eeuw. Geillustreerd met 4 platen, waarvan een uitslaand. Ook leverbaar een minder exemplaar in karton, voor 45 euro.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller