Antiquariaat Goltzius: Andringa Kempenaer
found: 5 books

 
---
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Friesland van den 13-4-1870, in zake no. 320. De voorzitter van het Waterschap De Lemstersluis appellant, contra jhr. W. van Andringa de Kempenaer geintimeerde. Overdruk Leeuwarder Courant 5-6-1870.
Bedrukt omslag, 55 pag. C2572l Wilco van Andringa de Kempenaer, wonende te Lemmer, was administrateur van De Lemstersluis. Hij was bij vonnis van de rechtbank te Sneek d.d. 22-6-1868 uit deze functie ontslagen, maar bleef doorwerken omdat hij dit ontslag onterecht achtte. Redenen o.a.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55168
€  55.20 [Appr.: US$ 58.86 | £UK 47.25 | JP¥ 9021]

 
Andringa de Kempenaer, R.L. van
Aan zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden, 's Gravenhage 18-11-1853.
Plano, 2 pag. C1798l Begeleidende brief bij de aanbieding van 'Licht- en bliksemstralen'. Genoemd worden nog: Graaf van Bijlandt, generaal Nahuijs, Van Gorcum en de dichter Van der Hoop.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52663
€  103.50 [Appr.: US$ 110.36 | £UK 88.75 | JP¥ 16914]

 
Andringa de Kempenaer, R.L. van
Eene geschiedkundige bijdrage tot eene juiste waardering der staatkundige gebeurtenissen in Nederland in de maand maart 1848, 1e gedeelte 2e druk, 's Gravenhage, H.G. Stahl, januarij 1853.
Gebonden in half linnen, 15+87+102+16 pag. C1796l Nadere stukken over de toen reeds enige jaren lopende zaak tussen De Kempenaer en de erven van koning Willem II. De eerste druk was verschenen in 1852.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52661
€  201.25 [Appr.: US$ 214.6 | £UK 172.25 | JP¥ 32888]

 
Andringa de Kempenaer, R.L. van
Fragmenten uit mijne portefeuille, door Jonkheer L. [op omslag: R.L.] van Andringa de Kempenaer. 1e- stuk, 's Gravenhage [februari 1851].
Origineel bedrukt omslag, 16+53+22+41 pag.C1782l NNBW VIII 960 Hierbij: Nadere fragmenten uit de portefeuille (...) 2e stuk, 's Gravenhage [juni 1851], 8+39 pag.$Jhr. Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer (1804-1854) was beroepsmilitair en diende vanaf 1823 o.a. onder majoor Ledel. Hij onderscheidde
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52659
€  258.75 [Appr.: US$ 275.91 | £UK 221.5 | JP¥ 42285]

 
Andringa de Kempenaer, R.L. van
Pleidooijen van mr. D. van Raalte en mr. G. Delprat in zake jonkheer R.L. van Andringa de Kempenaer eischer, tegen de erfgenamen van wijlen koning Willem II, gedaagden, gevoerd voor Hoogen Raad der Nederlanden op 21 Februarij 1851, 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1851.
Origineel bedrukt papieren omslag, 132 pag. C1252l NNBW VIII 960 In 1851 begon Van Andinga de Kempenaer een proces tegen de Raad van Administratie die de erfenis van koning Willem II moest regelen. Deze beschouwden hem als een afperser en noch van de Raad, noch van de familie van de koning kreeg hij enige
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52660
€  143.75 [Appr.: US$ 153.28 | £UK 123 | JP¥ 23491]

| Pages: 1 |