found: 37 books on 3 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
Lierop, W.A.J. van & E.H. Pijnacker Hordijk.
Privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht : preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht.
Deventer : Kluwer, 2007. Paperback. vi,100 pp. (Preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht ; 2007). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Private handhaving van het mededingingsrecht staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Volgens de Europese Commissie staat de private handhaving nog in de kinderschoenen, wat mede zou zijn toe te schrijven aan hindernissen in de nationale rechtsstelsels. De preadviseurs menen dat de Commissie, in ieder geval voor wat betreft Nederland, een te somber beeld schetst. Er is sprake van een levendige handhavingspraktijk. Het ontbreken van zaken over mededingingsrechtelijk ingewikkelder casusposities is vooral toe te schrijven aan - mede door de Commissie zelf gecreŽerde - onduidelijkheid over de inhoud van de materiŽle normen. Het Nederlandse civiele (proces)recht vormt daarentegen geen belemmering voor een effectieve private handhaving. Aan een (partiŽle) Harmonisatie van het nationale civiele (proces)recht ter bevordering van schadeclaims in mededingingszaken bestaat in de opvatting van de preadviseurs dan ook geen behoefte. Na een tweetal inleidende hoofdstukken waarin de private en de publieke handhaving tegen elkaar worden afgezet en waarin wordt stilgestaan bij materieelrechtelijke vraagstukken rond de toepassing van het mededingingsrecht door de burgerlijke rechter, gaan de preadviseurs dieper in op een aantal meer en minder controversiŽle civielrechtelijke vraagstukken die bij de private handhaving van het mededingingsrecht aan de orde komen. Tot slot wordt bijzondere aandacht besteed aan de positie van partijen bij civiele schadevergoedingsacties. ISBN 9789013037821.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #212511
€  10.50 [Appr.: US$ 11.35 | £UK 9 | JP• 1707]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Loozen, Edith Maria Hendrika.
Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU : een beslismodel.
[Den Haag] : Boom Juridische Uitgevers, 2010. Paperback. xv,317 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789089742568.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #41405
€  25.00 [Appr.: US$ 27.03 | £UK 21.5 | JP• 4065]
Keywords: RECHT RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
MacAvoy, Paul W.
The failure of Antitrust and regulation to establish competition in long-distance telephone services.
Cambridge: MIT,1996. Orig. cloth binding. Dustjacket. xviii,314 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9780262133326.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #127324
€  20.00 [Appr.: US$ 21.63 | £UK 17.25 | JP• 3252]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Marissing, J.P.L. van.
De regelgeving voor overheidsopdrachten op het niveau van de Europese Gemeenschap en de GATT, alsmede de gevolgen hiervan voor de Nederlandse regelgeving.
Deventer : Kluwer,1995. Paperback. xiv,397 pp. Index. (Europese MonografieŽn, 43). Bibliotheekstempel. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789026826603.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #164508
€  18.00 [Appr.: US$ 19.46 | £UK 15.5 | JP• 2927]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Marissing, J.P.L. van.
De regelgeving voor overheidsopdrachten op het niveau van de Europese Gemeenschap en de GATT, alsmede de gevolgen hiervan voor de Nederlandse regelgeving.
Deventer : Kluwer,1995. Paperback. xiv,397 pp. Index. (Europese MonografieŽn, 43). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026826603.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #192859
€  20.00 [Appr.: US$ 21.63 | £UK 17.25 | JP• 3252]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Nieuwenhoven Helbach, E.A. van.
Nederlands handels- en faillissementsrecht : II. Industriële eigendom en mededingingsrecht. 7e Druk.
Arnhem : Gouda Quint,1983. 7e druk. Orig. cloth binding. xxxiv,526 pp. Index. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060002322.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #15149
€  10.50 [Appr.: US$ 11.35 | £UK 9 | JP• 1707]
Keywords: RECHT, Intellectual property

 
Nieuwenhoven Helbach, E.A. van.
Nederlands handels- en faillissementsrecht : II. Industriële eigendom en mededingingsrecht. 8e druk.
Arnhem : Gouda Quint,1989. 8e druk. Gebonden. xliii,627 pp. Index. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060006405.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #87175
€  15.00 [Appr.: US$ 16.22 | £UK 13 | JP• 2439]
Keywords: RECHT, Intellectual property *2006-100 ondernemingsrecht

 
Nouhuys, J.W. van; W.J. Slagter & M.-A. Flamme.
Aanbestedings- en mededingingsrecht in de bouw.
Deventer : Kluwer , 1986. Paperback. viii,188 pp. 25 cm. (Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht ; nr. 14). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Bevat: Aspecten van aanbestedingsrecht / J.W. van Nouhuys. Prijsregeling in de bouw / W.J. Slagter. De gunning van de overheidsopdrachten in BelgiŽ en de controle ervan door de rechtbanken / M.-A. Flamme. ISBN 9789026816659.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #21812
€  8.50 [Appr.: US$ 9.19 | £UK 7.5 | JP• 1382]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Olfers, Marjan.
Sport en mededingingsrecht : an interesting twosome.
[Deventer : Kluwer], 2008. Paperback. xx,500 pp. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 2008. 25 cm. With a summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013062700.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #244452
€  20.00 [Appr.: US$ 21.63 | £UK 17.25 | JP• 3252]
Keywords: RECHT,

 
Ottow, A.T. & A.F. Eeken (ed.)
De rol van het mededingingsrecht in gereguleerde markten.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2001. Paperback. VII, 259 p. : tab. ; 25 cm. Met lit. opg. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054541196.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #248990
€  10.00 [Appr.: US$ 10.81 | £UK 8.75 | JP• 1626]
Keywords: RECHT,

 
Quaedvlieg, H.M.J.
Ondernemende autoriteiten? : een onderzoek naar de handhaving van het Nederlandse en communautaire kartelrecht.
Deventer : Kluwer, 2001. Paperback. XIV,487 pp. Proefschrift Universiteit Maastricht. Dutch text with summary in English. Small stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #150710
€  25.00 [Appr.: US$ 27.03 | £UK 21.5 | JP• 4065]
Keywords: RECHT RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Slot, P.J.
Inleiding mededingingsrecht. 5e druk.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2007. 5e druk. Paperback. 319 p. : ill. ; 24 cm. (Boom juridische studieboeken). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054549093.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #40298
€  10.00 [Appr.: US$ 10.81 | £UK 8.75 | JP• 1626]
Keywords: RECHT,

 
Slot, Piet Jan.
Inleiding mededingingsrecht.
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers,2000. Hardbound. 332 pp. Stempels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789054542971.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #117733
€  10.50 [Appr.: US$ 11.35 | £UK 9 | JP• 1707]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Slot, P.J. & Ch.R.A. Swaak.
Inleiding mededingingsrecht. 6e druk.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2012. 6e druk. Paperback. 346 pp. : ill. ; 24 cm. (Boom juridische studieboeken). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789089742384.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #283009
€  8.00 [Appr.: US$ 8.65 | £UK 7 | JP• 1301]
Keywords: RECHT, nederlands recht

 
Sluijs, J.J.M.
Gereguleerde marktwerking van sociale zekerheidsbelangen : het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor zorg- en pensioenbelangen.
Deventer : Kluwer, 2004. Paperback. xii,209 pp. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. With a summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013010008.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #178813
€  18.00 [Appr.: US$ 19.46 | £UK 15.5 | JP• 2927]
Keywords: RECHT, arbeidsrecht

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page