TOOM, TEUS DEN. [EINDREDACTIE]. Het historische orgel in Nederland 1858 - 1865.
WILSTRA, WILLEM & HANS BEUKEMA. Het zeegat uit. Op de valreep.
WOLF, NANCY - KAREN A. FRANCK. Nancy Wolf: Hidden Cities, Hidden Meanings.
MONDRIAN, P., NEWMAN, BARNETT. & FLAVIN, DAN. Piet Mondrian - Barnett Newman - Dan Flavin. Kunstmuseum Basel (German Edition).
LATEUR, PATRICK. Amor In Roma. Liefdesavonturen van Catullus tot Claus.
STIGHELEN, KARIN VAN DER. Hoofd en bijzaak. Portretkunst in Vlaanderen van 1420 tot nu.
LÉGER - LONDON (THE TATE GALLERY). Léger and Purist Paris.
BENJAMIN, ROGER (ED). Orientalism: Delacroix to Klee. [Hardcover]
VELDE, HENRY VAN - FOHL, THOMAS & NEUMANN, ANTJE. Raumkunst und Kunsthandwerk. Interior Design and Decorative Arts. Ein Werkverzeichnis in sechs Banden. Henry van De Velde.A catalogue raisonné in six volumes. Band II: Textilien. Volume II: Textiles. By Fohl Thomas - Neumann Antje
SCHROFER, WILLEM - ELSJE DREWES. Willem Schrofer [1898-1968]. Schilder, nonconformist.
DOOIJES, DICK. Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland. [ LUXE EDITIE ]
STALKNECHT, H.A. Mensen van mondig geloof .De lange geschiedenis van de Sint Michaelparochie te Zwolle.
RIJVEN, GUUS. Tokaido Make-Over. A Modern View on the 53 Stations of the Great Coastal Route.
SHINKOSHA, SEIBUNDO. A Natural History of Pronters' Flowers. [ Japanese: Hanagata soÌ shoku no hakubutsushi ]
BAARS, K.E. Varend vervoeren. Van Amsterdam tot de Rijn. 100 jaar Merwedekanaal.
HARREBOMÉE, P.J. Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal, of verzameling van Nederlandsche Spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijd.
SCHMIDT, FREEK. Paleizen voor prinsen en burgers. Architectuur in Nederland in de achttiende eeuw.
PAUWELS, WIM. European Style Vol. II. isbn 9789089440143
WESTERIK, CO. ; ES, JONIEKE VAN (ED.). Co Westerik. Zelfportretten 1946-1999.
MARKARD, HERMANN - FRANK VAN DE VELDE. Hermann Markard schilderijen en tekeningen [1980 - 1998].
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes