Antiquariaat FRANS MELK
Vaartweg 13, 1211 JD Hilversum, The Netherlands
Tel.: +31 (0)35 623 23 64


info@fransmelk.nl
http://www.fransmelk.nl/

Terms of Sale

Prices are in Euros, and do not include postage and shipping costs.
Creditcards accepted are VISA and Mastercard. PayPal payment is also possible.
Order by mail, telephone or email. You can view the books in our shop, by preference on appointment.

Verkoopvoorwaarden

Prijzen zijn netto, in Euro en inclusief omzetbelasting (niet vermeld op de rekening in verband met deelname aan de Margeregeling). Verzendkosten op basis van kostprijs zijn voor rekening van de koper, evenals de eventuele kosten voor verzekerd en/of aangetekend verzenden. Bij waardevolle boeken behouden wij ons het recht voor de bestelling aangetekend te verzenden. Verzending geschiedt voor risico van de verkoper.

Bij bekende klanten binnen Nederland leveren we meestal op rekening. Ook ALTIJD uw telefoonnummer vermelden!

Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden. Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per email worden geplaatst. Ook kunt u de boeken inzien in onze winkel (ATTENTIE : wel liefst na kennisgeving hiervan vooraf). Alle boeken zijn volledig beschreven en in goede staat tenzij anders vermeld. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken, zijn niet altijd aangegeven. Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst aan verkoper retour gezonden worden; wel gaarne de door ons gemaakte portokosten vergoeden en een voorafgaande email wordt op prijs gesteld. Bij een retourzending ten gevolge van een onvolledige beschrijving vergoeden wij de retourporto. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Creditcards: Visa,Mastercard and via Paypal