BACHMANN, OTTO Geschichte der sechs Mädchen.
JELSMA, SIMON. Liefde in opstand. 32 Gedichten van Simon Jelsma.
-. Volks-meetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
BEYLEN, J. VAN. Zeeuwse schetsen. Henri en Maurice Seghers (Antwerpen 1848-1919, 1883-1959).
HOBMA, S.S.. Ons eerst begin in rechtlijnig- en bouwkundig teekenen; ten dienste van: bouwkundig teekenonderwijs, herhalingsonderwijs en zelfoefening.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes