VEERE.. Veere.
PICHARD, GEORGES. Drie ondeugende dochters.
MEDEMBLIK. 't Slot te Medenblik, van de Oostzyde. 1726. - Wester-Poort van binnen en Wagthuis te Medenblik. 1726.
-. Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen. Band 1 & 2.
WEST-SOUBURG. Het Kasteel te Wester-Souburg. - De Kerk te Wester-Souburg.
Coiro, Sculptures.
LOOPER, BERT, SMAL, JOHN & HEIJS, MARTEN. De lange negentiende eeuw. De Buitensociëteit te Zutphen 1891-1991.
JACOBS, ROEL & VERNIEUWE, JAN. Brugge. Een stad in de geschiedenis.
BERQUIN, JAQUES. Architectura of wiskundige verhandeling, om de voornaamste eigenschappen der burgerlyke bouwkonst betrekkelyk te maaken tot de vyf bouw-orders; alsmeede grondregels tot alle soorten van bouwingen van 's lands werken, hoe dezelve op eene wiskunstige wyze konnen en dienen aangelegt te worden, en hoe die volgens eene evenredigheid met de minst mogelyke hoeveelheid materiaalen moeten gemaakt en versterkt worden...etc. Deel 1 en 2.
CALAND, FRED. Hervormde. De, Gemeente van Sas van Gent; historische bijdrage.
LUCRECE. Lucrece, de la nature des choses. Traduction nouvelle avec des notes, par M. L* G** (Legrand). Tome I et II.
BRADLEY, JOHN. Das dritte Reich. Die deutsche Illusion eines 1000jährigen Imperiums von den Anfängen bis 1945.
N.N.. Verleihung des Joost-van-den-Vondel-Preises 1966 an Dr. Jef Last, Amsterdam, durch die Westfälische Wilhelms-Universität Münster-Stiftung F.V.S. zu Hamburg.
ARNEMUIDEN. T' Raadhuis te Arnemuiden - De kerk te Arnemuiden.
Rudge, Britain's best bicycle.
BOLSWARD. Gezicht van de Markt op de kerk te Bolswerd.
THOLEN. Tolen.
BREEN, LEO VAN. De Stroomlijn. Gedichten door Leo van Breen.
VALETON, MATTHÉE. Handboek der Oude Geschiedenis. II. De Romeinen.
VEERE.. Veere.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes